RSS

Category Archives: oorlog

Structureel wantrouwen

 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/26/ruben-l-oppenheimer-a4029101

 

‘ Moet het niet toch “institutioneel wantrouwen” zijn, in plaats van structureel?’

 • Het wantrouwen ligt naar mijn overtuiging intussen dieper, het is polydimensionaal wantrouwen.’

‘ Polydimensionaal, hm, jij vindt dat in het tegenwoordige Nederland iedereen iedereen wantrouwt: de politici wantrouwen de ambtenaren en de burgers, de ambtenaren wantrouwen de politici en burgers, en de burgers wantrouwen iedereen en nog veel meer ….’

‘ Ja, dat kan niet missen, we liepen er jarenlang iedere dag minstens twee keer voorbij. Maar Oppenheimer tekent vaak met veel betekenislagen – polyinterpretabel, meerduidig. Vind ik althans. De opperlaag is hier het standbeeld als symbool van verzet tegen onderdrukking, bezetting. De staking van 25 en 26 februari 1941, dat is bijna op de kop af een maand later dan de huidige rellen tegen de corona-avondklok.
Oppenheimer heeft het beeld in de actualiteit van de recente rellen tegen de avondklok geplaatst. De avondklok verwijst net zo goed naar de spertijd tijdens de Duitse bezetting, dus naar oorlogstijd. Een oorlog van iedereen en alles tegen iedereen. Men verraadt elkaar nu ook links en rechts aan de politie – “Geeft u ons een belletje als er bij de buren een feestje is?! Dan kunnen wij er binnenvallen”.’

 • ‘ De oorlogsmetaforen zijn compact geconcenteerd en de avondklok figureert hierin prominent, en dan natuurlijk het samenscholingsverbod. We zijn immers in oorlog met een onzichtbare vijand: het Covid19-virus. Straks komt er ook nog een vaccinatie-Ausweis. Het voorzien in een oorlogscontext en -sfeer is toch kundig gedaan door de propaganda-marketing-bureaus. De invoering van het standrecht gaat ze blijkbaar nog net iets te ver, en de boa’s kregen de gevraagde wapens niet, maar wie weet, wat niet is kan nog komen.
  Waarom twijfelt Heer Bommel in de tekening, volgens jou althans, tussen een baksteen en de Grondwet?’

‘ Omdat volgens mij onze Grondwet door Rutte min of meer is kaltgestellt, en daar raak ik absoluut niet door begeistert – om het zacht te zeggen. Die flauwe kul met die Rutte-doctrine (“gewoon je bek houden”), dat is natuurlijk de extra dood in de democratische pot. Typisch Rutte: kijken hoe ver hij kan gaan, met die mengeling van steelsheid, overrompeling, armpjedrukken, bluf en andere machtspolitieke trucs. Hij zit niet voor niets tien jaar op die plek gekleefd. Hij weet niet meer beter: een dealtje hier en een dealtje daar, akkoordje met Marietje, akkoordje met Miep, dat soort werk dus. En als hij je niet meer kan gebruiken, dan gooit hij je voor de bus. Dus vandaar, de Grondwet als baksteen, stoeptegel, als symbool van straatoproer. Het zijn straatgevechten.’

 • ‘ Aha, ik snap je denk ik. Artikel 68 van de Grondwet moet op de schop, althans wat betreft de laatste woorden: “…. waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.” Wat er in het belang van de staat is, of zou zijn, dat bepaalt koning Rutte dan. Hij framet dat met behulp van het begrip “persoonlijke beleidsopvattingen” (met name beleidsopvattingen van ambtenaren; van wie precies blijft vaag). Rutte werpt zich zogenaamd op als beschermer van de ambtenaren, maar hij gebruikt ze intussen net zo goed als hij iedereen gebruikt.
  Anderzijds, is dat het politieke handwerk. Meestal niet erg verheffend en het wordt er niet fraaier op, maar: if you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Een natuurlijke selectie en survival of the fittest and the meanest.

‘ Hm, een rat race waarin iedereen de ander als verdienmodel ziet. Vandaag de dag liggen reuring en de rel het beste in de markt, daar scoor je het beste mee in de media. Dat helpt ook niet bepaald om het niveau te verhogen. Zoals ik het tot dusverre heb begrepen, komt hier wel zo’n beetje op neer. Voor de goede orde: vele van die luitjes die door Rutte worden gebruikt, of die dat claimen, die láten zich gewillig of zelfs met graagte gebruiken. Met open ogen. Achteraf is het dan piepen geblazen dat ze door Rutte zijn bedrogen en bedot.
Als het misgaat, dan schuiven de politici de schuld graag gladjes op het bordje van de ambtenaren. Wij – het klootjesvolk – weten langzamerhand niet meer wie ons regeert: zijn dat vooral “de” ambtenaren of toch de “democratisch gekozen” politici. Deze (moedwillige, opzettelijke) vaagheid (zie o.a. Marc Chavannes) resulteert in een diffuse, algemene frustratie en die vindt af en toe een uitgang, een ventiel, in vandalisme bijvoorbeeld. Wat moet je nou met verkiezingen, als je al bij voorbaat weet dat er niets te kiezen valt?’

 • ‘Eigenlijk is het logisch dat de politici hoe langer hoe meer op de kennis van de ambtenaren parasiteren. Ambtenaren hebben materiedeskundigheid en domeinkennis, terwijl de meeste politici hun tijd besteden aan zelfpromotie, op weg naar de volgende sport op de carrièreladder.

‘ Om te beletten dat de ambtenaren hen in kennis te ver vooruit komen, hebben de politci het systeem van job-roulatie bedacht. Ambtenaren moeten voortdurend van ministerie wisselen, zogenaamd voor hun eigen bestwil en om van alle markten thuis te raken. Zo werd het geframed. Over dit systeem werd in het begin geklaagd door ambtenaren, maar de meesten zijn intussen gewend geraakt aan het bit van de routine. Bovendien werkt het systeem als een automatisch selectiemechanisme. De vis rot altijd vanaf de kop. Dus krijg je onfrisse zaken zoals de Toeslagen-fraude – niet alleen bij de Bulgaren, maar ook bij de ambtenaren en de politici die de fraude zouden moeten opsporen en repareren.’

 • ‘ Het is je reinste ondermijning wat er daar vanuit Den Haag plaatsvindt. Op een systematische manier. Je hoeft geen Einstein te zijn om het te doorzien en te snappen, maar niemand van de club benoemt het. Ja, meneer Remkes schreef een rapport, maar dat is inmiddels tot toiletpapier versnipperd en over de ministeries verdeeld, in het kader van de circulaire economie.
  Je kunt met het nog eens nauwkeurig lezen van de artikelen van Tom-Jan Meeus in de NRC van 21 nov. 2020 en 23 januari 2021 een flink eind op streek komen wat analyse betreft. De kop van Meeus’ stuk van 21 nov 2020 zegt het met zo veel woorden: de politici praten de ambtenaren na. Ruttes omertà is bedoeld om precies dát te verdoezelen – dat zijn die “persoonlijke beleidsopvattingen” van ambtenaren (die politici zich gretig toe-eigenen en presenteren als de hunne). Wij, de tokkies, moeten in de waan worden gehouden dat we wel degelijk worden geregeerd door onze volksvertegenwoordigers. De meesten daarvan kunnen dat alleen niet (meer), want de bekwamen en kundigen zijn en worden in toenemende mate vervangen door komedianten en clowns, die full time een act opvoeren, de ruifrauzers en verdienmodel-fundi’s. Opportunistische passanten, die door politieke partijen die als uitzendbureaus functioneren, op verdienposities worden geplakt.

‘ . Okay, dan zetten we dit vast op de site. Eens kijken wat de jongelui hier van maken. O ja, iemand tweette nog: dok-werker is de spijker op z’n kop want de werkers dokken immers. Ze bedoelt dat mensen die afhankelijk zijn van een inkomen uit arbeid (en die dus niet op vermogen teren), de rekening betalen.’

 

 

 

‘Het fundamentele wantrouwen is het grootste risico’

Jelle van Buuren, onderzoeker  /  Van geharde hooligan tot hippie, de schare coronademonstranten is divers, ziet onderzoeker Jelle van Buuren. „De woede gaat steeds over hetzelfde.”

Freek Schravesande   NRC  25 januari 2021 om 22:38

 

Verwey-Jonker Instituut: De boze burger is goed maar eenzijdig geïnformeerd

Ontevreden burgers weten vaak goed waar ze het over hebben, concludeert onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe van het Verwey-Jonker Instituut, na interviews met 41 burgers en elf experts. Echter: ze zoeken vooral kennis die hun mening bevestigt.

Jelle Brandsma  / Trouw, 26 januari 2021, 1:00

 

NIEUWS  /   ASTRAZENECA-VACCIN

EU wantrouwt AstraZeneca, vermoedt dat het stiekem vaccins buiten Europa heeft verkocht

De Europese Unie heeft maandag farmaceut AstraZeneca onder druk gezet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk vaccins te leveren. In een scherpe verklaring maakte Eurocommissaris Stella Kyriakides duidelijk dat de EU de farmaceut niet vertrouwt. De vrees bestaat dat de vaccins toch aan niet-Europese landen zijn geleverd. ‘We willen precies weten welke doses waar geproduceerd zijn en aan wie ze geleverd zijn’, aldus Kyriakides.

Charlotte Huisman en Michiel van der Geest   –    Volkskrant 25 januari 2021, 18:30

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

Schildpad-tijd

 

 

‘ Gisteren hoorde ik een origineel argument waarom men, straks in maart 2021,
op Baudet en Forum VD zal stemmen. Die “men” dat waren vijf personen, die alle vijf op Thierry Baudet vóór leider van FvD gestemd hadden, afgelopen vrijdag, bij het interne FvD-referendum. Vermoedelijk dus partijleden van FvD.’

 • ‘ Alles is vandaag de dag denkbaar, dus ik kijk er niet van op, maar laat eens horen, dat originele argument.’

‘ Baudet had nog nooit in de regering en achter de knoppen gezeten, terwijl Rutten en kornuiten er nu tien jaar zaten, en er weinig fraais en leuks van hadden gebakken. Baudet had daar nog niet de kans en gelegenheid toe gehad. Vonden zij. Dus wat konden we verliezen. Stel dat FvD + Baudet straks veel zetels scoren – misschien zelfs zo veel dat FvD mee gaat regeren – hoeveel chaotischer kan het dan gaan? Waarom moesten ze bang zijn voor een nieuwe chaos, terwijl de huidige chaos ze helemaal niet aanstond? Laten we dan in ieder geval een andere chaos proberen. Het gaat dus niet om de keuze voor een politieke pipo of een politieke partij, maar om de keuze tussen de heersende chaos (waar we aan gewend zijn geraakt) of een nieuwe chaos, die we nog niet kennen.’

 • ‘ Zaten ze met z’n vijven op 1,5 meter van elkaar?’

‘ Ik wel van hen, maar zij niet van elkaar.’

 • ‘ Zie je wel: suïcidale types. Sorry, humor! Interessante keuze trouwens  Oude chaos of nieuwe chaos. Op die manier had ik het nog niet bekeken. Je contrasteert chaos automatisch met orde, dus als A orde betekent, dan moet B wel chaos belichamen. Maar waarom eigenlijk? Waarom geen keuze tussen soorten chaos? ‘

‘ Ja humor, natuurlijk, dat weet ik, maar je zegt toch iets waar volgens mij een kern van waarheid in schuilt. De meeste mensen vrezen het onbekende, terwijl hun huidige situatie niet echt rooskleurig hoeft te zijn. Bij de keuze voor Baudet was er geen tegenkandidaat, maar die is er bij de keuze voor de VVD net zo min. Dan zet de zittende kongsi van VVD-plus- kartelpartijen Rutte opnieuw achter de knoppen, en dat vind ik een rampzalig vooruitzicht. Dat komt neer op vertraagde zelfmoord.’

 • ‘ Word je in de verleiding gebracht? ‘

‘ Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, maar ik vond het argument van de vijf om weer op Baudet te stemmen, tamelijk origineel: hij had nog niet echt aan de knoppen gezeten. Wat zou ik te verliezen hebben? De instroom van Syrische beulen bijvoorbeeld, vind ik geen leuke gedachte en het neerzetten van nog meer L-Flats met daarin een uitdijend, anoniem, precariaat, evenmin. De niet-aflatende stroom exoten die maar blijft binnenstromen en vervolgens, hier, in het wild wordt losgelaten.  Wij, hutje mutje op elkaar geperst, in tiny houses terwijl we als Nederlanders steeds langer worden. Ons land volgeplempt met windmolens en zonnepanelen om stroom op te wekken voor buitenlandse multinationals. We slikken het allemaal zonder morren. Vreemd hoor.

Alleen omdat Rutte onze grond verkwanselt aan anonieme buitenlandse molochs en de gebraden haan uithangt op een podium met soortgenoten, als het om “migranten-quota” gaat.

Áls FvD groot wordt en áls ze er een zooitje van maken, dan hebben ze de vigerende routine in ieder geval naar een andere richting verstoord, dat kan niet anders. Want dan gaat er iets veranderen. Marokkanen en joden zullen niet meteen massaal gedeporteerd worden verwacht ik (sorry, mijn beurt voor humor; ik radicaliseer nog niet hoor). Het verlies (verlies waar aan, aan wat?) zal misschien nog opwegen ook tegen de kosten en verliezen  waarmee Rutte c.s. ons opzadelen.
Die FvD-periode zou bovendien hooguit vier jaar duren – in de huidige kaders welteverstaan. Dus, vanwaar die benauwenis? Je moet Baudet niet te serieus nemen. Dat is de fout die met Rutte is gemaakt; men heeft de man te serieus genomen en nu zitten we al tien jaar met de snuiter opgescheept. Dat is haast onvermijdelijk, want als je zulke types serieus neemt, dan gaan ze zich zelf nog serieuzer nemen en dan wordt de weg terug, naar doe-normmaal-dan-doe-je-gek-genoeg, steeds moeilijker en onbegaanbaarder.’

 • ‘ Hm, ik denk dat jouw cognitieve mechanisme niet eens zo buitenissig functioneert. Iedere keuze hangt in hoge mate af van de  voorhanden alternatieven: kies je opnieuw voor het cynisme van de zittende neoliberalen, of waag je een kans met de eventuele chaos die Baudet c.s. kunnen stichten. Wat verwacht je te winnen en wat te verliezen, je geld of je ziel?  ” Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?” Matth. 16.; 26Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat Baudet in maart 2020 flink scoort. Tenzij de man in de komende twee maanden ècht, hééééle bizarre dingen gaat doen. Hetgeen best zou kunnen, want daar heeft ‘ie enkele voorproefjes van ten beste gegeven.
  Tja, in dat geval kun je nog altijd kiezen om helemaal niet te stemmen. Dat is tenminste een keuze die je nog bewust en relatief vrij kunt maken. Bewoners van L-flats of zij die in vergelijkbare biotopen huizen en hokken, percipiëren een heel andere werkelijkheid dan lezers van “de kwaliteitskranten” en bekijkers van overheids-programma’s.’

‘ Dat kun je wel zeggen, ja. De eerste categorie leeft het echte leven in le monde vécu, de tweede leest er vooral over in de monde conçu. Degenen die in de monde conçu verkeren, scheppen de leefcondities voor hen die in de monde conçu leven, en ze hebben geen idee hoe ze daar verandering in zouden kunnen bewerkstelligen. Dus who cares?!
Het argument van de-eerste-kans voor een Baudet, in combinatie met de gedachte van context (in welke context leven veel mensen in Nederland), vind ik geen onwaarschijnlijk kader, frame, om deze gedachten in te vangen. Tussen zeggen en doen, zit echter nog een heleboel ruimte.’

 • ‘ Nog krap 3,5 maanden tot 17 maart 2021. Vind je dat werkelijk veel ruimte? ‘

‘ Hmmm, je hebt gelijk. Of tijd lang of kort duurt, hangt in hoge mate van de temperatuur van die tijd af. Zie bijvoorbeeld de antropoloog Clifford Geertz voor deze benadering. Ik meen te ontwaren en te kunnen vaststellen dat we in hot times leven, dus met een hoog entropie-gehalte. Bovendien warmt onze tijd volgens mij veel sneller op dan onze aarde. Kan dat lang goed gaan, zo’n toenemende divergentie? We zullen zien.’

 • ‘ In een hete droge tijd gedragen ook Covid-aerosolen zich anders dan in koude en koele vochtige perioden. Wat is culturele antropologie toch een miraculeuze studie om gedaan te mogen hebben. Helaas kan dat nu niet meer. Te weinig en te korte tijd.’

‘ Kunnen we niet overschakelen naar tijd-in-schildpad-tempo, zoals in de anekdote die Geertz aan het begin vertelt?’

 

 

Ingmar Vriezema – foto’s Daniel Niessen: Pech is geen toeval meer, hier in de L-flat  /  NRC za. 5 december 2020

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/02/terug-naar-de-flat-a4013412#Medley

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

Tikkende tijdbommen

‘Wat hebben Nederland, Frankrijk, Engeland en nog enkele West-Europese mogendheden, dat Duitsland niet heeft?

 • ‘Nou?’

‘Oud- en ex-koloniën! Monsieur Macron is subiet naar Libanon gevlogen om zijn makkers (de “elite” maakt nergens ter wereld echt deel uit van “het volk”) te demonstreren dat ze nog steeds op Frankrijk (wie zei ook alweer: “l’État c’est moi” ?) kunnen rekenen en bouwen. Beide in de letterlijke zin des woords, want de Libanezen zitten van oudsher in de geldhandel en met de wederopbouw van Beiroet zijn lucratieve contracten gemoeid. Vermoedelijk wordt dat laatste ook nog eens, tenminste deels, over de band van Brussel (de EU weetjeniet) gespeeld. Bovendien: veel leden van de Libanese nomenklatoera spreken Frans.’

 • ‘Okay, je hebt een punt. Maar nu deze vraag: wat heeft het Duitsland van Frau Merkel intussen ook, net als Nederland, Frankrijk, Engeland en nog zo wat landen?’

‘Nou?’

 • ‘ Een tikkende menselijke tijdbom. Dus niet een chemische. Daar heeft Frau Merkel in 2015 eigenhandig voor gezorgd, toen ze een miljoen exoten (dat zijn er met aanhang en nakomenden minstens zo’n drie miljoen) ongecontroleerd Duitsland binnenliet onder het roepen van: “Wir schaffen das!” Het Duitse equivalent van Allahuakhbar! zoals enkele Duitsers die ik ken het plegen te zeggen. Merkel vond waarschijnlijk dat Duitsland niet kon achterblijven en omdat Duitsland geen exoten uit ex- en oud koloniën kan binnenhengelen – of móest toelaten, heeft ze dat op die manier opgelost. Ja, het is een Staatsvrouw van groot formaat en imposante allure, die Angela. Goed voor tenminste drie Nobelprijzen.’

  ‘Tja, ik ga geen advocaat van de duivel voor mevrouw Merkel spelen. Dat zou ik enkele jaren terug vermoedelijk nog wel hebben gedaan, en ik blijf vóór fatsoenlijke asielrechtprotocollen en -procedures, alsook voor de vrijheid van godsdienst, zo lang de ene godsdienst de andere niet de wet wil voorschrijven. en domineren.

Koloniën, overzeese Rijks- en gebiedsdelen, protectoraten, you name it. Exotisch snoepgoed. Voor politici tenminste. Toch? De Engelsen doen trouwens aan een soort neokolonialisme, in Nepal. Daar schuimen ze (dat doen Nepalese rekruteurs) het land af naar de brightest and the best, om als Ghurka in het Britse leger te dienen. Een parallel met het Franse Vreemdelingelegioen. Alleen onttrekken die Britten de meest fitte en slimme jongens aan een ontwikkelingsland (Nepal), terwijl de Fransen sinds jaar en dag (nu vooral via internet) een gelikte en slimme propaganda voor hun Légion Étrangère maken, waardoor nog steeds duizenden jongelui per jaar zich aanmelden, om Frans te leren en eventueel voor Frankrijk te sneuvelen als anonieme soldaat. Het blijkt een ijzersterke Franse formule, die effectief werkt. Voor de Franse politici. Vooral. Die hebben altijd de beschikking over zo’n achtduizend getrainde huurlingen, die ze op de meest onverkwikkelijke klussen kunnen afsturen, zonder dat  de Assemblé het weet en waarover niet in de media wordt bericht, en naar wie bij sneuvelen of mysterieus verdwijnen, geen haan kraait.
Neen, meneer Macron heeft heus geen haast met een Europees leger, want dat zou de facto onder Duits bevel komen te staan.

 • ‘ We lezen en horen te weinig over dit soort dingen. Onder de radar van het massa-nieuws spelen ze echter wel degelijk belangrijke rollen. Trouwens,  Merkel probeert wel degelijk koloniën te scoren en wel in Oost-Europa, door de politiek klassen aldaar te kopen. Het heet alleen geen kolonisatie, hooguit mag je het het vestigen van een Duitse hegemonie noemen. Maar ook dat alleen in zeer bedekte termen, want officieel gaat het vanzelfsprekend om democratieën. Niet-democratieën mogen formeel geen lid van Merkels EU worden.
  Tot nog toe zijn de Ghurka’s geen lastposten gebleken. Ik meen dat de hele familie van een Ghurka-recruut aanspraak op een Brits paspoort kan maken, dus je kunt het ook zien als een vorm van (zelfzuchtige) ontwikkelingshulp van de Britten. Voor veel Nepalezen is het een weg uit de ellende in Nepal. En Ghurka’s zijn uitstekende soldaten, met een hoge graad van sneuvelbereidheid. Dat laatste kenmerkt ook légionairs.’

‘ Het Franse legioen bleek in 1961 wel degelijk een kruidvat, toen de parachtisten van het REP-1 in opstand kwam tegen het politieke besluit om Algerije onafhankelijkheid te geven. Ik zie Ghurka’s dit (voorlopig tenminste) niet doen.

In feite is die vuurwerkramp in Eindhoven (13 mei 2000) klein bier hè, vergeleken met de knal in Beiroet. Maar, ook voor Enschede was ampel gewaarschuwd. Ook daar was sprake van een tikkende tijdbom. Dat schijnt bij zo’n event te horen: vooraf waarschuwen en de waarschuwingen in de wind slaan. Dat is de sjeu van het gebeuren. Nu is daar natuurlijk Groningen, met in de grond zakkende huizen, maar dat is lang niet spectaculair genoeg om het nieuws te halen. Daar spelen zich geruisloze sluipmoorden af.’

 • ‘ Wacht even. De buiskruitknal in Leiden uit 1807, die was wel spectaculair. Of die herdacht wordt, weet ik eigenlijk niet. Zo niet dan de VVV dat binnenkort vermoedelijk oppakken, want “Alles voor het toerisme!,” luidt het devies.’

‘ De Nederlandse vertaling van Murray’s boek is uitverkocht meldden enkele pupillen mij per mail, maar we hebben nogal wat exemplaren in het Engels uit diverse pakken van Sjaalman kunnen vissen, dus de jongelui hoeven er niet van verstoken te blijven. Murray behandelt het thema van de menselijke tijdbommen uitvoerig. Het boek past dus helemaal in het huidige tijdsgewricht.’

 • ‘Enkele pupillen kondigden aan het boek Onderworpen/Sousmission van Houellebecq aan het (her-)lezen te zijn, omdat dat ook gaat over het prijsgeven, verkwanselen, van Europa/Frankrijk door een lamlendig establishment. Ze willen het parallel aan het boek van Murray behandelen.’

‘Bravo! Zo leren ze nog eens andere interpretatieve en narratieve frames hanteren dan die waarmee we dag in dag uit worden doodgegooid.’

The Gurkhas – Full Documentry •  Jun 7, 2013

9 Shocking Stories That Proves Why Gurkhas Are The Fiercest Fighters In The World  –  Oct 19, 2016

 

Franse Vreemdelingenlegioen –  Legion of the Damned (Part Three)  •   Aug 21, 2013

La Légion Etrangère en Indochine (2/6)

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,