RSS

Category Archives: oorlog

Winstons droom

 

‘ Zou het kunnen gebeuren, dat dromen zich materialiseren, verdichten tot werkelijkheid?’

–           ‘ Waarom niet? Als een droom heftig genoeg is, kan het – bijvoorbeeld via een nachtmerrie – zich in een realiteit voltrekken. Waarom niet?’

‘ In Birma heb ik dat meerdere keren ervaren. Tijdens mediatie in dat boeddhistische klooster. Ik heb het je geloof ik verteld.’

–           ‘ Dat herinner ik me, ja. Birma is een topos, een locatie, waar dit soort dromen zich momenteel vermoedelijk kunnen materialiseren. De nachtmerrie-dichtheid (nightmare density) zal er hoog zijn. Helaas.’

‘ Ja, net als in dat oorlogsgebied in Gaza. Dat vind ik zo frappant in die cartoon van Len Munnik: de Israëlische soldaat in de tank, staat op het punt zijn moeder dood te schieten. De omgekeerde situatie van hetgeen zich in de droom van Winston afspeelt. Winston droomt dat een joodse vrouw en haar kind worden doodgeschoten. Huiveringwekkend.’

–           ‘ Jij weet dat Orwell ook in Birma was? Niet om te mediteren, maar als lid van de politie in een Britse kolonie. En dan: Palestina, het tegenwoordige Israël, Lawrence of Arabia …. Britse mandaatgbieden. Tja, het kan raar lopen. Of misschien loopt het helemaal niet raar. Dromen kunnen tenslotte vrij reizen, onbegrensd. Laten wij tenminste dit weekend nog maar even door slapen. We zullen gauw genoeg ontwaken.’

‘ Goed idee, dan bestel ik online alvast een paar spannende maar vreedzame dromen.’

 

 Len Munnik   –     images0.persgroep.net/rcs/xxX1a3tdkgTO00f-o4kBfD4Z7uo/diocontent/202807799/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8

*

‘ Israël heeft vannacht weer met artillerie en luchtaanvallen doelen in de Gazastrook bestookt, meldt het Israëlische leger. Aanvankelijk leek het erop alsof Israël ook grondtroepen de enclave in had gestuurd, maar dat bericht werd later in de nacht herroepen.

Redactie Trouw13 mei 2021, 23:44

Donderdagavond laat bevestigde een woordvoerder van het Israëlische leger dat er sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook, maar er bleek later sprake geweest van een ‘intern communicatieprobleem’. In een nieuwe verklaring wordt gesteld dat Israëlische grondtroepen en de luchtmacht weliswaar doelen in de Gazastrook bestoken, maar het gebied niet zijn binnengetrokken. De miscommunicatie lijkt er wel op te duiden dat de situatie snel kan escaleren. ‘

* * *

* citaat uit 1984 van George Orwell *

“  ‘ Ik droomde…’ begon hij, en hield toen op. Het was te ingewikkeld om onder woorden te brengen. Behalve de droom zelf was er nog een herinnering geweest die ermee samenhing en die een paar seconden na het wakker worden in zijn geest was opgedoken.
Hij ging weer liggen met gesloten ogen, nog doordrenkt van de sfeer van de droom. Het was
een enorme, lichtende droom geweest, waarin zijn hele leven voor hem uitgestrekt leek te liggen als een landschap op een zomeravond na een regenbui.

Het had zich allemaal afgespeeld binnen de glazen presse-papier, maar het oppervlak van het glas was de hemel koepel en binnen die koepel was alles gedompeld in helder, zacht licht, waarin je eindeloos ver kon zien.

De droom had ook besloten gelegen in — of had eigenlijk bestaan uit — een gebaar dat zijn moeder met haar arm gemaakt had en dat dertig jaar later weer gemaakt was door de joodse vrouw die hij op het bioscoopjournaal had gezien, toen ze het jongetje tegen de kogels trachtte te beschermen voordat de helikopters hen naar de andere wereld hielpen.

‘Wist je,’ zei hij, ‘dat ik tot op dit moment heb gedacht dat ik mijn moeder had vermoord?’
‘Waarom heb je haar vermoord?’ vroeg Julia, half in slaap.
‘Ik heb haar niet vermoord. Niet echt.’
In de droom had hij zich de laatste glimp herinnerd die hij van zijn moeder had opgevangen, … “

*  einde citaat *

uit George Orwell: 1984      H.7, bladzijde 159  /  isbn 978 90 295 8709 9  /  NUR  302

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

Structureel wantrouwen

 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/26/ruben-l-oppenheimer-a4029101

 

‘ Moet het niet toch “institutioneel wantrouwen” zijn, in plaats van structureel?’

 • Het wantrouwen ligt naar mijn overtuiging intussen dieper, het is polydimensionaal wantrouwen.’

‘ Polydimensionaal, hm, jij vindt dat in het tegenwoordige Nederland iedereen iedereen wantrouwt: de politici wantrouwen de ambtenaren en de burgers, de ambtenaren wantrouwen de politici en burgers, en de burgers wantrouwen iedereen en nog veel meer ….’

‘ Ja, dat kan niet missen, we liepen er jarenlang iedere dag minstens twee keer voorbij. Maar Oppenheimer tekent vaak met veel betekenislagen – polyinterpretabel, meerduidig. Vind ik althans. De opperlaag is hier het standbeeld als symbool van verzet tegen onderdrukking, bezetting. De staking van 25 en 26 februari 1941, dat is bijna op de kop af een maand later dan de huidige rellen tegen de corona-avondklok.
Oppenheimer heeft het beeld in de actualiteit van de recente rellen tegen de avondklok geplaatst. De avondklok verwijst net zo goed naar de spertijd tijdens de Duitse bezetting, dus naar oorlogstijd. Een oorlog van iedereen en alles tegen iedereen. Men verraadt elkaar nu ook links en rechts aan de politie – “Geeft u ons een belletje als er bij de buren een feestje is?! Dan kunnen wij er binnenvallen”.’

 • ‘ De oorlogsmetaforen zijn compact geconcenteerd en de avondklok figureert hierin prominent, en dan natuurlijk het samenscholingsverbod. We zijn immers in oorlog met een onzichtbare vijand: het Covid19-virus. Straks komt er ook nog een vaccinatie-Ausweis. Het voorzien in een oorlogscontext en -sfeer is toch kundig gedaan door de propaganda-marketing-bureaus. De invoering van het standrecht gaat ze blijkbaar nog net iets te ver, en de boa’s kregen de gevraagde wapens niet, maar wie weet, wat niet is kan nog komen.
  Waarom twijfelt Heer Bommel in de tekening, volgens jou althans, tussen een baksteen en de Grondwet?’

‘ Omdat volgens mij onze Grondwet door Rutte min of meer is kaltgestellt, en daar raak ik absoluut niet door begeistert – om het zacht te zeggen. Die flauwe kul met die Rutte-doctrine (“gewoon je bek houden”), dat is natuurlijk de extra dood in de democratische pot. Typisch Rutte: kijken hoe ver hij kan gaan, met die mengeling van steelsheid, overrompeling, armpjedrukken, bluf en andere machtspolitieke trucs. Hij zit niet voor niets tien jaar op die plek gekleefd. Hij weet niet meer beter: een dealtje hier en een dealtje daar, akkoordje met Marietje, akkoordje met Miep, dat soort werk dus. En als hij je niet meer kan gebruiken, dan gooit hij je voor de bus. Dus vandaar, de Grondwet als baksteen, stoeptegel, als symbool van straatoproer. Het zijn straatgevechten.’

 • ‘ Aha, ik snap je denk ik. Artikel 68 van de Grondwet moet op de schop, althans wat betreft de laatste woorden: “…. waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.” Wat er in het belang van de staat is, of zou zijn, dat bepaalt koning Rutte dan. Hij framet dat met behulp van het begrip “persoonlijke beleidsopvattingen” (met name beleidsopvattingen van ambtenaren; van wie precies blijft vaag). Rutte werpt zich zogenaamd op als beschermer van de ambtenaren, maar hij gebruikt ze intussen net zo goed als hij iedereen gebruikt.
  Anderzijds, is dat het politieke handwerk. Meestal niet erg verheffend en het wordt er niet fraaier op, maar: if you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Een natuurlijke selectie en survival of the fittest and the meanest.

‘ Hm, een rat race waarin iedereen de ander als verdienmodel ziet. Vandaag de dag liggen reuring en de rel het beste in de markt, daar scoor je het beste mee in de media. Dat helpt ook niet bepaald om het niveau te verhogen. Zoals ik het tot dusverre heb begrepen, komt hier wel zo’n beetje op neer. Voor de goede orde: vele van die luitjes die door Rutte worden gebruikt, of die dat claimen, die láten zich gewillig of zelfs met graagte gebruiken. Met open ogen. Achteraf is het dan piepen geblazen dat ze door Rutte zijn bedrogen en bedot.
Als het misgaat, dan schuiven de politici de schuld graag gladjes op het bordje van de ambtenaren. Wij – het klootjesvolk – weten langzamerhand niet meer wie ons regeert: zijn dat vooral “de” ambtenaren of toch de “democratisch gekozen” politici. Deze (moedwillige, opzettelijke) vaagheid (zie o.a. Marc Chavannes) resulteert in een diffuse, algemene frustratie en die vindt af en toe een uitgang, een ventiel, in vandalisme bijvoorbeeld. Wat moet je nou met verkiezingen, als je al bij voorbaat weet dat er niets te kiezen valt?’

 • ‘Eigenlijk is het logisch dat de politici hoe langer hoe meer op de kennis van de ambtenaren parasiteren. Ambtenaren hebben materiedeskundigheid en domeinkennis, terwijl de meeste politici hun tijd besteden aan zelfpromotie, op weg naar de volgende sport op de carrièreladder.

‘ Om te beletten dat de ambtenaren hen in kennis te ver vooruit komen, hebben de politci het systeem van job-roulatie bedacht. Ambtenaren moeten voortdurend van ministerie wisselen, zogenaamd voor hun eigen bestwil en om van alle markten thuis te raken. Zo werd het geframed. Over dit systeem werd in het begin geklaagd door ambtenaren, maar de meesten zijn intussen gewend geraakt aan het bit van de routine. Bovendien werkt het systeem als een automatisch selectiemechanisme. De vis rot altijd vanaf de kop. Dus krijg je onfrisse zaken zoals de Toeslagen-fraude – niet alleen bij de Bulgaren, maar ook bij de ambtenaren en de politici die de fraude zouden moeten opsporen en repareren.’

 • ‘ Het is je reinste ondermijning wat er daar vanuit Den Haag plaatsvindt. Op een systematische manier. Je hoeft geen Einstein te zijn om het te doorzien en te snappen, maar niemand van de club benoemt het. Ja, meneer Remkes schreef een rapport, maar dat is inmiddels tot toiletpapier versnipperd en over de ministeries verdeeld, in het kader van de circulaire economie.
  Je kunt met het nog eens nauwkeurig lezen van de artikelen van Tom-Jan Meeus in de NRC van 21 nov. 2020 en 23 januari 2021 een flink eind op streek komen wat analyse betreft. De kop van Meeus’ stuk van 21 nov 2020 zegt het met zo veel woorden: de politici praten de ambtenaren na. Ruttes omertà is bedoeld om precies dát te verdoezelen – dat zijn die “persoonlijke beleidsopvattingen” van ambtenaren (die politici zich gretig toe-eigenen en presenteren als de hunne). Wij, de tokkies, moeten in de waan worden gehouden dat we wel degelijk worden geregeerd door onze volksvertegenwoordigers. De meesten daarvan kunnen dat alleen niet (meer), want de bekwamen en kundigen zijn en worden in toenemende mate vervangen door komedianten en clowns, die full time een act opvoeren, de ruifrauzers en verdienmodel-fundi’s. Opportunistische passanten, die door politieke partijen die als uitzendbureaus functioneren, op verdienposities worden geplakt.

‘ . Okay, dan zetten we dit vast op de site. Eens kijken wat de jongelui hier van maken. O ja, iemand tweette nog: dok-werker is de spijker op z’n kop want de werkers dokken immers. Ze bedoelt dat mensen die afhankelijk zijn van een inkomen uit arbeid (en die dus niet op vermogen teren), de rekening betalen.’

 

 

 

‘Het fundamentele wantrouwen is het grootste risico’

Jelle van Buuren, onderzoeker  /  Van geharde hooligan tot hippie, de schare coronademonstranten is divers, ziet onderzoeker Jelle van Buuren. „De woede gaat steeds over hetzelfde.”

Freek Schravesande   NRC  25 januari 2021 om 22:38

 

Verwey-Jonker Instituut: De boze burger is goed maar eenzijdig geïnformeerd

Ontevreden burgers weten vaak goed waar ze het over hebben, concludeert onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe van het Verwey-Jonker Instituut, na interviews met 41 burgers en elf experts. Echter: ze zoeken vooral kennis die hun mening bevestigt.

Jelle Brandsma  / Trouw, 26 januari 2021, 1:00

 

NIEUWS  /   ASTRAZENECA-VACCIN

EU wantrouwt AstraZeneca, vermoedt dat het stiekem vaccins buiten Europa heeft verkocht

De Europese Unie heeft maandag farmaceut AstraZeneca onder druk gezet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk vaccins te leveren. In een scherpe verklaring maakte Eurocommissaris Stella Kyriakides duidelijk dat de EU de farmaceut niet vertrouwt. De vrees bestaat dat de vaccins toch aan niet-Europese landen zijn geleverd. ‘We willen precies weten welke doses waar geproduceerd zijn en aan wie ze geleverd zijn’, aldus Kyriakides.

Charlotte Huisman en Michiel van der Geest   –    Volkskrant 25 januari 2021, 18:30

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

Schildpad-tijd

 

 

‘ Gisteren hoorde ik een origineel argument waarom men, straks in maart 2021,
op Baudet en Forum VD zal stemmen. Die “men” dat waren vijf personen, die alle vijf op Thierry Baudet vóór leider van FvD gestemd hadden, afgelopen vrijdag, bij het interne FvD-referendum. Vermoedelijk dus partijleden van FvD.’

 • ‘ Alles is vandaag de dag denkbaar, dus ik kijk er niet van op, maar laat eens horen, dat originele argument.’

‘ Baudet had nog nooit in de regering en achter de knoppen gezeten, terwijl Rutten en kornuiten er nu tien jaar zaten, en er weinig fraais en leuks van hadden gebakken. Baudet had daar nog niet de kans en gelegenheid toe gehad. Vonden zij. Dus wat konden we verliezen. Stel dat FvD + Baudet straks veel zetels scoren – misschien zelfs zo veel dat FvD mee gaat regeren – hoeveel chaotischer kan het dan gaan? Waarom moesten ze bang zijn voor een nieuwe chaos, terwijl de huidige chaos ze helemaal niet aanstond? Laten we dan in ieder geval een andere chaos proberen. Het gaat dus niet om de keuze voor een politieke pipo of een politieke partij, maar om de keuze tussen de heersende chaos (waar we aan gewend zijn geraakt) of een nieuwe chaos, die we nog niet kennen.’

 • ‘ Zaten ze met z’n vijven op 1,5 meter van elkaar?’

‘ Ik wel van hen, maar zij niet van elkaar.’

 • ‘ Zie je wel: suïcidale types. Sorry, humor! Interessante keuze trouwens  Oude chaos of nieuwe chaos. Op die manier had ik het nog niet bekeken. Je contrasteert chaos automatisch met orde, dus als A orde betekent, dan moet B wel chaos belichamen. Maar waarom eigenlijk? Waarom geen keuze tussen soorten chaos? ‘

‘ Ja humor, natuurlijk, dat weet ik, maar je zegt toch iets waar volgens mij een kern van waarheid in schuilt. De meeste mensen vrezen het onbekende, terwijl hun huidige situatie niet echt rooskleurig hoeft te zijn. Bij de keuze voor Baudet was er geen tegenkandidaat, maar die is er bij de keuze voor de VVD net zo min. Dan zet de zittende kongsi van VVD-plus- kartelpartijen Rutte opnieuw achter de knoppen, en dat vind ik een rampzalig vooruitzicht. Dat komt neer op vertraagde zelfmoord.’

 • ‘ Word je in de verleiding gebracht? ‘

‘ Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, maar ik vond het argument van de vijf om weer op Baudet te stemmen, tamelijk origineel: hij had nog niet echt aan de knoppen gezeten. Wat zou ik te verliezen hebben? De instroom van Syrische beulen bijvoorbeeld, vind ik geen leuke gedachte en het neerzetten van nog meer L-Flats met daarin een uitdijend, anoniem, precariaat, evenmin. De niet-aflatende stroom exoten die maar blijft binnenstromen en vervolgens, hier, in het wild wordt losgelaten.  Wij, hutje mutje op elkaar geperst, in tiny houses terwijl we als Nederlanders steeds langer worden. Ons land volgeplempt met windmolens en zonnepanelen om stroom op te wekken voor buitenlandse multinationals. We slikken het allemaal zonder morren. Vreemd hoor.

Alleen omdat Rutte onze grond verkwanselt aan anonieme buitenlandse molochs en de gebraden haan uithangt op een podium met soortgenoten, als het om “migranten-quota” gaat.

Áls FvD groot wordt en áls ze er een zooitje van maken, dan hebben ze de vigerende routine in ieder geval naar een andere richting verstoord, dat kan niet anders. Want dan gaat er iets veranderen. Marokkanen en joden zullen niet meteen massaal gedeporteerd worden verwacht ik (sorry, mijn beurt voor humor; ik radicaliseer nog niet hoor). Het verlies (verlies waar aan, aan wat?) zal misschien nog opwegen ook tegen de kosten en verliezen  waarmee Rutte c.s. ons opzadelen.
Die FvD-periode zou bovendien hooguit vier jaar duren – in de huidige kaders welteverstaan. Dus, vanwaar die benauwenis? Je moet Baudet niet te serieus nemen. Dat is de fout die met Rutte is gemaakt; men heeft de man te serieus genomen en nu zitten we al tien jaar met de snuiter opgescheept. Dat is haast onvermijdelijk, want als je zulke types serieus neemt, dan gaan ze zich zelf nog serieuzer nemen en dan wordt de weg terug, naar doe-normmaal-dan-doe-je-gek-genoeg, steeds moeilijker en onbegaanbaarder.’

 • ‘ Hm, ik denk dat jouw cognitieve mechanisme niet eens zo buitenissig functioneert. Iedere keuze hangt in hoge mate af van de  voorhanden alternatieven: kies je opnieuw voor het cynisme van de zittende neoliberalen, of waag je een kans met de eventuele chaos die Baudet c.s. kunnen stichten. Wat verwacht je te winnen en wat te verliezen, je geld of je ziel?  ” Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?” Matth. 16.; 26Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat Baudet in maart 2020 flink scoort. Tenzij de man in de komende twee maanden ècht, hééééle bizarre dingen gaat doen. Hetgeen best zou kunnen, want daar heeft ‘ie enkele voorproefjes van ten beste gegeven.
  Tja, in dat geval kun je nog altijd kiezen om helemaal niet te stemmen. Dat is tenminste een keuze die je nog bewust en relatief vrij kunt maken. Bewoners van L-flats of zij die in vergelijkbare biotopen huizen en hokken, percipiëren een heel andere werkelijkheid dan lezers van “de kwaliteitskranten” en bekijkers van overheids-programma’s.’

‘ Dat kun je wel zeggen, ja. De eerste categorie leeft het echte leven in le monde vécu, de tweede leest er vooral over in de monde conçu. Degenen die in de monde conçu verkeren, scheppen de leefcondities voor hen die in de monde conçu leven, en ze hebben geen idee hoe ze daar verandering in zouden kunnen bewerkstelligen. Dus who cares?!
Het argument van de-eerste-kans voor een Baudet, in combinatie met de gedachte van context (in welke context leven veel mensen in Nederland), vind ik geen onwaarschijnlijk kader, frame, om deze gedachten in te vangen. Tussen zeggen en doen, zit echter nog een heleboel ruimte.’

 • ‘ Nog krap 3,5 maanden tot 17 maart 2021. Vind je dat werkelijk veel ruimte? ‘

‘ Hmmm, je hebt gelijk. Of tijd lang of kort duurt, hangt in hoge mate van de temperatuur van die tijd af. Zie bijvoorbeeld de antropoloog Clifford Geertz voor deze benadering. Ik meen te ontwaren en te kunnen vaststellen dat we in hot times leven, dus met een hoog entropie-gehalte. Bovendien warmt onze tijd volgens mij veel sneller op dan onze aarde. Kan dat lang goed gaan, zo’n toenemende divergentie? We zullen zien.’

 • ‘ In een hete droge tijd gedragen ook Covid-aerosolen zich anders dan in koude en koele vochtige perioden. Wat is culturele antropologie toch een miraculeuze studie om gedaan te mogen hebben. Helaas kan dat nu niet meer. Te weinig en te korte tijd.’

‘ Kunnen we niet overschakelen naar tijd-in-schildpad-tempo, zoals in de anekdote die Geertz aan het begin vertelt?’

 

 

Ingmar Vriezema – foto’s Daniel Niessen: Pech is geen toeval meer, hier in de L-flat  /  NRC za. 5 december 2020

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/02/terug-naar-de-flat-a4013412#Medley

 

 

 

 

Tags: , , , , ,