RSS

Tag Archives: belastingdienst

Pieter Omtzigt: klokkenluider en complotdenker ?

 

 

‘ Omtzigt stelt (een gedeelte) van de handel en wandel van de Haagse politiek en ambtenarij aan de kaak. Hij is zodoende als klokkenluider te beschouwen. Zijn verhaal over de cosmetische koopkrachtplaatjes bijvoorbeeld, waarmee de regeerders ons bij de neus plegen te nemen en een rad voor ogen draaien, kenden we eigenlijk al, zij het niet zo degelijk onderbouwd en geïllustreerd als Omtzigt het ons presenteert.
Die fabricage van koopkrachtplaatjes en andere nepnieuwsachtige communicatie-uitingen (er lopen volgens Omtzigt zevenhonderd voorlichters om de Haagse kaasstolp rond!) zijn een aaneenschakeling van kleinere complotten, die aaneengeregen een groot en massief complot vormen. Of wou je het anders noemen? Omdat het woord complot in dit kader niet politiek correct klinkt misschien? Indien je je zou laten initmideren door het C-woord (Complotdenker!) dan zou je over niets meer durven nadenken en spreken, in een sluitende en coherente verhaalvorm die de etiketplakkers niet aanstaat.’

 • ‘ Groot gelijk. Neen hoor, ik vind complot hier een ter zake samenvatting. Indien je de dingen die Omtzigt opsomt bij elkaar optelt en combineert, vind ik een gangsterachtig optreden van de regering dichter in de buurt komen van een juiste kwalificatie, in ieder geval stroken alle opgesomde trucs niet met het etiket van een democratische en rechtsstatelijke inrichting van Nederland, zoals ons die wordt verkocht. Tot en met de timing van het moment van aftreden van deze regering. De media spelen hierbij een grote rol, want die publiceren bijna alle rooskleurige koopkrachtplaatjes en de meeste andere beweringen van de regingspropagandisten en volksverlakkers, zonder veel kritische analyse te plegen.’

‘ Nou, niet altijd, maar wel heel vaak. Tenslotte moet het journaille ook om zijn toekomst denken. De Nederlandse kranten zijn handen van twee Belgen. Zeg, wat gaat de CDA-partijnomenklatoera met Omtzigt doen, denk jij?’

 • ‘ Ik denk, maar dit is speculatie, dat heel veel van de anonieme CDA-partijbonzen Omtzigt het liefst voor de bus zouden gooien, want de man trekt naar eer en geweten zijn eigen plan en dat doet hij niet opruiërig of rellerig, maar ad rem, solide, gestaafd met feiten en bewijzen. Dat lust men in die biotoop niet. Immers, waar een groot en helder licht opgaat, vallen grote, diepe schaduwen.
  “Ze” hebben Omtzigt al eerder proberen te lozen. Aan de andere kant fungeert Omtzigt voor het CDA als mogelijk paard van Troje, want iedereen die op Omtzigt stemt, stemt immers automatisch op het CDA. Hij is een stemmenkanon. Op Omtzigts slippen kan het partij-establishment dus de nodige pipo’s en bimbo’s de Kamer in schuiven. Vooral de makken, de dociele zielen en de gehoorzamen. Dus voor het CDA zorgt het fenomeen Omtzigt voor een soort Catch-22.’

‘ Voor Omtzigt maakt het niet uit als hij van zijn Kamerzetel zou worden gewipt, want deze man vindt in een mum een andere baan. Hij is voor zijn inkomen niet afhankelijk van de politieke banencarrousel zoals zo veel Kamerleden dat wel zijn. De enigen die schade zouden ondervinden van Omtzigts verdwijning uit de Kamer, zijn wij, de burgers voor wie hij zich inzet en het allemaal doet.’

 • ‘ Juist, zo is dat. Toch kan ik het niet over mijn hart verkrijgen op bonafide politici als Omtzigt te stemmen. Precies vanwege deze constructie van paard van Troje. Je stemt in een vorm van koppelverkoop, meteen voor en zwik anonieme plucheklevers en uitvreters.
  In zijn nieuwe boek bepleit Omtzigt onder andere een andere constructie teneinde de kiezer meer en nauwer bij de opstelling van de kieslijst en de keuze van de Kamerleden te betrekken.
  Als eerste echter, dient de zittingstermijn van de premier te worden geherwaardeerd en gelimiteerd, opdat die persoon niet eindeloos op de plek kan blijven doorgaan.
  Dit gedoe is voor een belangrijk deel op conto van de aartsmanipulator en machtspoliticus Rutte te schrijven. In tien jaar kun je op die positie heel wat kwaad stichten – of goeds doen, natuurlijk. Je stelt snel een routine in die iedereen als normaal gaat beschouwen. Zeker iemand als Rutte doet dat volgens mij zonder scrupules.’

‘ De rest van de pluchekonijnen is zwaar medeplichtig door willoos mee te hobbelen, vergeet dat niet.
Tja, the chickens come home to roost, je zult oogsten wat je zaait. Jarenlange uitholling, deregulering en legale roof van publieke fondsen, moeten ooit hun weerslag zicht- en voelbaar maken. Helaas, ik vrees dat de meute niet verder kijkt dan de neuzen lang zijn. Ze weten nauwelijks om wie of wat het gaat, en toch gaan ze stemmen. Een verschrikkelijk idee, als je er even over nadenkt. Kijk alleen naar de belagers van Omtzigt – de video’s zijn van het web verwijderd zag ik. Die mensen hadden geen benul wie ze belaagden. Precies de volksvertegenwoordiger die voor hèn opkomt. Bizar is dat.’

 • ‘ Ach, kjk naar de CDA-verkiezing voor het partijleiderschap: de CDA’ers kozen voor Hugo de Jonge! Nota bene. Niet voor Pieter Omtzicht. Geloof je dat nou? Wat denken die mensen in hemelsnaam, waar gaan ze op af? Op rare schoenen? Okay, ze zullen het weten, daar bij het CDA. Wat een hemelsbreed verschil tussen een politieke partij en de partijloze burger die doodgewoon op politici wil kunnen stemmen die “afdwingbare voorspelbaarheid” (mensen die doen wat ze duidelijk en niet-wollig beloven) belichamen.
  De tekening van Ruben Oppenheimer in de NRC van afgelopen zaterdag laat zien dat ons systeem van stemmen een zelfgekozen gevangenis is – zo zie ik die rode potloden: als het traliewerk van een gevangeniscel. Met dit stelsel hebben we onszelf ingesloten.’

‘ We zullen het zien. In het laatste nummer van Gezond verstand (nr. 8, 27 januari 2021, of loop ik achter?) kon ik weer geen sensationele complottheorieën ontdekken.’

 • ‘ Lees dan het stuk van Kim van Keken en Lise Witteman in de Groene van 25.02.2021 maar. Dat gaat over de baantjesmachine van de VVD. Bij de andere partijen zal het niet veel anders zijn, alleen is de VVD intussen tien jaar aan de macht en dan wordt de misstand natuurlijk steeds erger.’

‘ Ik zag vanuit mijn ooghoeken dat GroenLinks op de identiteitstoer gaat, via het aanpakken van Dion Graus (PVV) die zijn echtgenote zou leasen of uitlenen aan vrienden, kennisen en handlangers – wat de familie Graus helemaal zelf moet weten, zo lang er geen dwang en geweld bij te pas komen. Er zullen vast veel ergere dingen gebeuren, waarvan de bron, herkomst en aanleiding zijn terug te voeren op de Kaasstolpers. Denk eens aan de tienduizenden gezinnen die via de Toeslagengehaktmolen de vernieling in zijn en worden gedraaid, omdat de Haagse plucheklevers zitten te verzaken.’

 • ‘ Hoe zou me niets verbazen indien deze GL-politici tot de Kamerleden behoorden die Omtzigt en Leijten van het onderzoek naar de Toeslagenfraude (want dat was het, maar dan door de regering) wilden afbrengen. Deze luitjes gaan liever voor publicitaire onderwerpen.’

 

 

Pieter Omtzigt: Vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd  • #DeBuitenlucht​  •  Dec 27, 2017

Immigratiedruk verdeelt Europa. Het zal in 2018 spannend worden om de EU bij elkaar te houden.  ‘Het vluchtelingenverdrag is niet bedoeld om het vliegtuig te pakken naar een land van keuze’, aldus CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Het verdrag moet aangepast.’

Pieter Omtzigt (CDA) over de staat van de Europese Unie, de eurozone en Brexit. •Dec 30, 2019

Pieter Omtzigt Gaat Los Op De Belastingdienst (1 Februari 2021)  •  Feb 2, 2021

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 28, 2021 in actualiteit, folklore, politiek en zo

 

Tags: , , ,

De ambtenaren van onze Belastingdienst

 

‘ Over de ambtenaren van onze Belastingdienst is veel te doen en er werd en wordt nog steeds veel over hen geschreven en gezegd, met name in verband met “de Toeslagen-affaire,” maar wat de ambtenaren er zelf van denken, dat weet ik niet. Vooral degenen op de werkvloer, de mieren die het eigenlijke werk doen. Toch lijken me ook dat perspectief en die narratieven, van eminent belang bij het eventueel willen verbeteren van het functioneren van die dienst. Ik heb echter nog nergens gehoord of gelezen dat dat een punt van aandacht vormt. “Men” lijkt – ook met de voorgenomen parlementaire enquête – doodleuk op dezelfde weg door te denderen als waarlangs de ellende is begonnen: “men” praat over iedereen en alles (over de gedupeerden van de Toeslagenaffaire en over de ambtenaren bij de Toeslagendienst) maar niet met hen. Uiterst vreemd.’

 • Terwijl er net een dikke “etnografie” van de Belastingdienst is gepubliceerd door Jesse Frederik (ISBN 978 90 830 78915, 388 bladzijden). Het ligt zó voor de hand om aan ambtenaren van de dienst(en) waarover Frederik bericht, te vragen of en in hoeverre zij zich in die beschrijvingen herkennen en waarin zij zich helemaal niet herkennen. Het zou een in dat gremium, die biotoop, een totaal onbekende aanpak betekenen (vermoed ik), maar dat kan toch geen reden zijn om niet voor zo’n voor de hand liggende benadering te kiezen? Op de keper beschouwd, vind dat niet meer dan doodgewoon fatsoenlijk.’

‘ Daar wonen geen antropologen, denk ik. Heb jij het boek intussen gelezen?’

 • ‘ Niet van kaft tot kaft, maar wel enkele hoofdstukken. Hoofdstuk 18 bijvoorbeeld. Ik krijg de indruk dat de ambtenaren met anderhalve hand op de rug gebonden moesten werken. Om maar niet van racisme beschuldigd te worden. Ontzettend frustrerend moet dat zijn.
  Een citaat:  << Medewerkers worden in de media afgeschilderd als racistische fraudejagers, terwijl ze – ongevraagd en bij herhaling – aan het ministerie hebben proberen uit te leggen waarom dit bezijden de waarheid is. Als ze al om input worden gevraagd voor Kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen, dan wordt hun boodschap door medewerkers van het ministerie van Financiën volgens hen ‘hertaald’ naar politiek gewenste formuleringen. Het ministerie wijst dan met de vinger naar de afdeling Toeslagen.
  Maar juist medewerkers van de afdeling Toeslagen waarschuwden meermaals dat de wet ongemeen hard was. Noch het ministerie van Financiën noch het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  voelde zich geroepen daar iets mee te doen. Opeenvolgende bewindslieden verkondigden in Kamerdebatten plechtig dat de wet nu eenmaal hard was, zonder dat dit vervolgens een noemenswaardige respons uitlokte van Kamerleden. [bladzijde 295] >>Als uitsmijter heeft Hoofdstuk 18 op bladzijde 297 een adviserende conclusie van de vertrouwenspersonen: <<  ‘Het is van belang dat de verschillende visies op de werkelijkheid weer naar elkaar toe groeien’, besluiten ze hun rapport. >>

  Er zit helaas geen register, geen index, bij het boek en dat vind ik hinderlijk en het werkt belemmerend bij de manier van lezen die ik – en jij ook neem ik aan – bij zo’n boek gewend ben.’

‘ Dat klopt. Dat er geen register bijzit vind ik een ernstige omissie. Dat zou een mooie aanzet zijn voor de ambtenaren die het boek zouden willen lezen (je vraagt het ze natuurlijk op basis van vrijwilligheid): jullie krijgen het boek (plus de digitale tekst) en maak daar al lezend een register op. Maak aantekeningen van de passages waar je het eens/oneens mee bent en vertel waarom. Het zou een begin kunnen zijn.’

 • ‘ Je zou er rollenspelen op kunnen construeren en nog veel meer leuke dingen mee doen. Het is echter een benadering die hoogstwaarschijnlijk ten enenmale buiten het blikveld en denkraam van de betrokkenen ligt.’

‘ Ik las een recensie van Jeroen Wester (NRC 18 februari 2021) die voor zover ik aan de hand van mijn lectuur kan beoordelen, de strekking van het boek op hoofdpunten aardig vat en weergeeft.’

 • ‘Daar ben ik het mee eens, terwijl een tweegesprek tussen de twee bestuurskundigen mij weinig tot niets zei. Dat vind ik een treffende indicator: de domeindeskundigen praten op een heel ander “niveau” over de zaken – noem het desnoods een metaniveau – dan dat wij doen.’

‘ Wat mij betreft praten ze er voornamelijk langs, en draaien ze rond in het hen vertrouwde concepten-universum en jargon, maar dat is misschien iets te hard geoordeeld. Enfin, we zullen zien. Ik heb er helaas geen hoge verwachtingen van, van die parlementaire enquête en het circus wat daar ongetwijfeld omheen zal worden opgetuigd, bedoel ik.’

 • ‘ Het zou beroerd zijn, wanneer zo’n circus onze ambtenaren nog meer in het verdomhoekje zou drukken dan ze nu toch al zitten.’

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 22, 2021 in actualiteit

 

Tags: , , ,

Hoeveel Bulgaren heten er nou Jansen, Pietersen of De Bruin?

 

 

‘ Misschien zie ik het helemaal verkeerd hoor, want het lijkt zo voordehand liggend dat je het haast niet kunt begrijpen of geloven. Indien het zo simpel in elkaar zat, had die toeslagen-ellende toch helemaal niet hoeven gebeuren. Zeker geen jáááren lang.’

 • ‘ Wat heb je ontdekt?’

‘ Ik heb deze video bekeken. De aanleiding voor de jarenlange heksenjacht op fraudeurs was fraude door Bulgaren in Nederland.’

‘Jawel, maar dan graag de fraudeurs s.v.p.. Waarom niet bij en met de Bulgaren begonnen? Moet je eens naar de namen kijken. Je laat het algoritme op de uitgang -ov zoeken en groeperen en dan versmal en verfijn je het. op een gegegeven moment ga je steekproeven nemen. De kans dat een frauderende Bulgaar bijvoorbeeld Pietersen heet of Delima of Cohen of iets in die richting, lijkt mij vrij klein.’

 • ‘ Inderdaad. Misschien dat deze mevrouw van de video nalaat iets belangrijks te vermelden, want dit lijkt belachelijk stupide. Zo begin je zo’n onderzoek lijkt mij: ouderwets degelijk en systematisch. Tenminste, indien je als Nederlandse ambtenaar professioneel en te goeder trouw bent. Dat waren Nederlandse ambtenaren ooit bijna allemaal: materiedeskundig, betrouwbaar, en redelijk denkend.’

‘ Ik weet het niet hoor, je kunt het je haast niet voorstellen dat ze bij de Belastingdienst niet op een voor de hand liggende manier te werk zijn gegaan bij het opsporen van fraudeurs. Het moet vast vele malen ingewikkelder in elkaar steken dan wij denken, want dit is zo ridicuul.’

 • ‘Nou, nou, dat weet ik inmiddels niet meer zo zeker met deze “overheid” waar we mee zitten opgezadeld. Voeg daarbij ons jarenlange verloederende onderwijs, nou, dan weet ik het nog zo net niet of die ambtenaren wel zo slim kunnen zijn. Maar inderdaad, jarenlang onder de lantaarnpaal zoeken omdat daar licht brandt, terwijl je je huissleutel op een heel andere plek moet zijn verloren, dat doet alleen een dronken halve zool na een avondje zwaar doorzakken, zou ik zeggen.’

‘Laten we hopen dat de onterecht gedupeerden snel worden gerehabiliteerd en gecompenseerd en dat niet alle 17 miljoen medelanders zich blind blijven staren op de cijfers van het RIVM en de tijdstippen van de avondklok. Dat zal wel ijdele hoop zijn, vrees ik.’

 

 

 

Tags: , , ,