RSS

Category Archives: politiek en zo

Politieke terugblikken. Pim Fortuyn en Theo van Gogh

 

 

‘ Een interessant alternatief: uitzendingen van politici en politiek geëngageerden van vroeger bekijken in plaats van naar de lege en loze “lijsttrekkersdebatten” van nu, of de obligate stukken die daarover verschijnen in de media lezen. Ik kan me Pim Fortuyn en Van Gogh nauwelijks bewust herinneren, maar de onderwerpen die ze bespreken zijn zo actueel (en zelfs futuristisch-visionair) als je maar wilt. Vooral over (im-)migratie en islamisering. Dus is het bij ons kijken geblazen’

 • ‘ Zet de links naar deze youtube sites op de blog, voor de jongelui, en zet daar meteen de links naar de recente boeken van Pieter Omtzigt en Wim Voermans bij. Deze boeken kun je moeiteloos verbinden aan de videos over Fortuyn en Van Gogh, vind ik althans.’

‘ Okay. Kijken en lezen dan.’

 • ‘ Nog even dit: de vader van faction thriller schrijver Thomas Ross schijnt bij de Gladio-groep en de stay behind organisatie betrokken te zijn geweest en Ross heeft van Gogh goed gekend. Dit is nog een link. Pro memorie. We komen er later nog op terug.’

 

 

 

Pim Fortuyn in debat met Marcel van Dam (PvdA) – 1997   •  Jul 17, 2006  /  Een discussie in het VARA-programma “Lagerhuis” uit 1997 met Pim Fortuyn en Marcel van Dam.

 

Moord Pim Fortuyn – Marcel van Dam versus Hans Smolders (13 december 2004)

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,

Pieter Omtzigt: klokkenluider en complotdenker ?

 

 

‘ Omtzigt stelt (een gedeelte) van de handel en wandel van de Haagse politiek en ambtenarij aan de kaak. Hij is zodoende als klokkenluider te beschouwen. Zijn verhaal over de cosmetische koopkrachtplaatjes bijvoorbeeld, waarmee de regeerders ons bij de neus plegen te nemen en een rad voor ogen draaien, kenden we eigenlijk al, zij het niet zo degelijk onderbouwd en geïllustreerd als Omtzigt het ons presenteert.
Die fabricage van koopkrachtplaatjes en andere nepnieuwsachtige communicatie-uitingen (er lopen volgens Omtzigt zevenhonderd voorlichters om de Haagse kaasstolp rond!) zijn een aaneenschakeling van kleinere complotten, die aaneengeregen een groot en massief complot vormen. Of wou je het anders noemen? Omdat het woord complot in dit kader niet politiek correct klinkt misschien? Indien je je zou laten initmideren door het C-woord (Complotdenker!) dan zou je over niets meer durven nadenken en spreken, in een sluitende en coherente verhaalvorm die de etiketplakkers niet aanstaat.’

 • ‘ Groot gelijk. Neen hoor, ik vind complot hier een ter zake samenvatting. Indien je de dingen die Omtzigt opsomt bij elkaar optelt en combineert, vind ik een gangsterachtig optreden van de regering dichter in de buurt komen van een juiste kwalificatie, in ieder geval stroken alle opgesomde trucs niet met het etiket van een democratische en rechtsstatelijke inrichting van Nederland, zoals ons die wordt verkocht. Tot en met de timing van het moment van aftreden van deze regering. De media spelen hierbij een grote rol, want die publiceren bijna alle rooskleurige koopkrachtplaatjes en de meeste andere beweringen van de regingspropagandisten en volksverlakkers, zonder veel kritische analyse te plegen.’

‘ Nou, niet altijd, maar wel heel vaak. Tenslotte moet het journaille ook om zijn toekomst denken. De Nederlandse kranten zijn handen van twee Belgen. Zeg, wat gaat de CDA-partijnomenklatoera met Omtzigt doen, denk jij?’

 • ‘ Ik denk, maar dit is speculatie, dat heel veel van de anonieme CDA-partijbonzen Omtzigt het liefst voor de bus zouden gooien, want de man trekt naar eer en geweten zijn eigen plan en dat doet hij niet opruiërig of rellerig, maar ad rem, solide, gestaafd met feiten en bewijzen. Dat lust men in die biotoop niet. Immers, waar een groot en helder licht opgaat, vallen grote, diepe schaduwen.
  “Ze” hebben Omtzigt al eerder proberen te lozen. Aan de andere kant fungeert Omtzigt voor het CDA als mogelijk paard van Troje, want iedereen die op Omtzigt stemt, stemt immers automatisch op het CDA. Hij is een stemmenkanon. Op Omtzigts slippen kan het partij-establishment dus de nodige pipo’s en bimbo’s de Kamer in schuiven. Vooral de makken, de dociele zielen en de gehoorzamen. Dus voor het CDA zorgt het fenomeen Omtzigt voor een soort Catch-22.’

‘ Voor Omtzigt maakt het niet uit als hij van zijn Kamerzetel zou worden gewipt, want deze man vindt in een mum een andere baan. Hij is voor zijn inkomen niet afhankelijk van de politieke banencarrousel zoals zo veel Kamerleden dat wel zijn. De enigen die schade zouden ondervinden van Omtzigts verdwijning uit de Kamer, zijn wij, de burgers voor wie hij zich inzet en het allemaal doet.’

 • ‘ Juist, zo is dat. Toch kan ik het niet over mijn hart verkrijgen op bonafide politici als Omtzigt te stemmen. Precies vanwege deze constructie van paard van Troje. Je stemt in een vorm van koppelverkoop, meteen voor en zwik anonieme plucheklevers en uitvreters.
  In zijn nieuwe boek bepleit Omtzigt onder andere een andere constructie teneinde de kiezer meer en nauwer bij de opstelling van de kieslijst en de keuze van de Kamerleden te betrekken.
  Als eerste echter, dient de zittingstermijn van de premier te worden geherwaardeerd en gelimiteerd, opdat die persoon niet eindeloos op de plek kan blijven doorgaan.
  Dit gedoe is voor een belangrijk deel op conto van de aartsmanipulator en machtspoliticus Rutte te schrijven. In tien jaar kun je op die positie heel wat kwaad stichten – of goeds doen, natuurlijk. Je stelt snel een routine in die iedereen als normaal gaat beschouwen. Zeker iemand als Rutte doet dat volgens mij zonder scrupules.’

‘ De rest van de pluchekonijnen is zwaar medeplichtig door willoos mee te hobbelen, vergeet dat niet.
Tja, the chickens come home to roost, je zult oogsten wat je zaait. Jarenlange uitholling, deregulering en legale roof van publieke fondsen, moeten ooit hun weerslag zicht- en voelbaar maken. Helaas, ik vrees dat de meute niet verder kijkt dan de neuzen lang zijn. Ze weten nauwelijks om wie of wat het gaat, en toch gaan ze stemmen. Een verschrikkelijk idee, als je er even over nadenkt. Kijk alleen naar de belagers van Omtzigt – de video’s zijn van het web verwijderd zag ik. Die mensen hadden geen benul wie ze belaagden. Precies de volksvertegenwoordiger die voor hèn opkomt. Bizar is dat.’

 • ‘ Ach, kjk naar de CDA-verkiezing voor het partijleiderschap: de CDA’ers kozen voor Hugo de Jonge! Nota bene. Niet voor Pieter Omtzicht. Geloof je dat nou? Wat denken die mensen in hemelsnaam, waar gaan ze op af? Op rare schoenen? Okay, ze zullen het weten, daar bij het CDA. Wat een hemelsbreed verschil tussen een politieke partij en de partijloze burger die doodgewoon op politici wil kunnen stemmen die “afdwingbare voorspelbaarheid” (mensen die doen wat ze duidelijk en niet-wollig beloven) belichamen.
  De tekening van Ruben Oppenheimer in de NRC van afgelopen zaterdag laat zien dat ons systeem van stemmen een zelfgekozen gevangenis is – zo zie ik die rode potloden: als het traliewerk van een gevangeniscel. Met dit stelsel hebben we onszelf ingesloten.’

‘ We zullen het zien. In het laatste nummer van Gezond verstand (nr. 8, 27 januari 2021, of loop ik achter?) kon ik weer geen sensationele complottheorieën ontdekken.’

 • ‘ Lees dan het stuk van Kim van Keken en Lise Witteman in de Groene van 25.02.2021 maar. Dat gaat over de baantjesmachine van de VVD. Bij de andere partijen zal het niet veel anders zijn, alleen is de VVD intussen tien jaar aan de macht en dan wordt de misstand natuurlijk steeds erger.’

‘ Ik zag vanuit mijn ooghoeken dat GroenLinks op de identiteitstoer gaat, via het aanpakken van Dion Graus (PVV) die zijn echtgenote zou leasen of uitlenen aan vrienden, kennisen en handlangers – wat de familie Graus helemaal zelf moet weten, zo lang er geen dwang en geweld bij te pas komen. Er zullen vast veel ergere dingen gebeuren, waarvan de bron, herkomst en aanleiding zijn terug te voeren op de Kaasstolpers. Denk eens aan de tienduizenden gezinnen die via de Toeslagengehaktmolen de vernieling in zijn en worden gedraaid, omdat de Haagse plucheklevers zitten te verzaken.’

 • ‘ Hoe zou me niets verbazen indien deze GL-politici tot de Kamerleden behoorden die Omtzigt en Leijten van het onderzoek naar de Toeslagenfraude (want dat was het, maar dan door de regering) wilden afbrengen. Deze luitjes gaan liever voor publicitaire onderwerpen.’

 

 

Pieter Omtzigt: Vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd  • #DeBuitenlucht​  •  Dec 27, 2017

Immigratiedruk verdeelt Europa. Het zal in 2018 spannend worden om de EU bij elkaar te houden.  ‘Het vluchtelingenverdrag is niet bedoeld om het vliegtuig te pakken naar een land van keuze’, aldus CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Het verdrag moet aangepast.’

Pieter Omtzigt (CDA) over de staat van de Europese Unie, de eurozone en Brexit. •Dec 30, 2019

Pieter Omtzigt Gaat Los Op De Belastingdienst (1 Februari 2021)  •  Feb 2, 2021

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 28, 2021 in actualiteit, folklore, politiek en zo

 

Tags: , , ,

Toeslagenaffaire. Hoe maak je gewone, normale, honden vals?

 

 

Conceptversie

‘ De groep die niet wordt genoemd in deze column over de Toeslagenaffaire, is de groep Balastingdienstambtenaren. Waarom zouden uitgerekend deze ambtenaren zich “vals en gemeen” hebben gedragen jegens hun slachtoffers? Selecteert het zich vanzelf uit op karaktertrekken of en wie er bij de Belastingdienst-Toeslagen gaan werken? Zijn dat bijna automatisch lieden met een ingeboren vreemdelingenhaat? Geboren misantropen wellicht? Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Ik vermoed dat ze vals gemaakt worden door hun bazen, of: door het systeem.’

 • ‘ Door beide, èn door het systeem èn door de bazen/managers. De bazen worden op hun beurt door het systeem beïnvloed. Daarom zijn solide structuren zo belangrijk: die omstandigheden die je kúnt beïnvloeden, moet je ook willen beïnvloeden, want er zijn zo veel omstandigheden die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden. Bij de toenemende globalisatie onttrekken zich steeds meer factoren aan de controle die je als land kunt uitoefenen.
  Je kunt kandidaat-ambtenaren voor de/een Belastingdienst natuurlijk wel degelijk psychologisch testen en eventueel een extra training geven. Dus niet enkel selecteren op technische kennis van de wet- en regelgeving die op hun kennisdomein vigeren, maar ook aandacht hebben voor de doelgroepen waarmee ze beroepshalve te maken krijgen.’

‘ Natuurlijk. Tot die doelgroepen moet je zeker ook de politieke managers rekenen. Die worden die door politieke partijen benoemd op onduidelijke gronden en vage kwalificaties. Dan moet je als ambtenaar een minister of staatssecretaris inwerken die de ballen verstand van de materie heeft. Indien je het als ambtenaar slecht treft met zo’n politieke pipo of bimbo, ben je in feite in de aap gelogeerd. Je hebt ze niet voor het uitkiezen. Ze worden je doodleuk in je maag geplitst. Het zijn passanten, en als de ambtenaren erge pech hebben, zijn het ook nog eens querulanten. Ik bedoel, als je fantaseert dat je met Poetin in sauna hebt gezeten dan zullen de ambtenaren die onder jou werken, het vast niet makkelijk hebben.
Daarnaast moet je je hier afvragen of deze ambtenaren wel het werk deden (controleren op financiële targets en straffend sanctioneren) waartoe ze waren aangesteld en gekwalificeerd zijn.’

 • ‘ Me dunkt dat over dit onderwerp intussen vakliteratuur te over is verschenen. Bijvoorbeeld: hoe maak je dat concentratiekampbewakers de inmates als niet-menselijk gaan beschouwen en behandelen? Zelfs speciaal getrainde SS’ers konden het routinematig doodschieten van weerloze mensen op den duur psychisch niet aan. Daarom bouwden “de Bazen” gaskamers en verbrandingsovens.’

‘ Ik vermoed dat wisselende politieke bazen (ministers en staatssecretarissen) die weinig domeinkennis hadden, maar targets moesten halen, een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn. Vage regels (met opzet vaag gehouden) die voortdurend wisselen (onder andere het resultaat van krakkemikkige wetgeving) in combinatie met technocratische bewindslui, is er nog zo een.

Kortom de komende parlementaire enquête belooft mij geen grote verrassingen op te leveren. Het houdt een aantal Kamerleden bezig, het zal hen een financieel extraatje opleveren en het zal wel goed staan op hun politieke CV. Voilà.
Indien krakkemikkig uitgevoerd en opgeleverd, kan zo’n exercitie als een parlementaire enquête alleen maar extra schade opleveren. Over het menselijke aspect maakt men zich in die biotoop echter nooit al te druk, tenzij er symbolische betekenis te scoren valt.’

 • ‘ Onder de laatste kwalificatie valt voor mij hetgeen de columnist noemt: “het onterecht selecteren op nationaliteit.” Het draait om dat woordje onterecht. Onterecht selecteren op nationaliteit kun je al etiketteren als discrimineren en discriminatie en dat smaakt meteen al verdacht en fout, terwijl onderscheid maken (discrimineren) een heel gewone menselijke bezigheid is. De grootste “verrassing” voor mij zou zijn, indien de ambtenaren niet een belangrijk onderdeel van deze enquête zouden uitmaken. Dat zou ik beschouwen als de middelvinger naar ons opsteken en zeggen: we gaan lekker niets leren.’

‘ Tja, die minister Bruno Bruins op GZ, die beschikte hoogstwaarschijnlijk over “te veel empathisch vermogen” en dat brak hem op. Een angstaanjagend inzicht.
Ik citeer de columnist Martin Sommer: “ de Belastingdienst wás meedogenloos. Het neemt niet weg dat onze beroepsgroep [= het journaille] ook een rol had in deze ellende. Ook wat dat betreft, ben ik benieuwd naar die parlementaire enquête.”
Waarom was de Belastingdienst zo meedogenloos? Omdat zij in de nek werd gehijgd door scoringsbeluste politici en op sensatie beluste journalisten? Je kunt van de meest goedige hond een vals kreng maken, als je maar eventjes je best doet. Pavlov heeft daar het een ander over geschreven, en nog een paar (experimenteel) psychologen.’

‘ Misschien wel. Desnoods alleen om te zien welke frames deze journalist hanteert, en die ná de enquête te vergelijken met de situatie en omstandigheden zoals wij die reconstrueren.’

 • ‘ Ik ben ook benieuwd naar de situatie die Frederik bij de Belastingdienst schetst. We moeten zuinig zijn op onze Instituties. Die vormen belangrijke pijlers van een goedwerkende democratie. Zeker de Belastingdienst.’

‘ In ieder geval bijten de journailleurs van zich af, en de politici ook. Die behoren tot de mondige groepen die weten aan welke touwtjes ze moeten trekken en bij wie ze moeten wezen met gebruik maken van welke registers in het vigerende discours. Zelfs de gedupeerden van de Belastingdienst (de slachtoffers) hebben grotendeels hun gram kunnen halen. Zij het vooral met hulp van twee Kamerleden in het bijzonder. De enige groep van wie ik niets heb gehoord, zijn de ambtenaren van de bewuste Belastingdienst.’

 • ‘ “We” zijn geneigd ambtenaren als onzijdige wezens, een soort van wegwerp-robots, te beschouwen, terwijl het natuurlijk mensen van vlees en bloed zijn die de gevolgen van de politieke beunhazerij net zo goed aan den lijve ervaren. Ja, dubbelop zelfs, want ze zien overal om hen heen de pipo’s en halve zolen klooien en klunzen, en nota bene diezelfde jojo’s worden als hun bazen gaparachuteerd. En die lui vallen altijd omhoog, anders krijgen ze wel een riant wachtgeld met aansluitend een mooi pensioen.
  Tegen hun bazen kunnen ambtenaren moeilijk in opstand komen, dus reageren ze hun frustratie af op de “ellendigen” die, door hierheen te komen zonder veel kans op werk, hen immers opzadelen met het onplezierige – niet zelden mensonterende – werk. Dan kun je dit soort onfrisse toestanden krijgen, waar niemand bij is gebaat.
  Bovendien! De scheidslijn tussen deze ambtenaren en hun slachtoffers is vaak een dunne. Want wie weet: heden gij, morgen ik.’

‘ Nou ja: “We”? Vooral de politici die door een partij als baas over een kluitje ambtenaren worden gedumpt. Ik zet de link naar het recente interview met Ayaan H. Ali hierbij. Enkele citaten van rake observaties:

<<  “ Voor mijn boek vroeg ik overheidsinstanties om cijfers. Soms kreeg ik die, maar soms zei men: ‘Wij verzamelen geen gegevens over etnische of religieuze achtergrond.’ Daar is een goede reden voor: de Tweede Wereldoorlog. En er zijn landen die wel een causaal verband zien, maar dat verbergen, dat is mij verteld door hoge ambtenaren die anoniem wilden blijven.
Of ze goochelen met definities van migranten, veranderen termen en zaaien verwarring. Ze spelen spelletjes. Niet met mij, maar met hun eigen bevolking.”

“Door de mislukte integratie zijn in veel Europese landen politieke islamistische organisaties opgekomen, die geen integratie prediken, noch de waarden van de samenleving waar ze deel van uitmaken.”

“ Maar, zegt Hirsi Ali, wat hebben twee decennia islam- en migratiedebat Nederland gebracht? „Hebben jullie ooit noodzakelijk beleid ontwikkeld? Ik vraag het me af. De laatste verkiezingen die ik nauwlettend heb gevolgd, de Kamerverkiezingen van 2017, gingen over de gezondheidszorg en misstanden in verpleeghuizen. Nu gaat het weer over vaccinaties en waarom die zo lang duren.”  >>

O zo. Ons systeem moet op de schop. De premier mag om te beginnen ten hoogste twee keer vier jaar op die plek zitten. Verder moet het systeem dat Maurice de Hond suggereerde worden uitgewerkt en ingevoerd. Anders blijven we dooretteren, en gaan parlementaire enquêtes onderdeel van het verdienmodel van de Haagse Kaastolpers uitmaken. Dat zou pas cynische humor zijn zeg!’

 • ‘ Zet de link naar dat gesprek tussen Scheffer en Veelo, over de aanpak van massa(im-)migratie, hier ook maar weer bij.’

 

 

 

 

 

Tags: , , ,