RSS

Category Archives: literatuur

George Orwell, in tijden van Covid-Corona

 

https://www.trouw.nl/cartoons/spotprent-van-de-dag~b29f6b43/

 

door Natalie Frank (Chicago):

‘ These contradictions keeps the citizens constantly off balance, so they are never sure of themselves or each other and must rely on the party for guidance as to how to live their lives.

The fact that the national motto of Oceania is just as contradictory as these other examples emphasizes the success of the Party’s campaign of psychological mind control. The government has become able to maintain the apparent veracity of these opposing statements because the functions they serve which make them a reality in the society of Oceania.

What Is the Meaning of “War Is Peace” in 1984?

The first slogan is probably the most contradictory of the three. The people of Oceania believe that the saying War is Peace means that in order to have peace one must tolerate the horrors of war. It does not equate the two as the statement might otherwise suggest. The people fully believe that war is bad and peace is good.

Yet, as in real life, the people have come to the understanding that sometimes one must make terrible sacrifices in order to have a peaceful nation. The war does not take place on the soil of Oceania but instead, somewhere far from it so they don’t see the horrors of the battle, the destruction, the wounded and dead in front of them. They only hear about it through the daily announcements made by the Party.

While this contradiction may seem like a logical reality at first, it becomes less so when the reader realizes that there is actually no war occurring at all. It is a made up fiction created by the Party just to keep the people in line. It is intended to keep their attention focused elsewhere, so that they do not realize how the Party is controlling their every thought and action.

What Is the Meaning of “Freedom is Slavery” in 1984?

The second motto, Freedom is Slavery, represents the message that the party imparts to the community that anyone who become independent of society’s control is bound to be unsuccessful. A society that is based on free will result in chaos and the devolvement of the society. Since the slogan is commutative, if freedom is slavery then slavery is freedom. Here, the Party communicates the message that those who are willing to subjugate themselves to the collective will or the will of the society which by definition is the will of the Party, will be freed from danger and wanting what they can’t have. Society defines what is good, what is acceptable, what is desirable. Those who focus on those things and on fulfilling the will of the society will be free from despair and will lack nothing, at least nothing that society, or the Party, condones. ‘

door: Natalie Frank (author) from Chicago, IL on August 30, 2018

 

nl.wikipedia.org/wiki/1984_%28boek%29

 

Elseviers –  05 mei 2021/  ‘De Jonge (CDA) wil snelle invoering vaccinpaspoort voor aansluiting bij EU-blok’

www.trouw.nl/cartoons/de-wereld-van-anton-dingeman~bc95f3a8/

 

 

 

 

Tags: , , , ,

niet krabben …

 

 

Hajo de Reijger –  NRC dinsdag 3 april 2021

 

 * * *

 

‘ [I]t is one of the tragedies of the half-educated that they develop late, when they are already committed to some wrong way of life .’

George Orwell: Birmese Days  – Ch. 5

Eigen vertaling:  Een van de tragische dingen bij half-opgeleiden / gebrekking opgeleiden, is, dat zij zich laat ontwikkelen, wanneer ze zich reeds een verkeerde levenswijze hebben eigen gemaakt.

‘ …. Het is een van de tragisch consequenties van een gebrekkige opleiding dat die [ontwikkeling van de geest] pas laat op gang komt, als je al bent verzand in een verkeerde levenwijze.’

Ndlse vertaling door Anneke Brassinga/  ISBN 978 90295 1985 4 – blz. 92-93

 

“As a magistrate his methods were simple. Even for the vastest bribe he would never sell the decision of a case, because he knew that a magistrate who gives wrong judgments is caught sooner or later. His practice, a much safer one, was to take bribes from both sides and then decide the case on strictly legal grounds. This won him a useful reputation for impartiality.”

George Orwell: Burmese Days  –  Ch. 1

Eigen vertaling: Als politierechter hanteerde hij [Po Kyin] simpele methoden. Zelfs voor de grootste omkoopsom zou hij een vonnis/uitspraak nooit verkwanselen, omdat hij wist dat een rechter die foute vonnissen wijst, vroeg of laat tegen de lamp loopt. Zijn methode was veel veiliger, hij liet zich door beide partijen omkopen en wees vervolgens vonnis op strict legale gronden. Zo had hij een reputatie van onpartijdigheid opgebouwd, die altijd te pas kwam.

 

www.literairnederland.nl/recensie-george-orwell-birmaanse-dagen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,

Kaas en Haagse Kaasstolpers

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaas_(roman)

 

‘ Rutte is natuurlijk de Opper-Kaasstolper, en dat al ruim tien jaar. Wat dat betreft, is de tekening van Tom Janssen in de Trouw van 3 april 2021 helemaal op zijn plaats. De man heeft last van geheugen-falen, want hij beweert bij hoog en bij laag dat ‘íe nooit liegt en niemand bedondert, dus: gaten in de kaas.’

–           ‘ Jawel, en het is een autochtone kaaskop, maar stel dat de man – laten we afkloppen dat het zo zou zijn, want dat wens je niemand toe – iets aan zijn bovenkamer heeft. Iets dat in de loop der jaren steeds ernstiger werd, zonder dat men een verband legde tussen het almaar ernstiger liegen dat de man doet en ’s mans brein. Dat zou tragisch zijn.’

–           ‘ Zeker, zeker, tja wie kan dat bevestigen of ontkennen. Dat zal vast Staatsgeheim zijn, en misschien is het ook niets fysieks, maar volledig moreel / a-moreel. * * * vertelde dat in Amerika film- en tv-beelden van politici nijver geanalyseerd worden door specialisten (onder wie ook privé-personen) om te ontwaren of er iets uit valt af te leiden omtrent de geestelijke gesteldheid van een bobo.’

‘ Natuurlijk, en niet alleen door Amerikaanse specialisten, reken maar dat alle regeringen dat doen. Plus de private buccaneers die op dat vlak opereren. Men wil gewoon weten of een staatshoofd of regeringsleider bij de tijd is, of dat zij of hij zwakke plekken heeft, die kunnen worden uitgebuit. In het geval van de dementerende Jo Biden zou zijn benoeming zelfs in overleg met Putin en Xi zijn gebeurd, omdat Trump zo’n kluwen aan deals schijnt te hebben gesticht, dat het in ieders belang is even een time out in te lassen. Of dit “waar” is of een broodje aap, blijft gissen en speculeren, maar ik vind het niet onaannemelijk. Tenslotte hebben de Chinezen en de Russen ook een nomenklatoera, die dicht bij het vuur zitten en zichzelf het beste verwarmen.’

–           ‘Tja, denk aan Ronald Raegan, die ging ook door met dementie. Vandaag de dag kan bijna alles voor waar doorgaan, maar Nederland, Rutte? Zó belangrijk is dit kikkerlandje toch ook weer niet?’

‘ Nou, daar kon jij je weleens in vergissen. Weet jij waar die gast allemaal bij is betrokken, en op welke manieren? Waarom denk jij bijvoorbeeld dat de Israëli zo’n warme belangstelling voor Nederland hebben en die mega data-centra graag terreur-risico-vrij willen houden? Als we een stop van immigratie-exoten krijgen, zal dat ondermeer vanwege een Israël-lobby zijn. Directer: dan zal de Mossad links en rechts wat armen op de rug draaien bij diverse poseer-polderpolitici en andere fluimen.
Dergelijke verbanden worden in de MSMedia nooit gelegd. Dan kwaakt men meteen: complotdenkers! Hoe het ook zij of moge wezen, ik hoop voor Rutte-de-mens hartelijk dat de snoeshaan niets akeligs onder de leden of onder de motorkap heeft en dat het een kwestie van “voortschrijdende drieste leugendrift” betreft. Hij moet in ieder geval vervangen worden, want hij – en daarmee wij met ons allen – wordt nergens op dat showtoneel meer serieus genomen, dunkt mij.’

–           ‘ Intussen betalen wij voor de electriciteit van die mega-data-centra, die onder de cover van Google en weet ik al niet wat worden opgetuigd. Werkgelegenheid? M’n neus!. Toch frappant dat een Stef Blok ook aan een vorm van geheugenverlies lijdt. Die kan geen gezichten onthouden, zegt Lubach. Zo’n persoon maakt Rutte dan minister van BuZa, omdat hij een gehoorzame Rutte-lakei is. Dat snap ik wel, maar voordelig voor Nederland is het natuurlijk niet. Na Zijlstra op BuZa is Blok geen sensationele verbetering.’

‘ Er vinden merkwaardige “chemische” racties rond meneer Rutte plaats. Denk eens aan een Halbe Zijlstra, die zich dingen ging herinneren die niet echt waren gebeurd. Neen, die man Rutte moet worden vervangen. Dat is beter voor iedereen.’

–           ‘ Het is een schande dat de zogenaamde oppositie niemand in de gelederen heeft die Rutte zonder meer zou kunnen vervangen. Ze hebben zich allemaal naar de alfa-aap geplooid en gevormd. Pieter Omtzigt, zou op dit moment de enige zijn die ik het premierschap zou toevertrouwen. Gewoon, omdat het iemand is zonder bijgedachten, privé-verdienmodel of geheime agenda’s.’

‘ Die biotoop bestaat inmiddels uit zo veel freaks, dat een normaal persoon, zoals Pieter Omtzigt, als buitenissig wordt beschouwd. De wereld op zijn kop dus, waarin de freaks en fakers de dienst uitmaken en de show stelen. Media-manipulatie is koning. De partij-nomenklatoera selecteert Kamerleden ( die als uithangbord voor het merk fungeren) steeds meer op media-fähigkeit, hoe komen ze over bij het publiek, hoe geloofwaardig, en kunnnen ze de slangenolie succesvol aan de man brengen. Het is de dood in de pot.’

–           ‘ Pure verkwisting. Die apenkool kost de beastingbetaler, dus ook ons, handenvol geld. Zeg, ik zet dat verhaal van Carlo Ginzberg over die molenaar en zijn kaas hier ook bij. Dan hebben de jongelui daar tenminste over gehóórd.’

‘Helmaal geen gekke cosmologie die die Mennochio erop na hield. Vooral die krioelende wormen, jakkes …. Het boekje moet ergens bij ons op een plank staan. Ik heb het ooit gelezen, toen Ginzberg erg in was, samen met Robert Darnton, die ook van die spannende “incidenten” in de schijnwerpers zette.’

 

Tom Janssen  –   https://www.trouw.nl/achterpagina/spotprent-van-de-dag~bc57427e/

 

 

Rutte liegt over toespraak groepsimmuniteit  •   Jul 6, 2020

Marcel van Roosmalen: liegen als Rutte is kunst  •  Apr 24, 2018

Pieter Omtzigt haalt uit naar Mark Rutte en zijn verkenners • Mar 31, 2021

Ollongren & Omtzigt | Zondag met Lubach (S13)  •  Mar 28, 2021

 

Ds Gremdaat (Paul Haenen): Wat een schijnheilig debat in de 2e Kamer…  •  Apr 3, 2021

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,