RSS

niet krabben …

26 apr

 

 

Hajo de Reijger –  NRC dinsdag 3 april 2021

 

 * * *

 

‘ [I]t is one of the tragedies of the half-educated that they develop late, when they are already committed to some wrong way of life .’

George Orwell: Birmese Days  – Ch. 5

Eigen vertaling:  Een van de tragische dingen bij half-opgeleiden / gebrekking opgeleiden, is, dat zij zich laat ontwikkelen, wanneer ze zich reeds een verkeerde levenswijze hebben eigen gemaakt.

‘ …. Het is een van de tragisch consequenties van een gebrekkige opleiding dat die [ontwikkeling van de geest] pas laat op gang komt, als je al bent verzand in een verkeerde levenwijze.’

Ndlse vertaling door Anneke Brassinga/  ISBN 978 90295 1985 4 – blz. 92-93

 

“As a magistrate his methods were simple. Even for the vastest bribe he would never sell the decision of a case, because he knew that a magistrate who gives wrong judgments is caught sooner or later. His practice, a much safer one, was to take bribes from both sides and then decide the case on strictly legal grounds. This won him a useful reputation for impartiality.”

George Orwell: Burmese Days  –  Ch. 1

Eigen vertaling: Als politierechter hanteerde hij [Po Kyin] simpele methoden. Zelfs voor de grootste omkoopsom zou hij een vonnis/uitspraak nooit verkwanselen, omdat hij wist dat een rechter die foute vonnissen wijst, vroeg of laat tegen de lamp loopt. Zijn methode was veel veiliger, hij liet zich door beide partijen omkopen en wees vervolgens vonnis op strict legale gronden. Zo had hij een reputatie van onpartijdigheid opgebouwd, die altijd te pas kwam.

 

www.literairnederland.nl/recensie-george-orwell-birmaanse-dagen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,

Comments are closed.