RSS

Donald Trump en de Weber-these. Christenfundamentalisme in Amerika toen en nu

21 feb

bijbelcitaten_2

“Trump is niet vroom en toch is hij rijk,” dat had er eigenlijk boven de column van James Kennedy (Trouw 21.02.2016) moeten staan,” zegt Ilham. “Dus kan Donald Trump nooit een echte christen zijn, want volgens Max Weber zijn ware christenen rijk, omdat ze leven volgens de christelijke voorschriften en vanuit het christelijke ethos. Ik heb het natuurlijk over protestantse christenen. Die waren (zijn?) volgens de katholieken geen echte christenen, maar ketters. Daarom werden ze in Europa vervolgd en daarom emigreerden ze naar Amerika. Trump is nota bene van Duitse oorsprong, dus mooier kan het bijna niet.”

”Het is een compact maar verhelderend verhaal geworden, zoals we dat bij onze Hagenpreek (!) Academie uiteindelijk in elkaar hebben gestoken,” vindt Taecke. ”De Duitse immigrantenzoon Trump, wil zijn nieuwe Heimatland Amerika, moslimvrij houden. Stel je eens voor dat de autochtone Amerikanen – de Noord-Amerikaanse indianen dus, die vooral onder de presidenten Andrew Jackson (1829-1837) en Martin/Maarten van Buren (1837-1841) genocidaal zijn uitgeroeid – stel je voor dat die indianen Amerika van vreemde smetten vrij hadden willen houden. Dan zou Trump nooit zijn Trump tower hebben kunnen oprichten – vergelijkbaar met de toren van Babel, dezelfde hybris.” immigratieprobleem

Marieke is van mening dat indien de Amerikaanse indianen de Europese immigranten en hun bootjes terug de zee op hadden geduwd, in plaats van ze gastvrij en hartelijk op kalkoen en cranberry’s te vergasten (Thanksgiving), ze veel beter af waren geweest. “Weet je dat ik de Weber-these pas snap nadat het me hier op onze Hagenpreek-Academie is uitgelegd, aan de hand van Max Webers essay over die gristenfundi sekten in Amerika? Ik begreep nooit hoe je rijkdom als teken van je uitverkiezing kon zien. Er zit echter niets bovennatuurlijks bij, maar het is gewoon logisch.

Immers: het gaat je voor de wind en naar den vleze, wanneer je in die biotoop van Nederduitse gristenfundi-sekten een solide reputatie had opgebouwd en wist te behouden door je levenswandel. Naar hun maatstaven was je een voorbeeldig gristen en maakte je grote kans om het paradijs te betreden. Geen zekerheid, maar een gerede kans. Het Opperwezen bepaalde in laatste instantie of je al dan niet was uitverkoren en werd binnengelaten of in de diepste duisternis geworpen, waar geween is en gekners van tanden. Enfin, de haarkloverijen rond predestinatie en zo verder.
Lidmaatschap van zo’n sekte was het bewijs van je christelijke leefwijze, dus was je betrouwbaar, dus was je kredietwaardig en dus kon je een bank openen waar je mede-sektariërs hun geld gerust konden deponeren, zonder te hoeven vrezen dat jij er met hun centen vandoor ging (waar moest je toen, in die tijd, trouwens heen?, je zat in de wildernis) of dat je die centen er in de kroeg, aan speeltafel of in bordelen verpatste.”

“Die gristensekten uit Webers verhaal fungeerden in feite als moral rating agencies,” zegt Ilham, “je werd beoordeeld op je morele kredietwaardigheid. Om als lidmaat aangenomen te worden, werd je doopceel grondig gelicht, vaak tot in het derde geslacht terug, of verder. Reputatie, was toen nog een betekenisvol begrip.
Nu zijn de ratings van Standard & Poor, Moody’s en de rest van de reut, gebaseerd op economische info en rendementsverwachtingen (en maken de kredietbeoordelaars zelfs deel uit van de roversbende), toen was de morele dimensie doorslaggevend. Je kunt stellen dat ook de moraal en de ethiek zijn gecommodificeerd, tot marktwaar getransformeerd. Je kunt er een prijskaartje aan hangen, zoals bij het overnemen van de ‘Goodwill’ als je een bedrijf kocht. Daarom dat een Trump zo’n furore maakt. Precies omdat hij – ik zeg het kort door de bocht – een soort anti-christ-personage neerzet. Bizar eigenlijk, een Umwertung aller Werte.”

“Die rijkdommen die je destijds als ware christen vergaarde, omdat je een solide en betrouwbare zakenpartner was, die investeerde je weer in de samenleving waar je deel van uitmaakte. Dat was een morele gemeenschap, een Gemeinschaft, een moral community. Daar kende men elkaar en waren de familie-netwerken nog van belang. Leden van een sekte, zo vertelt Weber, droegen een lintje in hun knoopsgat  of een rozet op de revers, waaraan men kon zien dat je lid was en door de ballotage was gekomen. Bijna zo als bij de ware moslims van tegenwoordig, tenminste bij het hawala-systeem. Het wordt almaar bizarder.”

“Die Umwertung betekent inmiddels letterlijk: een op-de-kop-stellen van waarden, inclusief het Nietzschiaanse nihilisme,” zegt Marieke peinzend. “In Webers tijd was rijkdom en vermogen een teken, een bewijs, van je deugzaamheid, je betrouwbaarheid. Je had dat vermogen vergaard doordat je had bewezen een betrouwbare persoon met een solide reputatie te zijn en er een degelijke levenswandel op nahield. Bovendien hoorde bij je christelijke levenswandel dat je bescheiden bleef en je nooddruftige medemens bijstond. Je was je er immers van bewust dat je je rijkdom dankte aan de goedertierendheid van het opperwezen. Denk maar aan het bijbelverhaal Job.
Tegenwoordig is het precies andersom (umgewertet): een miljardair heeft haar vermogen of geërfd of verkregen door anderen te bedonderen en de keel af te snijden, of door een combinatie van beide. Kort door de bocht gezegd: als je nu schatrijk bent dan zit er een luchtje aan je. Je hoort tot die 10% die 99% van alle vermogen op aarde, op de een of andere manier onder controle heeft. Bovendien dringen veel van die rijken zich op de voorgrond. Kijk naar een Bill Gates, George Soros en een Marc Zuckerman, die via allerlei charitatieve initiatieven voortdurend in het nieuws zijn. In Nederland lijkt een familie van nieuwe superrijken met dit gedrag te beginnen. Je koopt je een (merk-)naam, je verdient die niet langer, maar je koopt ‘m gewoon.
Donald Trump vertegenwoordigt een extremum qua exhibitionisme, maar is toch ook weer niet zó uitzonderlijk, zeker in Amerika niet. Kijk maar naar al die geëxalteerde tv-evangelisten, die met het schuim op de lippen het Woord versjacheren en in klinkende munt omzetten, letterlijk umwerten.”

gemengde huwelijken

“In Amerika lijkt rijkdom nog steeds de belangrijkste graadmeter voor ‘deugen’, merkt Ilham op, “maar de morele dimensie is weg. Het begrip is uitgehold, alleen de buitenkant bleef. Je bent rijk dús deug je, en niet: je deugt en dáárom ben je vermogend. Sterker nog: als je deugt, kun je nooit schatrijk worden! Behalve misschien als je erft of een mega-jackpot wint in de loterij, maar in het tweede geval gaat het nooit om miljarden. Niemand kan trouwens nog achterhalen op welke manier je die rijkdom hebt verkregen, indien je die althans niet grotendeels hebt geërfd, zoals bij Trump het geval is. En men schijnt te vinden dat iedereen met haar geld mag doen wat haar goeddunkt (zie Thomas Piketty). Dat maakt dat element van ondersteboven-kieperen dubbel gevaarlijk, want een paar criminelen kunnen bij wijze van spreken een oorlog beginnen, een land binnenvallen en platbombarderen, domweg omdat zij over de financiële middelen (de leverage) daartoe beschikken.”

Taecke merkt grinnikend op dat de beroepseed die onlangs werd ingevoerd voor bankiers en hun personeel, wat hem betreft een aanfluiting is, die precies andersom werkt. Wat gebeurt er als zo’n bankier naast het potje piest, wordt hij dan vervolgd wegens meineed? Of geldt die eed enkel voor het voetvolk? “Als ik nu bijvoorbeeld dat geschreeuw over een gristelijke radiozender hoor, met reclame voor de bank die de Jeroen Bosch tentoonstelling sponsort, dan krommen mijn tenen zich. Zo vreselijk plat en stupide het allemaal toch in razend tempo is geworden! Echt, een razendsnelle verloedering.
Donald Trump lijkt mij niet zo’n brave gristen die zijn rijkdommen vergaarde door te opereren vanuit het christelijke ethos dat Weber beschrijft en James Kennedy voorstaat. Dat Trump nationalistisch zou zijn, of voor mijn part patriotisch, vind ik niet zijn grootste zonde. Als de man maar een oprechte nationalistische patriot zou wezen.”

Ilham merkt op dat ze het toch cynisch-humoristisch vindt dat uitgerekend de roomse paus Donald Trump kapittelt, terwijl diezelfde paus CEO is van een multinational (het Vaticaans consortium, of imperium) die/dat in de schijnwerpers staat wegens kindermisbruik en nu, opnieuw, financiële malversaties en corruptie. Zie het interview met de Italiaanse onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi door Stijn Fens in de Trouw van 20.02.16: ‘De paus danst op een slap koord’, over corruptie en wanbeheer in het Vaticaan. Niet zo vreemd dat Trump toiletpapier gebruikt met het Vaticaans logo erop. corruptie Vaticaan MichelAngelo

“Kennedy verbindt Trumps nationalisme en anti-islam-populisme met identity politics,” zegt Marieke “en Kennedy koppelt dat nationalisme aan ‘verwording van het Amerikaanse christendom.’ Volgens mij doet Trump niet anders dan alle populisten overal op aarde: hij speelt op onzekerheid en angst en focust die op moslims. Senator McCarthy nam destijds de communisten voor dat doel. Altijd een enge vreemdeling en outsider die als boeman en zondebok wordt gebruikt. Logisch, want de eigenlijke vijand van de Amerikanen (en van ons) die zit op Wall Street, in de City van Londen, misschien wel in Frankfurt, bij de ECB, maar ja, die zijn niet te pakken en ze lijken qua uiterlijk meestal ook nog op ons. Tegen die boeven weten we ons machteloos.”

“Boeiend dat twee Amerikanen in deze Trouw hun opinies ventileren,” zegt Ilham. “Bij Caldwell zag ik dat hij geen idee heeft van de Franse koloniale erfenis die volgens mij meespeelt bij de wrijvingen rond de mis-integratie van Maghrebi en dan met name de jongeren. Amerika was zelf ooit kolonie en heeft na de oorlog met Spanje de Spaanse koloniën (zoals de Filippijnen en Cuba) er min of meer vanzelf bij gekregen. Amerika heeft ook geen deel gehad aan de Sykes-Picot-koehandel.
Waarschijnlijk daarom dat Caldwell schrijft: ‘In mijn boek uit 2009 concludeerde ik nog dat Frankrijk het meest kans had zijn burgers op een Amerikaanse manier te assimileren. Maar de omvang en de jeugd van de immigrantenbevolking hier maakt dat niet waarschijnlijk.’
Hij weidt niet uit over wat hij van die Mahgreb-Franse jeugd vindt. Hoe ziet hij de rellen in Keulen rond de afgelopen jaarwisseling bijvoorbeeld? Zijn dat geen gefrustreerde tweede en derde-generatie Mahgrebi, die met lede ogen aanzien hoe met de instroom van die tienduizenden nieuwkomers die spoeling voor hen nog dunner wordt?

thanksgiving_60prct

“Daar heb je gelijk in”, zegt Taecke grijnzend, “maar desalniettemin speelt Amerika nu duvelstoejager, de Gofer, voor de kalief van Saoedi-Arabië om de concurrerende kalief van de IS in Syrië uit te schakelen. Alles vanwege de olie en omdat de Saoedi inmiddels de bankiers van de Amerikanen zijn vanwege het vele schatkistpapier (government bonds) dat ze voor hun oliedollars hebben moeten kopen. Wij hobbelen achter Amerika aan zijn proxy-in-commisie van de Saoedi kalief. Dat vindt ons militaire establishment alleen maar goed, want die willen gewoon lekker bombarderen en het dondert niet wie of wat.
Syrië met ooit 18 miljoen inwoners, produceert ongeveer 74 miljoen vaten olie van 56 liter/vat per dag en heeft een geschatte oliereserve van 2,5 miljard vaten. Zet daar Saoedi-Arabië tegenover: rond de 30 miljoen inwoners, olieproductie van 11.500 miljoen vaten per dag en een geschatte reserve van 268 miljard vaten.”

“En onze schattige koudegrond-politici, willen de ‘salafisten’ aanpakken, natuurlijk niet de brave moslims, maar de salafisten, terwijl ze tegelijkerijd tienduizenden moslims binnen willen laten komen,“ schatert Marieke, “ze kunnen die salafisten natuurlijk ruiken, daar hebben die kaasstolpers een fijne neus voor en dan pikken ze de salafisten er bij de grens meteen uit! Ik vind dat gewoon van een aandoenlijk schattige oubolligheid, anders kan ik het niet meer noemen en ik ben al lang opgehouden met ze serieus te nemen.”

“Daar wil VVD-kanjer Halbe Zijlstra een wet voor wrochten,” lacht Taecke, “een symbolische exercitie waarschijnlijk, want je kunt nu al criminele organisaties, religieus of niet, vervolgen. En VVD’er Klaas Dijkhoff heeft weer een gewichtige en heel serieuze brief afgescheiden. Nou moe, dat zal ze imponeren. Misschien, een heel klein beetje, als Klaas zijn baard echt helemaal laat staan…?”

“Die politieke kippendrift moet ergens naartoe, dat testosteron moet op iets worden gericht,” denkt Ilham. “Op Europees niveau hebben de Nederlandse politici weinig meer in de melk te brokkelen op  het grote wereldtoneel al helemaal niets, dus gaan ze binnenlands aan het knutselen. Huppetee! Nog maar een wet. Weer een nieuw politiek product in de markt gezet. Eentje die onze maatschappij nog verder zal atomiseren, meer ver-individualiseren en die calculerende echtgenoten in de markt zet. Huwelijkse-voorwaarden_90prct_ txt

De atomisering van onze maatschappij wordt van overheidswege extra gestimuleerd door het nieuwste wetsontwerp (VVD, D66 en PvdA!) voor standaardisatie van het huwelijk op huwelijkse voorwaarden. Kortom: deze sneue broodpolitici wrijven het ons in en dringen het ons 24/7/366 op dat we individualistische ondernemers zijn, tot aan de echtelijke slaapkamer en tot in het huwelijksbed en de doodkist toe. Wedijveren, renderen, individualiseren en winst maximaliseren zul je! Dag en nacht! En verhip: de PvdA doet weer volop mee in de persoon van de kaasstolper Jeroen Recourt. Die visieloosheid van VVD’er Mark Rutte is besmettelijker dan de pokken, de cholera, de tyfus en de builenpest tesamen. celibacy_70 prct
Je kon altijd al via de notaris huwelijks voorwaarden laten opstellen, maar nu moet dat de norm worden. Je bent default ondernemer!
De gevolgen voor het maatschappelijke ethos en de gedeelde mentaliteit (voor zover daar nog sprake van is), daar breken deze brood- en carrière-politici zich het hoofd niet over. Tegelijkertijd laten diezelfde paljassen tienduizenden vreemde cultuurdragers, met een compleet andere mind set en vaak diametraal contrair cultureel waarden- en normenpalet, binnenstromen.
Ik zie het nu al gebeuren dat straks moslimechtparen die hier huwen, ontdekken dat ze bij echtscheiding, enzovoorts. Dat wordt vast weer ontzettend lachûh! Nooit voorzien! Wie had dat kunnen denken! Zie je wel: ze vertikken het zich aan te passen! Het zijn geen ondernemers!”

“Dit soort politieke knutselpartijen komt voort uit de toenemende machteloosheid bij politici. Ze kunnen op wezenlijke ontwikkelingen geen invloed meer uitoefenen (gebrek aan macht in combinatie met gebrek aan kennis en intelligentie), dus gaan ze op nationaal niveau met hun kippendrift aan de slag. Wat die kippendrift moet ergens een uitlaatklep hebben, nietwaar?”

“Jongens, dat interview van Jager met Caldwell trapt weliswaar open deuren in als het om de huidige vloed van immigranten gaat, maar is toch de moeite van het lezen waard,” roept Taecke. “Al was het alleen maar om te vernemen hoe een buitenlander, een Amerikaanse schrijver, tegen het Europese gestuntel aankijkt.

O ja, de immigranten-lobby, die Caldwell ook noemt. Die moet tamelijk machtig zijn getuige de aandacht hier op azc’s en grensbewaking, in plaats van op het wegnemen van de oorzaken van de vluchtelingenstromen. Kleis  Jager schrijft: ‘Wat immigratiepessimist Caldwell nog somberder stemt is de kracht van de ‘immigratielobby’ – niet alleen van vluchtelingenorganisaties en filantropen als George Soros. Ook Duitse werkgeversorganisaties pleiten voor ruimhartige toelating en de Nederlandse VNO-NCV-voorman Hans de Boer zag vluchtelingen al lastige vacatures vervullen.’

Hier zie ik de werkgevers bobo’s precies dezelfde opstelling innemen die ze met de vorige lichtingen goedkope arbeidskrachten innamen: laat zo veel mogelijk laaggeschoolden binnen, want die doen het vuile werk zonder morren en dank ze af, schuif ze af op de maatschappij, zodra ze te oud, te duur en te mondig worden. Dan is het ordinair afdanken geblazen. Staat die C bij NCV trouwens voor gristelijk? Dat is niet zo best dan.
We zitten nog met die vorige erfenis van voornamelijk Mahgrebi-berber-Marokkanen, die nu weer gepakt gaan worden. Er komen ten eerste nieuwkomers binnen die druk op de uitkeringen leggen en bovendien zijn hun uitkeringen in Marokko door PvdA’er Asscher verlaagd, dat wil zeggen dat het Marokkaanse establishment (meest Arabieren) een deel van die verlaagde uitkeringen opstrijkt, opdat Asscher hier kon scoren. Zo wordt mij althans door betrouwbare zegslieden verteld.

Caldwell meldt dat Amerikaanse moslims na 9/11 een extra stap deden om te laten zien dat ze ‘aan de goede kant stonden’ en eerst Amerikaan waren. Kan dat samenhangen met het gegeven dat Amerika nooit een Arabisch land, echt en generaties lang, heeft gekoloniseerd? Dat daarom dat ressentiment onder Amerikaanse moslims minder diep zit, of niet bestaat? Dat immigranten in Amerika misschien toch net ietsje minder op hun naam en uiterlijk worden gediscrimineerd dan in Frankrijk?” Colonialisation_Maroc_France

“Met name in Frankrijk, vanwege het koloniale verleden van het land en de koloniale erfenis. Terecht of niet als zodanig gepercipieerd.”

“Bedenk wel dat 9/11 niet tegen een kerk was gericht maar tegen het militair-financiële complex in de gedaante van het WTC en Pentagon,” merkt Ilham op, “en dat al Qaeda net zo gekant is tegen het Saoedi-kalifaat vanwege zijn corruptie en het binnenhalen van Amerikaanse kafir-militairen. Alweer, vanwege de oliebelangen.

In Kennedy’s column van 06.02.16 staat een interessante observatie, die ik drie keer moest lezen voor ik hem doorzag. Pas op, want Kennedy geeft niet aan 40% van hoeveel. Hij schrijft: ‘[D]e Amerikaanse politieke standpunten over de vraag of moslims en islam een bedreiging vormen voor de Amerikaanse samenleving, zijn de laatste tijd verhard, blijkt uit onderzoek door de Pew Research Center. Het anti-moslimsentiment onder de bevolking is niet per se gegroeid (wel een beetje), maar wel meer verbonden aan politieke voorkeuren. In 2002 meende ongeveer 40 procent van beide politieke partijen dat er maar weinig anti-Amerikaanse moslims in hun land waren. Nu is een ruime meerderheid van de Democraten en minder dan 30 procent van de Republikeinen die mening toegedaan. Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat Amerikanen die persoonlijke contacten hebben met hun islamitische landgenoten, geneigd zijn om te denken dat maar weinig moslims anti-Amerikaans zijn.’

Ik vraag me onder andere af: betekent dit dat onder de Democraten meer empathische Amerikanen zijn te vinden? Komen Democraten meer met moslims in contact dan Republikeinen? Zijn de Reps gristenfundischer? Dat kan leuk worden als Trump wint, maar ook wanneer Sanders wint. Hoewel ik geloof dat uiteindelijk toch de poppenspelers achter de schermen aan de touwtjes zullen blijven trekken. Of Sanders nou wint of Trump.”

enrico_bertuccioli

 

 * * *

James Kennedy: ‘Trump is niet vroom, maar nationalistisch’ ; column in dagblad Trouw, 20 februari 2016

James Kennedy: ‘Ook in Amerika is het islamdebat verhard’ ; column in dagblad Trouw, 06 februari 2016

Kleis Jager: ‘Europa kan deze immigratie niet aan’ ; interview met schrijver-journalist Christopher Caldwell in Trouw, 20 februari 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4248723/2016/02/21/Europa-kan-deze-immigratie-niet-aan.dhtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Caldwell

Stijn Fens: ‘De paus danst op een slap koord’ inteview met onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi in dagblad Trouw, 20 februari 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4248572/2016/02/20/De-paus-danst-op-een-slap-koord.dhtml

Tim Parks:  ‘The Passion of the Bureaucrats’ (de lijken in de kast van het Vaticaan)
http://www.lrb.co.uk/v38/n04/tim-parks/the-passion-of-the-bureaucrats


Philip Huff
: ‘Trouwen onder huwelijkse voorwaarden’ ; in NRC, 20 februari 2016
http://www.nrc.nl/next/2016/02/20/trouwen-dan-deel-je-je-liefde-en-je-bezit-1593166

https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber_(socioloog)

Max Weber: ISBN 9789461055804 | paperback | 2012 | 2e druk |  uitgeverij Boom
https://www.boomfilosofie.nl/product/46/De-protestantse-ethiek-en-de-geest-van-het-kapitalisme

http://www.worldcat.org/title/protestantse-ethiek-en-de-geest-van-het-kapitalisme-gevolgd-door-de-protestantse-sekten-en-de-geest-van-het-kapitalisme/oclc/65633172?referer=di&ht=edition

Thanksgiving Day
“De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht (zie Plymouth Colony): na de barre tocht met de Mayflower vanuit Europa mislukte de oogst. Toen er, volgens deze theorie, dankzij de hulp van indianen van de Wampanoag-stam en na een Indian Summer, in november alsnog geoogst kon worden, volgde de eerste viering van Thanksgiving Day. eerlijk delen_30prct
Voor de vorm zou teruggegrepen zijn op het voorbeeld van de viering van Leidens Ontzet, zoals men dat tijdens het verblijf in Leiden van 1609 tot 1621 jaarlijks had meegemaakt: de dankdienst in de Pieterskerk en de maaltijd.[1] Nog steeds wordt in de Thanksgiving Service de Engelse versie van Wilt heden nu treden gezongen, op dezelfde melodie.”


Anthony B. Atkinson
: ‘How to Spread the Wealth’ in Foreign Affairs; nr. 1, vol. 95, 2016: 29-33

François Bourguignon: ‘Inequality and Globalization. How the Rich Get Richer as the Poor Catch UP’ in Foreign Affairs; nr. 1, vol. 95, 2016:11-15

Het Sykes-Picotverdrag (1916)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picotverdrag

Fouad Larouie: ’Die kwestie van verraden en vertrapte Arabieren, geen ver verhaal uit de woestijn’ in De Morgen, 2016 januari 02
http://www.demorgen.be/buitenland/die-kwestie-van-verraden-en-vertrapte-arabieren-geen-ver-verhaal-uit-de-woestijn-b31c612e/

Richard Falk: ‘A New World Order? ISIS and the Sykes-Picot Backlash’ /  Foreign Policy Journal  2015 december 26
http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/12/26/a-new-world-order-isis-and-the-sykes-picot-backlash/

 

combi Dangerous McCarthy

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.