RSS

Category Archives: Maatschappij

Patriotisme: liberaal, illiberaal, constitunioneel, en zijn er nog andere smaken?

 

 

‘ Gert Jan Geling houdt een alleszins genuanceerd-zinnig verhaal over patriottisme als samenbindende specie voor onze centrifugale maatschappij. De vraag is alleen wat er mee wordt gedaan en wie dat zou kunnen.’

 • ‘ Inderdaad, Geling klinkt bijna klassiek D66 zou ik durven beweren. Maar toch maakt het een mens moedeloos, want wat kun je er vandaag de dag mee. Patriottisme klinkt minder onaangenaam dan gewoon rechtoe-rechtaan nationalisme. Wie, welke politicus kan zo’n concept in een aanvaardbare praktijk omzetten?’

‘ Bij D66 zitten die politici in ieder geval niet. Dan had mevrouw Ollongren zich niet geleend voor het affakkelen van de mogelijkheid referenda te houden. Tja, en dan de dames Kaag en Van Engelshoven. Neen, dat is allemaal treurig spul. In ieder geval is er een D66-lid dat de hoop nog niet heeft opgegeven. Against all odds. Alleen al daarom zou je zijn boek moeten kopen.’

 • Hear! Hear!

 

Anne Kompagnie – Warm pleidooi voor patriottisme: ‘Nederlander, wees wat trotser op je land!’  /  Algemeen Dagblad 29-11-20

<<  INTERVIEW /  Liefde voor je vaderland? De gemiddelde Nederlander schreeuwt dat niet van de daken. Jammer, want een gezamenlijk gevoel van trots, daar wordt een land beter van, stelt Gert Jan Geling, docent aan de Haagse Hogeschool en auteur van het boek Ik hou van Holland: Pleidooi voor patriottisme.

De discussie in 2017 over de vlag in de Tweede Kamer, dat geeft volgens Geling (33) – historicus, theoloog, arabist, lid van D66 – precies  aan waar de schoen wringt als het op patriottisme aankomt in Nederland. ,,Die vlag was er eerst niet, na een uitgebreide discussie kwam er toch een.”  >>

 

Nederland kan wel wat meer vaderlandsliefde gebruiken.’ • Februari 10, 2021

De Nieuwe Wereld / David van Overbeek in gesprek met filosoof Gert Jan Geling over zijn boek ‘Ik hou van Holland‘.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Gauld

https://www.theguardian.com/books/series/tom-gauld-s-cultural-cartoons

 

 

Tags: , , , , , , ,

Structureel wantrouwen

 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/26/ruben-l-oppenheimer-a4029101

 

‘ Moet het niet toch “institutioneel wantrouwen” zijn, in plaats van structureel?’

 • Het wantrouwen ligt naar mijn overtuiging intussen dieper, het is polydimensionaal wantrouwen.’

‘ Polydimensionaal, hm, jij vindt dat in het tegenwoordige Nederland iedereen iedereen wantrouwt: de politici wantrouwen de ambtenaren en de burgers, de ambtenaren wantrouwen de politici en burgers, en de burgers wantrouwen iedereen en nog veel meer ….’

‘ Ja, dat kan niet missen, we liepen er jarenlang iedere dag minstens twee keer voorbij. Maar Oppenheimer tekent vaak met veel betekenislagen – polyinterpretabel, meerduidig. Vind ik althans. De opperlaag is hier het standbeeld als symbool van verzet tegen onderdrukking, bezetting. De staking van 25 en 26 februari 1941, dat is bijna op de kop af een maand later dan de huidige rellen tegen de corona-avondklok.
Oppenheimer heeft het beeld in de actualiteit van de recente rellen tegen de avondklok geplaatst. De avondklok verwijst net zo goed naar de spertijd tijdens de Duitse bezetting, dus naar oorlogstijd. Een oorlog van iedereen en alles tegen iedereen. Men verraadt elkaar nu ook links en rechts aan de politie – “Geeft u ons een belletje als er bij de buren een feestje is?! Dan kunnen wij er binnenvallen”.’

 • ‘ De oorlogsmetaforen zijn compact geconcenteerd en de avondklok figureert hierin prominent, en dan natuurlijk het samenscholingsverbod. We zijn immers in oorlog met een onzichtbare vijand: het Covid19-virus. Straks komt er ook nog een vaccinatie-Ausweis. Het voorzien in een oorlogscontext en -sfeer is toch kundig gedaan door de propaganda-marketing-bureaus. De invoering van het standrecht gaat ze blijkbaar nog net iets te ver, en de boa’s kregen de gevraagde wapens niet, maar wie weet, wat niet is kan nog komen.
  Waarom twijfelt Heer Bommel in de tekening, volgens jou althans, tussen een baksteen en de Grondwet?’

‘ Omdat volgens mij onze Grondwet door Rutte min of meer is kaltgestellt, en daar raak ik absoluut niet door begeistert – om het zacht te zeggen. Die flauwe kul met die Rutte-doctrine (“gewoon je bek houden”), dat is natuurlijk de extra dood in de democratische pot. Typisch Rutte: kijken hoe ver hij kan gaan, met die mengeling van steelsheid, overrompeling, armpjedrukken, bluf en andere machtspolitieke trucs. Hij zit niet voor niets tien jaar op die plek gekleefd. Hij weet niet meer beter: een dealtje hier en een dealtje daar, akkoordje met Marietje, akkoordje met Miep, dat soort werk dus. En als hij je niet meer kan gebruiken, dan gooit hij je voor de bus. Dus vandaar, de Grondwet als baksteen, stoeptegel, als symbool van straatoproer. Het zijn straatgevechten.’

 • ‘ Aha, ik snap je denk ik. Artikel 68 van de Grondwet moet op de schop, althans wat betreft de laatste woorden: “…. waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.” Wat er in het belang van de staat is, of zou zijn, dat bepaalt koning Rutte dan. Hij framet dat met behulp van het begrip “persoonlijke beleidsopvattingen” (met name beleidsopvattingen van ambtenaren; van wie precies blijft vaag). Rutte werpt zich zogenaamd op als beschermer van de ambtenaren, maar hij gebruikt ze intussen net zo goed als hij iedereen gebruikt.
  Anderzijds, is dat het politieke handwerk. Meestal niet erg verheffend en het wordt er niet fraaier op, maar: if you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Een natuurlijke selectie en survival of the fittest and the meanest.

‘ Hm, een rat race waarin iedereen de ander als verdienmodel ziet. Vandaag de dag liggen reuring en de rel het beste in de markt, daar scoor je het beste mee in de media. Dat helpt ook niet bepaald om het niveau te verhogen. Zoals ik het tot dusverre heb begrepen, komt hier wel zo’n beetje op neer. Voor de goede orde: vele van die luitjes die door Rutte worden gebruikt, of die dat claimen, die láten zich gewillig of zelfs met graagte gebruiken. Met open ogen. Achteraf is het dan piepen geblazen dat ze door Rutte zijn bedrogen en bedot.
Als het misgaat, dan schuiven de politici de schuld graag gladjes op het bordje van de ambtenaren. Wij – het klootjesvolk – weten langzamerhand niet meer wie ons regeert: zijn dat vooral “de” ambtenaren of toch de “democratisch gekozen” politici. Deze (moedwillige, opzettelijke) vaagheid (zie o.a. Marc Chavannes) resulteert in een diffuse, algemene frustratie en die vindt af en toe een uitgang, een ventiel, in vandalisme bijvoorbeeld. Wat moet je nou met verkiezingen, als je al bij voorbaat weet dat er niets te kiezen valt?’

 • ‘Eigenlijk is het logisch dat de politici hoe langer hoe meer op de kennis van de ambtenaren parasiteren. Ambtenaren hebben materiedeskundigheid en domeinkennis, terwijl de meeste politici hun tijd besteden aan zelfpromotie, op weg naar de volgende sport op de carrièreladder.

‘ Om te beletten dat de ambtenaren hen in kennis te ver vooruit komen, hebben de politci het systeem van job-roulatie bedacht. Ambtenaren moeten voortdurend van ministerie wisselen, zogenaamd voor hun eigen bestwil en om van alle markten thuis te raken. Zo werd het geframed. Over dit systeem werd in het begin geklaagd door ambtenaren, maar de meesten zijn intussen gewend geraakt aan het bit van de routine. Bovendien werkt het systeem als een automatisch selectiemechanisme. De vis rot altijd vanaf de kop. Dus krijg je onfrisse zaken zoals de Toeslagen-fraude – niet alleen bij de Bulgaren, maar ook bij de ambtenaren en de politici die de fraude zouden moeten opsporen en repareren.’

 • ‘ Het is je reinste ondermijning wat er daar vanuit Den Haag plaatsvindt. Op een systematische manier. Je hoeft geen Einstein te zijn om het te doorzien en te snappen, maar niemand van de club benoemt het. Ja, meneer Remkes schreef een rapport, maar dat is inmiddels tot toiletpapier versnipperd en over de ministeries verdeeld, in het kader van de circulaire economie.
  Je kunt met het nog eens nauwkeurig lezen van de artikelen van Tom-Jan Meeus in de NRC van 21 nov. 2020 en 23 januari 2021 een flink eind op streek komen wat analyse betreft. De kop van Meeus’ stuk van 21 nov 2020 zegt het met zo veel woorden: de politici praten de ambtenaren na. Ruttes omertà is bedoeld om precies dát te verdoezelen – dat zijn die “persoonlijke beleidsopvattingen” van ambtenaren (die politici zich gretig toe-eigenen en presenteren als de hunne). Wij, de tokkies, moeten in de waan worden gehouden dat we wel degelijk worden geregeerd door onze volksvertegenwoordigers. De meesten daarvan kunnen dat alleen niet (meer), want de bekwamen en kundigen zijn en worden in toenemende mate vervangen door komedianten en clowns, die full time een act opvoeren, de ruifrauzers en verdienmodel-fundi’s. Opportunistische passanten, die door politieke partijen die als uitzendbureaus functioneren, op verdienposities worden geplakt.

‘ . Okay, dan zetten we dit vast op de site. Eens kijken wat de jongelui hier van maken. O ja, iemand tweette nog: dok-werker is de spijker op z’n kop want de werkers dokken immers. Ze bedoelt dat mensen die afhankelijk zijn van een inkomen uit arbeid (en die dus niet op vermogen teren), de rekening betalen.’

 

 

 

‘Het fundamentele wantrouwen is het grootste risico’

Jelle van Buuren, onderzoeker  /  Van geharde hooligan tot hippie, de schare coronademonstranten is divers, ziet onderzoeker Jelle van Buuren. „De woede gaat steeds over hetzelfde.”

Freek Schravesande   NRC  25 januari 2021 om 22:38

 

Verwey-Jonker Instituut: De boze burger is goed maar eenzijdig geïnformeerd

Ontevreden burgers weten vaak goed waar ze het over hebben, concludeert onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe van het Verwey-Jonker Instituut, na interviews met 41 burgers en elf experts. Echter: ze zoeken vooral kennis die hun mening bevestigt.

Jelle Brandsma  / Trouw, 26 januari 2021, 1:00

 

NIEUWS  /   ASTRAZENECA-VACCIN

EU wantrouwt AstraZeneca, vermoedt dat het stiekem vaccins buiten Europa heeft verkocht

De Europese Unie heeft maandag farmaceut AstraZeneca onder druk gezet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk vaccins te leveren. In een scherpe verklaring maakte Eurocommissaris Stella Kyriakides duidelijk dat de EU de farmaceut niet vertrouwt. De vrees bestaat dat de vaccins toch aan niet-Europese landen zijn geleverd. ‘We willen precies weten welke doses waar geproduceerd zijn en aan wie ze geleverd zijn’, aldus Kyriakides.

Charlotte Huisman en Michiel van der Geest   –    Volkskrant 25 januari 2021, 18:30

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

Een nette euthansie is lang niet voor iedereen betaalbaar

 

 

‘ Niet iedereen kan bijvoorbeeld naar zo’n kliniek in Zwitserland, om er een solide en veilige eutanasie te kopen. Een euthanasie die vakkundig en met ambachtelijke toewijding verricht wordt. Het grootste risico van de doe-het-zelf-zelfdoding vind ik nog altijd: een mogelijke mislukking, die je als een vegeterend plantje dwingt door te sukkelen. Dan kun je zéker geen zelfdoding meer toepassen, tenzij misschien op een gruwelijke brute manier, indien je daartoe nog in staat bent. Maar is dat nou nodig?’

 • ‘ Aha, je hebt het interview met de arts-filosoof Marli Huijer toch maar gelezen?’

‘ Ja, inderdaad. Ik denk dat ze eerlijk en authentiek is, alleen neemt ze de eenzijdige invalshoek door te stellen dat niemand récht heeft op zo lang mogelijk leven. Wie wil dat per se, zo lang mogelijk leven? Ze besteedt geen aandacht aan de keerzijde: wie kunnen zich een veilige en zekere zelfgekozen dood veroorloven? Bijvoorbeeld in zo’n Zwitserse kliniek, tegen betaling van 10.000 euro?’

 • ‘ Dat is dezelfde categorie personen die zich desgewenst een langer leven kunnen kopen, dus de rijken-en-vermogenden. Terwijl de middelen en eventuele apparatuur die voor een nette euthanasie nodig zijn, helemaal niet zo duur zijn, en slechts een fractie van 10.000 euro zullen kosten.’

‘ Ja, vreemd. Waarom zou je per se zo lang mogelijk (moeten) willen leven? Dat vind ik een erg ongelukkige priming .’

 • ‘ Mw. Huijer beweert not bene zelf dat het wat haar betreft om “een goed leven” dient te gaan en niet alleen maar om een lang leven. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Indien je weet dat je er zoals het echtpaar Veth-Gompers een eind aan kunt maken wanneer je dat zelf wilt en kiest, dan dragen die wetenschap en zekerheid ongetwijfeld bij tot een een goed leven. Dat kan niet anders. Je moet er toch niet aan denken dat men je in een verpleeg-/zorginstelling letterlijk met en in Corona laat stikken. Dat komt op hetzelfde neer, alleen is de verstikkingsdood geen prettige euthanasie.’

‘ Daar ben ik het mee eens. Neen, wat onze niet-vermogende-oudjes is aangedaan door de Haagse politici, vind ik gruwelijk. Ze waren (en zijn het opnieuw) gewoon sitting ducks voor falend, of niet-existent, beleid. Brrrrrr …… !
Ik denk wel eens dat de meeste medici zijn behept met het vooroordeel dat alleen rijke en vermogende mensen zelf mogen beslissen wanneer en hoe ze uit het leven stappen. Dat zou mesjogge zijn. Iedereen heeft desgewenst recht op een nette euthanasie. Zelfs wanneer je beseft dat de artsenopleiding een hogere beroepsopleiding is en de meeste medici er een opvatting over de wereld op na zullen houden en een zicht op de wereld hebben, die bij een beroepsopleiding passen.’

 • ‘ De opleiding tot arts, een beroepsopleiding. Zoals Marli’s vader vond. Grappig om dat te lezen. De meeste burgers geloven dat hun dokter een halve godheid is. De meeste dokters laten dat maar al te graag zo. Mijn ouders woonden beiden in studentenhuizen waar lieden die alleen medicijnen of rechten studeerden, niet welkom waren als medebewoner; slechts een ordentelijke academische studie telde. En dus ging menige rechten- / medicijnenstudent die in zo’n studentenhuis een kamer wilde, er een echte universitaire studie naast doen. Niet zelden besloot zo’n student dan compleet over te stappen op de échte studie.’

Tja, dat waren nog eens tijden, nietwaar? Maar goed, deze Marli Huijer heeft medicijnen en filosofie gedaan, dus zou ze in het kader van je ouders, als universitair student gelden. Vermoedeliijk zou ze best zinnige dingen kunnen zeggen over vrijwillige euthanasie. De interviewster vraagt er alleen niet naar. Jannetje Koelewijn krijgt wel een voorzetje van Huijer:  “Al krijg ik ook mails van mensen die zeggen: ik ben 75 en zo nodig zou ik mijn plek op de IC onmiddellijk aan een 20-jarige geven. Sterker, ze willen sowieso niet op de IC terechtkomen. En ook niet in het ziekenhuis.”
Voilà: niet in het ziekenhuis? Even doorvragen interviewster.

Ik heb niet veel van Huijer gelezen of gezien. Ze heeft wel gereformeerde roots hè. De VU van Kuyper bijvoorbeeld. Trouwens, pieste Kuyper qua echtelijke trouw niet naast het potje, of ben ik in de war met een andere grefo-voorman? Qua ideologie zou Huijer anti-vrijwillige euthanasie (en anti-abortus?) kunnen zijn gewired, bedraad.’

 • ‘ Ze kreeg van haar vader Sartres trilogie De wegen der vrijheid, die heb ik jàààren geleden achter elkaar uitgelezen en als ik het me goed herinner komt daar onder andere het vraagstuk van abortus in voor – een personage blijkt ongewild zwanger; ik zou het moeten naslaan, het is zo lang geleden. Het vierde deel heb ik nooit gelezen. Dat hoorde niet, vond ik.
  Misschien kan Marli Huijer een keer in de herkansing en bijvoorbeeld op een platform als De nieuwe wereld of Café Weltschmerz over (vrijwillige) euthanasie uitweiden. Met de juiste gesprekspartner welteverstaan, dus iemand die haar niet overspeelt, maar volop aan het woord laat. Zodat ze goed uit de verf en de woorden (kijk eens, alweer Sartre: Les Mots) komt. ‘

Bien sûr, maar Foucault dan? Les mots et les choses! Goed interviewen heeft ook alles met woorden te maken, en is een kunst die slechts weinigen verstaan.’

 • ‘ Wat een ballast, al die boekenkennis. Goed. Wanneer wordt euthanasie op z’n Zwitsers in het Nederlandse basis-ziektekostenpakket opgenomen? Of blijft het: geen geld, geen Zwitsers?’

‘ Hoezo geld? Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat nette euthanasie, veel minder geld kost dan al die levensrekkende circussen die nu aan de gang worden gehouden. Ooit zal er een politieke partij, of een politiek ondernemer, dit gat in de (kiezers-)markt moeten zien en er pardoes in springen.’

 • ‘ Nette euthanasie gebeurt nu in Nederland al volop. Je moet er enkel het geld voor hebben en/of over de juiste contacten beschikken. Ik herinner me de casus Ella Vogelaar bijvoorbeeld nog. Die schijnt ook geruisloos te zijn “geholpen.” ’

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,