RSS

Category Archives: onderwijs

Vrouwen, in en over de politiek

 

 

‘ Mag je dat nog zeggen? Vrouwen in en over politiek? Ja, ik vraag het maar, want vandaag de dag weet je niet meer, wat mag of niet mag. Of moet “Vrouwen” voortaan met een hoofdletter geschreven worden? Of misschien met dubbele VV?’

 • ‘ Met dat laatste refereer je aan de “strijd” over de vraag of H/hij in de bijbel met een kapitaal of niet moet worden geschreven, neem ik aan. Tja, je zou geneigd zijn alle bijbels uit je boekenkast te halen en in de oud-papier container te gooien. Dat zeiden mijn buren, toen ze dit artikel in Trouw lazen. Het zijn mensen van boven de zeventig, maar dit soort kommacopuleren zijn ze spuugzat.’

‘Zouden (gereformeerde) vrouwen zich in hun huwelijk onderdrukt voelen? Dat gedoe over H/hij moet toch ergens uit zijn te verklaren? Ze moeten nog altijd achter een gordijn in de kerk zitten, geloof ik? Of is dat een broodje aap? In de sjoel zitten de vrouwen boven, dus hoger dan de mannen.
Heb je je buren die video’s van Flavio Pasquino en Martin Bosma laten zien? We raken de greep op onze maatschappij steeds meer kwijt. Ondanks de tot vervelens toe herhaalde mantra van de Democratie waarin we leven en wonen. Dat vind ik een beklemmende gedachte en een naargeestige werkelijkheid.’

 • ‘ Martin Bosma kenden mijn buren al, maar de site van Flavio Pasquino hadden ze nog niet ontdekt. Ze waren enthousiast over Dilara Bilgiç en verbouwereerd over die politieagente bij Pasquino in de tuin. En dan de aanleiding voor dat politiebezoek. Let wel: de (gedachten-) politie valt onder D66-minister van Binnenlandse zaken, Kajsa Ollongren. Dat verklaart veel, nietwaar? Neen, dat maakte ze niet vrolijk. Ze stemden altijd CDA, maar dat hebben ze intussen goed afgeleerd, zeiden ze.’

‘ Correctie: de politie viel vroeger onder BiZa, maar ressorteert tegenwoordig onder de CDA-kanjer Ferd. de Grap von Grapperhaus zu Schwiegermütter, van Justitie & onVeiligheid. Tja, wat dat jarenlange stemmen op één partij betreft: bij mij in de familie was het overwegend D66. Dat is nu ook wel over.
Flavio Pasquino was zijn roeping als journalist misgelopen, maar dat haalt hij nu met rasse schreden in. Wat en een buitengewoon plezierige gesprekspartner is die man. Hij laat de geïnterviewden lekker aan het woord, zonder zich naar voren te ellebogen om te laten zien wat hij allemaal wel niet weet en kan.’

 • ‘ Dat vind ik èn een beschaafde èn een professionele houding, en het levert ook nog eens goede, erg informatieve, video’s op. Rico Brouwer, met zijn potkaars, is er ook zo een. Een zeer plezierige interviewer.
  Martin Bosma (PVV) vind ik een uitstekende parlementariër en zijn Goodbye to Kajsa Ollongren heb ik met de jongelui gedeeld. Wat een rampspoed die mevrouw Ollongren van D66 over ons brengt. Dat doet ze ongetwijfeld in opdracht van Rutte, maar toch. Verbluffend, om te zien hoe snel een partij als D66 kon verloederen en aan lager wal raakte.’

‘ Ingrid van Engelshoven, ook van D66, dat is nog zo’n ster aan het politieke firmanent. Met Arie Slob (CU) als Jut & Jul een span voor de bokkenwagen op Onderwijs. Ach, aan ons onderwijs valt niets meer te vernielen, dus wie op die plek wordt neergepoot maakt weinig uit. De directe voorgangsters van dit sneuë duo waren geen haar beter, en de opvolgers zullen dat zeker ook niet zijn.’

 • ‘ Dat maakt het optreden van een Dilara Bilgiç eens zo verrassend vind ik. Vergelijk dat meisje eens met een Kasja Ollongren, of een Ingrid van Engelshoven, of een Ankie Knol (VVD), en de haren rijzen je ten berge. Hoe kun je als kiezer voorkomen dat zulke dames (ik heb het over de laatste drie) op die plekken terecht komen en hoe kun je voorkomen dat een Dilara in de politiek verzeild raakt. Ik bedoel de verderfelijke politieke biotoop van de verdienmodellen en de banencarrousels.’

‘ Nou, ik geloof dat mevrouw Bilgiç een robuuste persoonlijkheid is, bovendien behept met een flinke dosis goed gezond verstand. Heel anders dan de dames Ollongren, Knol en Engelshoven, dus dat zij het best aan zou kunnen. Of ze zet haar stempel op het gebeuren – indien ze tenminste in die Haagse slangenkuil zou willen stappen – of ze houdt het tijdig voor gezien, zodra ze doorkrijgt hoe de hazen daar lopen, en ze het vechten tegen de bierkaai vindt. Iemand als Dilara Bilgiç komt overal wel aan de bak. Die hoeft niet aan Staatsruif te blijven kleven. Alleen moet je linksom of rechtsom toch lid worden van zo’n politieke partij. Wanneer je tenminste de Kamer in wil, of de actieve politiek. Helaas.’

 • ‘ Dilara Bilgiç illustreert het belang van een “goed nest” – naast een zekere intelligentie natuurlijk. Kinderen die van huis uit een veilige start meekrijgen, hebben een geweldig voordeel. Die halen zelfs uit dit belabberde onderwijs, wat er nog uit valt te halen en maken daar iets goeds van, ondanks de beroerde structuren. Eeuwig zonde voor al die andere kinderen, maar met onze geweldige “democratie” kunnen we daar blijkbaar toch helemaal niets aan doen.’Wat vind je trouwens van Kadija Arib? Dat is toch een kei van een tante, man. Laten we hopen dat die tenminste op haar plek van Kamervoorzitter blijft, want die houdt de brakke boel daar onder die jammerlijke Haagse kaasstolp nog een béétje toonbaar.’

‘We laten de dames Bigiç, Ollongren, Engelshoven en Knol alle vier zien op de video’s die we hebben gezien. Alsook Martin Bosma.’

 • Bosma ontleedt “het beleid” van Kajsa Ollongren haarscherp in zijn consequenties. Indien wat hij beweert over die gemeente ** waar is (dat ze er hoofdzakelijk D66 stemmen) dan krijgen die luitjes daar een koekje van eigen deeg. Maar ja, wat kopen wij daar voor? Straks is ook dat hele groene stuk volgebouwd met huizen en zijn er opnieuw tig duizend exoten naar binnen gehengeld. Zonder dat iemand daar iets tegen kan uitrichten. Ra ra, de democratie, de Verlichting en de oiro. Sorry: de euro natuurlijk. We zijn geen Duitsers.’

‘Wie zouden er het vetste soppen van die schaalvergrotingen van gemeenten, denk jij? Daar zitten natuurlijk personen en partijen met verdienmodellen en dollartekens in de ogen achter. Ze proberen het wel te verkopen middels de sleetste frames van “bestuurlijke slagkracht” en “synergetische blablabla” maar wie trappen daar nog in?’

 • ‘Dat zeg je nu wel, maar ik zou de volksstammen die er nog blijmoedig intrappen niet graag de kost willen geven. Wie er aan verdienen? Natuurlijk allereerst projectontwikkelaars, bouwaannemers, vastgoedsjacheraars en grondspeculanten. Niet alleen Nederlandse welteverstaan. De respectieve politici hangen er als opportunistisch reclamebord bij.Wie profiteren het meest van de intensieve mensenhouderij en de schaalvergroting ? (“verdichting” wordt dat in gemeentelijk jargon genoemd).
  Wel, je hoeft alleen maar te bedenken dat burgemeesters en wethouders een salaris toucheren dat direct is gerelateerd aan het aantal inwoners van hun respectieve gemeente. Wat zouden deze pipo’s, bimbo’s en jojo’s zich nog gelegen laten liggen aan het welzijn van de burger-inwoners? Die blijven toch wel stemmen. ‘

‘ De Partij voor de dieren heeft intussen ook door aan welke kant de boterham wordt besmeerd en wie voor het beleg zorgt. Die club is stiekem bezig met in de intensieve veehouderij, dieren te willen vervangen door windmolens en mensen, door exoten; “inwijkelingen” zeggen ze in Vlaanderen, en dat klinkt mij zo mogelijk nóg exotischer in de oren.’

 

 

Het Bijbelgenootschap wordt gevraagd God in de nieuwe vertaling niet met Hij, met kapitaal, aan te duiden. Dat zou voor vrouwen een ‘klap in het gezicht’ zijn.

Maaike van Houten, Trouw 12 februari 2021

 

★ Martin Bosma: ”Wat moet er nog meer uit de bibliotheek verwijderd worden?!” ★ 23-11-2020 HD • Nov 23, 2020

 

<< Dilara Bilgiç (2002) heeft net haar gymnasiumdiploma behaald. Als Koerdisch-Turkse Nederlander en ex-vluchteling is zij in aanraking gekomen met verschillende vormen van democratie. Vanuit deze ervaring ontwikkelde ze een kritische blik op de politiek. Ze besloot in de pen te klimmen om uit te pluizen waar de gebreken in de Nederlandse politiek vandaan komen en of ze zijn op te lossen.>>

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

“Zwei Seelen …. “

 

‘ Jij hebt de jongelui deze afbeeldingen voorgelegd met het verzoek op te schrijven welke associaties ze hierbij hebben? Er zat volgens mij nog andere informatie bij. Heb je die bewust weggelaten?’

 • ‘Ja. Laat ze eerst hierover vertellen wat ze denken. Daarna geef ik ze de andere info. Misschien.’

‘ Alles anoniem?’

 • ‘ Klopt. Ze moeten veilig kunnen zeggen wat ze denken.’

 

 

 

 

 

 

De (avond-)klok als symbool, metafoor, voor de Apocalyps

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/19/ruben-l-oppenheimer-a4028057

 

‘ De avondklok (spertijd) en de uitzonderingstoestand. Beter dan Ruben Oppenheimer het tekent, kun je het haast niet samenvatten: de uitzonderingstoestand als onderdeel van geëxalteerde, delirische, symboolpolitiek. We zijn in oorlog met het Corona-Covid19-virus (en misschien ook een beetje met China – voor de extra suspense) en dus trekken “ze” (de leden van de nomenklatoera) alle bij een oorlog horende parafernalia uit de kast.’

 • ‘ Wanneer schorten “ze” de Grondwet en de Rechtsstaat op? Of is dat al stilletjes gebeurd? Zonder dat we er erg in hadden. Het schijnt dat “ze” de verkiezingen willen uitstellen tot na de zomer.’

‘ Het zou mij niet verbazen wanneer Ferd. de Grapp. in de media afkondigt dat het standrecht is ingevoerd en hij persoonlijk het goede voorbeeld gaat geven.
Zo’n uitstel (niet van de executies, maar van de verkiezing) lijkt me alleszins in de rede te liggen, want momenteel gelooft bijna niemand nog in politiek, politici en verkiezingen. Hoewel: ze zouden evengoed voor de vlucht-naar-voren-(hebben) kunnen kiezen en het verkiezingscircus vervroegen. Dan stemmen de mensen in een groggy-staat. Als de café’s maar open mogen en de festivals en vliegvakanties weer los gaan. De handige pipo’s die de schijn weten te wekken dat zij het snoepgoed uitdelen, die worden door de massa op het schild geheven. Brood en spelen heeft altijd gewerkt. Dus verkiezingen vervroegen, dat kan natuurlijk ook (nog).

Zeg, welke marketing-propaganda-toko zou de gimmick van de avondklok hebben bedacht en gemarket? Niet slecht verzonnen trouwens. Als archetype voor gevaar, het vreemde-en-unheimische, urgentie , existentiële benardheid en nood is de klok nog altijd werkzaam. Althans in landen die tot het Witte Westen worden gerekend.
Vroeger had je de klokkentorens met hun alarm-bim-bam-klokken, weet je nog? Denk maar aan het Roelandslied: “ Mijn naam is Roeland, ‘k kleppe brand / En luide storm in Vlaanderland!”.

 • ‘ jij en ik weten nog wie Roeland was; hoewel de geschiedenislessen zijn afgeschaft, samen met het plezier in algemene ontwikkeling. Bijna niemand weet nog wat het Roelandslied is.’

‘ Kan ook haast niet, want het lied gaat over de strijd van Karel tegen moslims. Zing het Roelandslied vandaag de dag, tenzij stiekem onder de douche (zoals mijn moeder soms doet), en je wordt gevierendeeld en op het rad gelegd – als racist, want tegen de massa-immigratie. Vlaams Blok en zo, of nóg veel afschuwelijker.
Nou je het over ons onderwijs hebt, schiet me te binnen dat er wordt beweerd dat “ze” Lodewijk Asscher ons onderwijs willen laten fiksen.’

 • ‘ Nou en, wat dan nog? Aan ons onderwijs valt niets meer te versjteren, dus Asscher of een andere pipo erop loslaten, dat is om het even. Toch? Asscher moet gewoon een baan hebben die voorkomt dat hij een pensioen-wachtgeldgat oploopt – een riante en gegarandeerde verdienpositie. De PvdA is als uitzend-detacheringsbureau voor politici nog steeds erg effectief en lucratief, hoewel ze maar een schijntje aan Kamerzetels hebben. Zodoende.’

‘ “Ze” zijn vast van plan om de komende maanden een propaganda-circus op ons los te laten teneinde ons klaar te stomen voor de “echte” verkiezingen, straks in oktober of zo. Dat bespeur ik nu al, met kleine berichtjes onder pakkende kopjes.
Het virus (welk virus dat weet niemand precies) speelt “ze” geweldig in de kaart.’

 • ‘ Mwah Boeien zeg. Trouwens over ons onderwijs (of wat daar voor doorgaat), staat een stuk in de Groene. Een karikatuur van onderwijs-als-verdienmodel en een persiflage van de vrijemarktwerking, wordt geschetst in een hartverscheurend artikel over de omscholingsmarkt. Er lijkt totaal geen verband meer te bestaan tussen een diploma of certificaat en de kennis waar het voor staat. Het is een bijna honderdprocent windhandel in certificaten.’

‘ De ravage van enkele decennia sloop- en afbraakpolitiek, van fundamentalistische privatisering en rabiate deregulering, laat zich natuurljk niet in enkele maanden voor de verkiezingen herstellen, dus gaat de propagandakraan voluit open en nemen de pipo’s, bimbo’s en jojo’s ijverig extra toneellessen in volksmennen en populistisch brallen. Dat is opgelegd pandoer.’

 

 

De prijs van scholing /  Thomas Muntz, Michelle Salomons en Emiel Woutersen beeld Aart-Jan Venema
De Groene, 13 januari 2021 – verschenen in nr. 2

 

 

 

 

Tags: , ,