RSS

Tag Archives: Haagse politici

Onbelangrijk “nieuws” verkoopt toch nog steeds het beste, vooral als het op de onderbuik is gericht

 

 

‘ Bijna alle commentaren en ‘analyses’ over de recente toeslagenaffaire worden plompverloren gedebiteerd, ook zonder (historische) context en verbanden met het (recente) verleden. De focus ligt vooral op het relgehalte. En, zoals ook Van den Brink zegt: ook de slachtoffers van dit politieke broddelwerk zijn tokkies. Zij hadden nog geluk met twee Volksvertegenwoordigers (Omtzigt en Leijten) die het er niet bij lieten zitten.
Bij Asscher (en medeplichtigen) wordt het gerommel met de Israël-AOW-uitkeringen compleet genegeerd. Alles is gefocust op het aftreden van dit kabinet en of dit met een Bang dan wel met een Whimper zal gebeuren. Het is zielig, pathetisch, en belooft weinig goeds voor de toekomst.’

  • ‘ Ik zet de link naar het vertoog van Gabriël van den Brink bij De nieuwe wereld op 7 december 2020 hier bij. Wat Van den Brink onder andere over de vervreemding van onze ambtenaren zegt (zij zijn de ambachtslieden, de arbeiders, over wie Marx het bij Van den Brink heeft), is uiteraard van wezenlijk belang. Ga even enkele jaren terug en je ziet hetzelfde drama zich bij de SVB afspelen, met de Israël-AOW-fraude. Daar is niks van geleerd, dus waarom zou het nu anders zijn? Kom op, word wakker!’

‘ Een link naar het artikel van Tjeenk Willink, zet ik hier bij. Het is een betoog over politiek fatsoen en degelijke, solide, ambachtelijkheid, dat als paarlen voor deze zwijnen wordt uitgestrooid.
Dit cruciale en centrale aspect, van het eroderen en ondermijnen van onze vitale instituties – waar de meeste Kamerleden geen flauwe notie, geen sjoege van hebben, dat het aan de hand is –  is waar Pieter Omtzigt het onlangs over had. Omtzigt en Tjeenk Willink maken gebruik van hetzelfde taalregister, dat maar door weinigen van de Kamerleden verstaan en begrepen zal worden. Vandaar de  povere “kwaliteit” van de oplossingen die men voorstaat en aandraagt; men begrijpt het probleem namelijk niet ten volle.’

  • ‘ Laat ik hier citeren hoe Aukje van Roessel het kort geleden in de Groene van 14.01.2021 samenvat: ” Democratie is het zoeken naar een algemeen belang en dat blijkt telkens weer razend ingewikkeld. Dat vergt van Kamerleden een moreel kader, kennis, vaardigheden, inlevings- en doorzettingsvermogen. Oftewel, wat zoeken al die mensen die geen benul hebben wat hen te wachten staat in de Tweede Kamer? ”
    Wat zou zo’n overbetaald Kamerlid nou denken als zij/hij/het-met of zonder-baarmoeder (ik houd de politiek correcte terminologie in dezen niet erg fanatiek bij), in de tekst van Tjeenk Willink bijvoorbeeld leest: hoe “ het besef in de Kamer kan terugkeren dat wetgeving niet alleen een beleidsinstrument is maar ook rechtsvorming inhoudt” ? Beleidsinstrument versus rechtsvorming. Zouden ze onder de Haagse kaasstolp iets van een clou hebben wat dit inhoudt, qua draagwijdte, practische implicaties en manier van denken? De uitzonderingen daargelaten, natuurlijk, want ze zijn niet allemaal even bot en stupide, maar de wakkeren hobbelen op den duur meestal toch gewoon mee met de de kudde. Tenslotte hebben de meesten ook hun vaste lasten, moet je maar denken. Of ze geven de pijp aan Maarten, als het ze echt te gortig wordt, dat kan ook nog wel eens gebeuren.’

‘ Een clou, enige sjoeche bedoel je? Vast niet. Keine blasse Ahnung. Tjeenk Willink betoogt in een heel ander register dat het register waaraan zij gewend zijn en waarvan zij zich bedienen. Bovendien: de opperkabouter, de CEO Rutte, heeft geen visie, dus een notie als “rechtsvorming” ligt sowieso buiten zijn horizon, en de honden gaan onherroepelijk op hun baas lijken. Dit vind ik ook een mooie passage: “ de volksvertegenwoordiging de gelegenheid geven daarover een oordeel te formuleren met in acht nemen van het eigen aandeel in de ramp.” De Kamerleden moeten alle handen in alle eigen boezems steken en overal extra spiegels ophangen om daar niet-narcistisch in te koekeloeren. Zie jij ze dat doen? Nou dan. Het zijn open deuren. Helaas.’

  • ‘ Deze passage dan: “Belangstelling voor de veranderende rol van het recht in de samenleving en de gevolgen daarvan voor de inhoud van de rechterlijke functies is zo goed als afwezig.” Dit is voor de meeste Kamerleden abracadabra. Wat bedoelt die man hier in vredesnaam mee? Belangstelling voor de rol van het recht? Waar woont dat en hoe eet je het?
    De voornaamste reden voor deze kongsi om niet af treden of te vertrekken – en zeker niet met ketelmuziek – die ik kan bedenken, is dat het wekken van valse hoop bij de kiezer dat er ná dit kabinet en na deze Kamer-populatie (in zoverre ze zullen vertrekken naar een baan op het niveau dat bij ze past), een verandering ten goede (voor de burger) zal plaatsvinden, liever niet gewekt moet worden.’

‘ Men moet gewoon routineus, als zombies, gaan stemmen en zich vooral geen illusies maken aangaande de invloed van haar stem. Er zal niets veranderen. Hooguit cosmetisch. Stemmen heeft alleen nog in rituele zin, symbolisch, iets met democratie te maken.’

  • ‘ De eigen verdienposities van de pipo’s, de jojo’s en de bimbo’s, die staan centraal. Die verdienmodellen, carrières en baantjes mogen geen risico lopen, en dus moet alles blijven zoals het is.’

‘ In die biotoop gaat het: plus ça change, plus c’est la même chose, zeker en dubbel en dwars op. Ze maken de gekste capriolen en grimassen voor de camera’s, ze paraderen als gemankeerde goudhaantjes in de media, ze zijn niet weg te branden uit de babbel- en leuterprogramma’s, en bij dat alles zijn de meesten bijna uitsluitend gefixeerd op hun eigen verdienmodellen, en dus verandert er niks aan de structuren waar zij wel bij varen en vet van soppen.’

  • ‘  “Management by marketing and media manipulation,”  zo vatte iemand dat onlangs nog samen. Voorshands vind ik dat een sluitende omschrijving.’

 

 

 

Waar staat de toeslagenaffaire symbool voor? Een gesprek met Gabriel van den Brink  –  Dec 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on januari 14, 2021 in actualiteit, folklore, politiek cabaret

 

Tags: , , , ,

Snel – recht ?

 

De Volkskrant

‘De aftocht van [Menno] Snel roept bovenal onzekerheid op. Waar haalt dit kabinet een kandidaat vandaan die het komende jaar beter gekwalificeerd is om de ontspoorde Belastingdienst op orde te krijgen? En wie wil zich daarvoor lenen?’

——————  ——————- ——————-

‘ Wat gaat “de Haagse politiek” na Snels vertrek nu doen, denk je?’

–  ‘ Helaas, denk ik dat de Haagse kaasstolpers het probleem niet zullen proberen op te lossen, maar dat ze het probleem – althans wat zij als probleem definiëren – zullen willen afschaffen.’

‘Dus het toeslagenstelsel. Dat zal voor andere en nog grotere problemen zorgen.’

–  ‘Ik vrees dat ik dat met jou eens ben.’

‘ Laat de kaasstolpers om te beginnen naar het interview van Geen Stijl met Pieter Omtzigt kijken. Geen Stijl biedt meneer Omtzigt namelijk alle ruimte om zijn insteek en opvatting uit de doeken te doen, en dat is een hele goede insteek. Eigenlijk qua strekking de enige juiste insteek in een echte democratie.’

–  ‘Juist. Ik weet waar jij heen wilt: wegsturen van bewindspersonen (zoals nu weer is gebeurd) is niet de remedie. De remedie begint met de vraag: hoe kan ik als politicus zorgen dat ik mijn kiezers binnen de kaders van de wet zo effectief en optimaal mogelijk kan (be-)dienen. Daar hebben zij mij immers voor ingehuurd. Moties indienen, parlementaire enquêtes optuigen en pipo’s en bimbo’s wegsturen, kan eventueel als laatste middel altijd nog. Het gaat om de instelling bij, de attitude, de mind set, van de politici.’

‘Moties indienen en parlementaire enquêtes bekokstoven, zijn wat ze in de ethologie “oversprongbewegingen” noemen. In de psychoanalyse zou het vermoedelijk onder “ageren” gesubsumeerd worden.
Het gaat bij politici in dezen vooral, of eigenlijk alleen maar, om die houding die jij ook verwoordt: hoe kan ik de burgers zo goed mogelijk helpen en zo effectief mogelijk bedienen. Hier gaat het momenteel vooral om de gedupeerden van de toeslagenellende, in Groningen zijn het de slachtoffers van de gasellende, via ons beroerde onderwijs zijn wij allemaal de sjaak, en ga zo maar door. Moties en wegsturen, zoals die instrumenten nu worden gebruikt zijn bot geworden instrumenten: leuter- en lariekoek, voor gemakzuchtige en incompetente  politici.’

– ‘Net wat je zegt. Maar ik denk niet dat de Haags pluchekonijnen hetzelfde denken en voelen als wij. Hier komen we later nog uitgebreider op terug, want die houding en opstelling van de beroepspolitici, die moet grondig veranderen. Tenminste hun inzet en manier van werken moet veranderen, maar niemand kan verder springen dan haar polsstok lang is. Politici van sub- of beneden-modale kwaliteit zullen ook geen geweldig beleid in elkaar kunnen stukken, of de regering effectief kunnen bewaken en controleren. Okay. We kunnen real time zien wat ze in Den Haag gaan bedenken en doen. Wie weet verrassen de pluchepipo’s ons. Na en door het wegsturen van meneer Snel gaat het bij de Belastingdienst natuurlijk niet als bij toverslag beter.’

‘Dat ze moeten veranderen of anders wegwezen, staat als een paal boven water. Dus om te beginnen: kijk en luister naar Pieter Omtzigt.’

 

 

Interview met Omtzigt  –   Het issue is niet: “Eenzame kerst dreigt voor Menno Snel,” maar: “Akelige kerst prangt gedupeerden van de Belastingdienst.” Meneer Snel toucheert een riant wachtgeld etcetera, die heeft geen centje pijn.

 

Café Weltschmerz  Mark Rutte: 3 kabinetten is genoeg; Syp Wynia en Pim van GalenDec 19, 2019

‘Volgens Wynia is Rutte het contact met de burger verloren : “Zijn kabinet dient niet het algemeen belang, maar deelbelangen van polderlobby’s die het contact met hun achterban zijn verloren”.
Omdat Rutte met vrijwel alle partijen regeert spreekt Winia van een “eenpartijstelsel-staat”. ‘

 

 
Leave a comment

Posted by on december 19, 2019 in actualiteit, politiek en zo

 

Tags: , , , , , , ,