RSS

Tag Archives: CIA

Geschiedschrijven, om beter te kunnen vergeten?

‘ In plaats van vergeten, geef ik de voorkeur aan verwerken. Zeker als het om gewelddadige gebeurtenissen gaat. Om al verwerkend te kunnen “vergeten,” moet je echter iets hebben om te vergeten en dat is op z’n minst een degelijk verhaal – dat onophoudelijk herschreven zal worden, want het perspectief verandert immers doorlopend. Vandaar dat die halve zolen met hun graftakken van onze standbeelden van onze slechterikken, schavuiten, schuinsmarcheerders en schurken af moeten blijven. Als ze dat niet kunnen, kunnen ze wat mij betreft meteen vertrekken. Kortom: handen af van ons schoelje! Hoe kunnen volgende generaties Nederlanders anders leren tot welke schoftenstreken en verdorvenheden hunne voorvaderen in staat waren, hoe laag die wel niet konden zinken? Verdiep je eens in het leven van zo’n pipo wiens beeld je meent omver te moeten trekken, omdat hij ook in zijn eigen tijd niet zou deugen, en laat je vandalisme niet blindelings de vrije teugel. Verleden verwerken, is een onafgebroken psychologisch therapeutisch proces. Dan nog is het maar de vraag of volgende generaties er lering uit trekken in de zin van de ezel en de steen. Wat betreft, is de mens een hardnekkig hardleers dier. Maarre, hoe kom je op dit artikel in Trouw, over Nederlands-Indië in verband met Srebrenica?’

‘Per toeval, omdat een speler in het Srebrica-drama – de kolonel b.d. Charlef Brantz – in 1947 in Nederlands-Indië blijkt te zijn geboren. Op zijn voorkomen afgaande, waarschijnlijk als een gevolg van het Nederlandse kolonialisme in de Oost. Dat wist ik niet, voordat ik zijn Srebrenicadagboeken (2015, ISBN: 978 90 452-0517 5) in handen kreeg. Over Thom Karremans is veel gezegd en geschreven, maar over Charlie Brantz helemaal niet.’

‘ Ik heb het boek ook doorgekeken. Wat vind jij van het boek?’

  • ‘Tja, wat vind ik ervan. Brantz geeft zijn visie en in hoeverre die helemaal klopt, weet ik niet, kan ik ook niet beoordelen, het verhaal komt mij niet ongeloofwaardig of onwaarschijnlijk voor. In de context zoals ik die over Sebrenica op het netvlies heb, zie ik geen ongerijmde buitensporigheden in het verhaal van de kolonel Brantz.  Zo ongeveer zou het best kunnen zijn gegaan, vermoed ik. Misschien heeft Brantz zich hier en daar zelfs nog ingehouden. Wie zal het zeggen.
    Kolonel Karremans zal in zijn boek vast een andere invalshoek hanteren, oud-minister Joris Voorhoeve weer een andere en de NIOD-historicus Blom nog weer een andere. Dan heb ik het nog niet over versies van de Bosniërs en de Serviërs, dus wie es eigentlich gewesen …. wer könne das sagen, oder.
    Nu moet ik meteen bekennen dat ik het boek van Brantz niet minutieus van kaft tot kaft heb doorgeploegd hoor, maar voornamelijk aan de hand van het register op bepaalde onderwerpen en personages heb doorgevlooid.
    Wat me eigenlijk nog het meeste trof, waren de bladzijden aan het eind van hoofdstuk 3 ( bladzijde 128 – 142), over de geheime diensten die daar rondscharrelden en dan met name over de rol van de CIA. Ik vraag me af of de CIA een actief aandeel heeft gehad in het opstoken van het vuurtje in die contreien. Misschien heeft de CIA de zaak zelfs geïncipieerd. Ik acht ze tot alles in staat. Dat zou dan als een misdaad tegen de menselijkheid aan de kaak kunnen worden gesteld, dunkt mij. Dat heb ik niet uit deze passages van Brantz kunnen halen hoor. Misschien dat het NIOD-rapport van Blom daar uitsluitsel over geeft. Dat weet ik niet en ik denk het eerlijk gezegd niet, maar de CIA destabiliseert wel meer regio’s op de planeet, dat lijkt bij die lui een roeping, dus waarom zouden die gasten ook niet hier een vinger in de pap gehad hebben? Maar misschien zit ik er faliekant naast, dat is best mogelijk. Het gesjacher over luchtsteun (zie bijvoorbeeld pagina 145, 154, 158) en het uitblijven ervan, vind ik wel heel opmerkelijk en bijna verdacht. Heeft het Amerikaanse financieel-politiek-militair-complex belang bij een eensgezind, sterk en stabiel Europa? Nota bene, dit is een speculatie van mij kant. Wat viel jou het meeste op aan het boek?’

‘ Ik vind dat mysterieus gewiste fotorolletje (bladzijde186 -188) met naar verluidt compromitterende opnamen, nog steeds erg ongeloofwaardig en uiterst verdacht. Wat me aangenaam trof, was dat deze kolonel zich tevoren behoorlijk heeft ingelezen – doen alle hoge militairen dat voordat ze aan het werk gaan in een Verweggistan? Je mag het hopen. En ook dat er zoveel generaals rondhobbelen in het Nederlandse leger. Mijn hemel, het lijkt op een creatuur met een waterhoofd. Ik tel op bladzijde 15 -16 (“Hoofrolspelers”) al 5 of 6 Nederlandse generaals en ik zag vanuit mijn ooghoeken nog een paar in de rest van de tekst rondstampen.
Het transcript van Brantz van het gesprek tussen Mladic en Karremans (175-178) liegt er ook niet om. Brantz velt op bladzijde 222 en 223 een niet mis te verstaan oordeel over de missie: “ dat de militairen van Dutchbat III niet alles hebben gedaan wat in hun vermogen lag …” en “Het beeld dat Nuhanovic en Suljagic schetsen van de inspanningen van Dutchbat III-militairen, en vooral de topleiding, is niet al te verheffend. Dat beeld wordt door anderen bevestigd.” Geen wonder dat de kolonel Brantz nooit generaal is geworden.’

  • ‘ Dan hadden hunnie daar in Den Haag, meneer Karremans ook moeten bevorderen, en dat zou toch een beetje vreemd kunnen zijn overgekomen, denk je niet? Karremans is naderhand trouwens nog wel kolonel gemaakt, dus qua pensioen heeft de man niks te klagen. En ach, de man heeft zichzelf vast niet voor die taak geselecteerd – vermoed ik althans. Zijn benoeming op die plek getuigt veeleer van verkeerde inschattingen en jammerlijke mistaxaties van hen die beter hadden moeten weten. Een dure proeve van incompetentie op hoog niveau. Gezien de tragische afloop van het avontuur, geloof ik dat Brantz daar grotendeels gelijk in heeft.’

‘ Dat heeft Brantz natuurlijk niet populair gemaakt in de top-brass-echelons. De bevordering van Karremans tot kolonel, wijst op z’n minst op een knagend geweten in sommige gremia, daar in het Haagse. Tja, Nederlandse politici en hun ambities-van-de-te-grote-broek. Of het nou om het uitbundig en ongeremd importeren van royale aantallen exoten gaat, of om het als pelopor (stoottroeper, voorhoedestrijder) bij de redding van onze planeet het voortouw willen nemen, met geforceerde, overambitieuze, irreeële, klimaatdoelstellingen, die te grote broek van ze zakt meestal rap af en dan staan ze met de pantalon slobberend op de enkels. Jammer genoeg representeren ze ons dan ook nog als schertsfiguranten.’

‘ Nou, misschien als demper en domper op megalomane ambities van sommige Haagse kaasstolpers? Want daar gaat de hardleersheid hand in hand met manke ambities en een ongeneeslijke en koortsachtige kippendrift, zo komt het mij althans steeds sterker voor.’

  • ‘Zucht. Als we bezien hoe hunnie de “corona-crisis” momenteel managen, dan heb je aan drie harten om vast te houden, nog niet genoeg.’

‘Wat ik maar wilde zeggen.’

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoekers-negeerden-dagboek-kolonel-over-srebrenica~bb8172fe/

Hoe Nederland 25 jaar geleden betrokken werd bij de val van Srebrenica | NU.nl  •  Jul 11, 2020

 

 

 

Tags: , , , , ,

Nieuw Nieuws

 

‘ Ik vrees dat het met onze pensioen-potten niet goed zal gaan en dat men in Brussel ten koste van alles wil voorkomen dat Italië uit de Eurozone stapt of valt. De Brexit zal hoogstwaarschijnlijk doorgaan en vervolgens zal blijken dat Engeland het gewoon goed blijft doen. Dat vinden de Boys form Brussels niet tof.
Hun kortetermijn-idee (ze lijken alléén maar ad-hoc-stoplappen te hebben) zal zijn: Italië koste wat kost binnenboord houden, dus financieren, dus extra transfergelden.
Waar moeten die miljarden vandaan komen? Wat denk je?’

‘ Dat concludeer jij vooral door de grote aandacht die de Nederlandse mainstream media aan MH17 besteden?’ vraagt Sanne. ‘ Willemijn en Ilham dachten aanvankelijk toen ze de NRC-kop lazen “De wereld mag niet vergeten wat Rusland heeft gedaan” dat het NRC-commentaar zou gaan over de rol van de Sovjet-Unie in WOII, over, zoals de Independent schrijft: “Rusland de slagersrekening van Hitler heeft betaald.” Maar het gaat in de kranten over een escalatie in de richting van Rusland en Putin in verband met MH17.’

‘ Geen woord meer over de moord door prins Salman op de journalist Khashoggi, in de Saudi-ambassade in Istanbul, geen woord over de mensenrechten in Saudi-Arabië, en geen woord over de misère van onze landgenoten in Groningen (hier, deze kop: “Met volharding en precisie op zoek naar gerechtigheid” gaat niet over Groningen), die met de gevolgen van gasboringen door Shell-NAM worstelen. Alle Nederlandse media lijken gemobiliseerd om Putin-Rusland als dé vijand te portretteren. Dan rijst automatisch de vraag: waarom gebeurt dit? Welke belangen behartigen ze momenteel in Den Haag en in hoeverre laat de Nederlandse regering zich voor het karretje van Amerika spannen, of van andere stake holders?’

Sanne: ‘ Wat mij opvalt is, dat nadat de Klimaatwet door de Eerste Kamer is goedgekeurd, we niets meer over klimaatverandering horen en dat VVD-mw. Ankie Knol – onder wiens voorzitterschap de Klimaatwet door de Eerste Kamer werd gejast – van VVD-meneer Rutte het staatssecretariaat schap van VVD’er Harbers kreeg. Dit zou mij nog niet zo lang geleden niet zijn opgevallen.’

‘ De synchroniciteit neemt af ten gunste van de causaliteit en louter correlatie wordt vervangen door interconnectiviteit. Je let tegenwoordig op (andere) verbanden, bedoel je?’

–  ‘ Ja, en daar hoef ik niet eens moeite voor te doen. Ik snak naar betekenis. Ik geloof onze mainstream media gewoon niet meer onvoorwaardelijk. Die verstrekken te veel en te lang achter elkaar hetzelfde soort positieve nieuws over partij X en steevast negatief nieuws over partij Y of Z. Dat wordt ongeloofwaardig. Er zijn natuurlijk ook andere samenhangen mogelijk en aan de orde wanneer je over globale politiek denkt. Goddank voor internet, zodat je zelf op zoek kunt naar aanvullende en, in toenemende mate, alternatieve informatie. Het nieuws-informatie-dieet dat ons tegenwoordig voorgeschoteld wordt, veroorzaakt bij mij de symptomen van een zuurstofgebrek en bloedarmoede. Ik krijg het soms letterlijk Spaans benauwd bij al die nare dingen die over Putin en Rusland gezegd en geschreven worden.’

‘ Zeker omdat we niet langer een redelijk geloofwaardige good guy in het Witte Huis hebben, over wie ze (de mainstream-media) ons mooie dingen kunnen melden. Heb je in de uitzending over de NAVO, de toespraak van 3 oktober 2001  van generaal Wesley Clark gehoord? Ongelooflijk dat zo’n situatie als Clark beschrijft, heeft kunnen optreden.‘

–  ‘ Ja, ook en de uitzending met Karel van Wolferen en Lazlo Maracz over de Deep State. Vooral de historische ontstaansgang van de diverse instituties en veiligheidsorganisaties, en de aanvankelijke motieven erachter. Die motieven zijn allengs verdrongen door heel andere belangen.
De parallel met de Europese Unie is onontkoombaar. Ook “het Project Europa” is allengs van karakter veranderd, gekaapt door oncontroleerbare krachten die zich aan democratische controle onttrekken. Geen wonder dat de Engelsen het benauwd kregen en eruit willen.
Wanneer je over een redelijke historische achtergrondkennis beschikt, hoef je het bulknieuws niet eens meer erg nauwkeurig te volgen. Enkel de grote lijn, de tendens, aan de hand van gemelde recente ontwikkelingen.
Nota bene: GEMELDE. Er wordt een heleboel weggelaten, nadat het eventueel terloops is gemeld (denk aan de Khashoggi-affaire). Weglaten, dus het niet-melden van gebeurtenissen, is natuurlijk net zo goed nepnieuws faciliteren.’

‘ Je kunt nu in ieder geval die info inpassen in het kader dat je je de laatste tijd eigen hebt gemaakt. Dat spaart in ieder geval een heleboel tijd.’

–  ‘ Dat is een, maar het maakt het leven ook veel boeiender en veelzijdiger. Al die politieke pipo’s die de mond vol hebben over “diversiteit”, die lijkt er veel aan gelegen om ons af te schermen van diversiteit als het om nieuws en informatie gaat. Dan gaan ze uiterst selectief te werk.

Wat ik zeer profijtelijk vind, is dat de personen met de meeste ervaring en breedste kennis, die bijvoorbeeld bij Café Weltschmerz aan het woord komen, onafhankelijk zijn. Ze hoeven geen repercussies meer te vrezen van een baas die vindt dat ze bepaalde dingen niet zo mogen zeggen. Als je met emeritaat bent, of gepensioneerd, dan kun je eindelijk vrijuit spreken. Dat is eigenlijk te dol voor woorden, maar zo werkt het blijkbaar wel.

De les die mij intussen goed is ingewreven, is hoe makkelijk het is via media een “hetze” op gang te brengen. Ik doel op de klimaatstakingen door scholieren om druk op het aannemen van de Klimaatwet te leggen. Dat is nadat de Klimaatwet is aangenomen als een strovuur gedoofd. Nu kunnen “investeringen” (de geldstromen) in het kader van de Operatie Energietransitie onbelemmerd in de door bepaalde gremia gewenste richtingen (en diepe zakken) stromen. Onrustbarend vind ik dat.’

 

 

 

Deep state en de krachten achter politiek beleid; Karel van Wolferen en Laszlo Maracz   Cafe Weltschmerz    Published on May 13, 2017   https://www.youtube.com/watch?v=o2Ur8yaXv40

Deep state; De Trans Atlantische krachten achter het geopolitieke speelveld.

 

NAVO is uiterst gevaarlijk; Willem Middelkoop & Karel van Wolferen XXL  /    Published on Jul 26, 2016    https://www.youtube.com/watch?v=HcNVC44rFTc

 

FORA.tv  Published on Nov 5, 2007   Complete video at: http://fora.tv/2007/10/03/Wesley_Clar…

‘ Retired four-star general and former Democratic Presidential candidate Wesley Clark criticizes the course of U.S. foreign policy in the wake of September 11, 2001.    https://www.youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8

Wesley Clark discusses “A Time to Lead.”

Wesley Clark sought the presidency during the 2004 elections, seeking to bring a less hawkish perspective to the White House. After the campaign, Clark did not end his crusade for what he sees as a better America, one that supports his vision of a responsible foreign policy. He believes that hard work, leadership and determination will ultimately turn the country around. – The Commonwealth Club

Wesley Clark is a retired four-star general of the United States Army. Clark was valedictorian of his class at West Point, was awarded a Rhodes Scholarship to the University of Oxford where he earned a master’s degree in economics, and later graduated from the Command and General Staff College with a master’s degree in military science. He spent 34 years in the Army and the Department of Defense, receiving many military decorations, several honorary knighthoods, and a Presidential Medal of Freedom. ‘

Overheid vecht om de macht met de burgers; Stan van Houcke, Kees van der Pijl en Cees Hamelink –  https://www.youtube.com/watch?v=k7QZN5t2ahs

Cafe Weltschmerz    Published on Apr 5, 2018
Cees Hamelink; “De sociaal democratie is de strijd tegen de economische macht aan het verliezen. Het begrip ‘macht’ is geheel uit het intellectuele discours verdwenen. Het begrip is een taboe geworden. Macht is het opportunistisch meewaaien met alle winden. Je wint er niets mee. Het vertrouwen dat we met elkaar een tegenmacht kunnen organiseren is bij velen inmiddels ook verdwenen.

Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media.
Hij is hoogleraar in managementinformatie en kennis aan de universiteit van Aruba en hoogleraar media, religie and cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kees van der Pijl is emeritus hoogleraar internationale verhoudingen aan de universiteit van Sussex.

Stan Houcke werkte lange tijd bij VPRO-radio, en was daarvoor onder andere actief bij STAD Radio Amsterdam. Hij verwierf landelijke bekendheid in 1980 met een live-verslag over de rellen rond de inhuldiging van koningin Beatrix.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,