RSS

Tag Archives: John en Robert Kennedy

Gestalt Switch

 

‘ Ik zag het er niet in. Dat geef ik eerlijk toe. Ik kon nog net de contour van Ruttes hoofd-en- face in de vorm van Oppenheimers tekening zien, maar verder was ik blanco. Ik legde ook geen relatie tussen de cartoon en de tekst.’

 • ‘ Terwijl die toch zo voor de hand ligt. Na tien minuten prakkizeren, moet je ‘m hebben. Meeus schrijft dat de meute er op uit was het imago van Rutte “te verkreukelen” en iets verderop schrijft hij dat vooral het CDA Rutte een “slagaderlijke bloeding” wilde bezorgen. In die toon is ongeveer het hele stuk gezet.’

‘ Getoon-zet bedoel je. Getoonzet in C-dur, waarbij de C staat voor collaboratie (CDA en CU collaboreren met de VVD-neoliberalen). Niet meer dan logisch dat juist het CDA Rutte de hals probeert af te snijden, een dolk in de rug steekt, want zo werkt dat.
Ja, ja, ik ben overtuigd. De Haagse kaasstolpers zijn op jacht, zo vlak voor de verkiezingen, ze snuiven naar bloedgeur, en Oppenheimer tekent volhgens mij  Ruttes hoofd als schietschijf. Dat kan hij niet openlijk doen, want dat zou te provocerend en te link zijn, omdat je er malloten mee op een idee zou kunnen brengen. Daarnaast zou men je “demonisering” van een politicus kunnen aanwrijven. Denk aan het hoofd van Pim Fortuyn dat op 6 mei 2002 als schietschijf gebruikt werd door Volkert van der Graaf. Volgens velen was Fortuyn gedemoniseerd.’

 • ‘ Fortuyn zou premier zijn geworden. Daar was hijzelf van overtuigd en velen met hem. Dus Van der Graaf had even moeten wachten. Maar misschien had hij een premier niet durven doodschieten, dus wilde hij beletten dat het zo ver zou komen. Dit is natuurlijk allemaal speculatie, maar nog niet eens de wildste.’

‘Van der Graaf kreeg achttien jaar cel en zou dan emigreren. Hij werd vervroegd ontslagen, is niet geëmigreerd en geniet een Staatspensioen. Er waren aanzetten voor een roman over dit onderwerp waarbij de moorden op John en Robert Kennedy als inspiratie dienden. Zo hoorde ik tenminste jaren geleden. De executeur (gemodelleerd naar Volkert van der Graaf ) zou zijn gehersenspoeld en geherprogrammeerd en Fortuyn zorgde met zijn persoonlijkheid en optreden, zelf voor de triggerfunctie. Veganisten zouden toch al ge- wired zijn. Centraal stond de vraag wie de gebroeders Kennedy vermoordde of liet vermoorden. De daders zijn allemaal zelf om zeep gebracht, zodat niemand een eventuele andere toedracht dan de officiële die van Staatwege werd verstrekt, met genoeg geloofwaardigheid kan presenteren.’

 • ‘ De vraag is of iemand dat zou hebben aangedurfd, of alsnog zou durven.’

‘Goed. Dat is Amerika en wij wonen in Nederland. De schietschijf vind ik moeilijk genoeg, maar de associatieve combinatie met de doorgezaagde boom was voor mij echt te hoog gegrepen. Als je het eenmaal weet, zeg je: natúúúrlijk. Rutte is tien jaar koning en wat Oppenheimer tekent zijn tien jaarringen van een boomstam. Weliswaar in omgekeerde volgorde, want bij een boom begint de eerste jaarring in het hart.’

 • ‘ Dat vind ik zo knap aan de tekening, want het is geen doorsnee van een boomstam en toch ook weer wel. Je kunt er ook van alles op betrekken wat met Ruttes premierschap te maken zou kunnen hebben. De Gestalt Switch tussen schietschijf en doorgezaagde boomstam vind ik nog steeds moeilijk. Ik kan ze niet tegelijkertijd in de tekening zien, maar dat is precies de clou van een Gestalt Switch.’

‘ Volgens Meeus wordt er op Rutte geschoten en wordt de pief doorgezaagd. Dat is congruent met de tekening van Oppenheimer, en andersom. Curieus hoor, cartoonisten.’

 • ‘ Vooral de goede – of beter gezegd: die cartoonisten die je persoonlijk goed denkt te kunnen duiden. Oppenheimer heeft wat dubbele bodems en meervoudige gelaagdheid in betekenis, wel een opmerkelijk gave, vind ik. Op deze duidingen van schietschijf en boomstam is trouwens niemand van de jongelui gekomen. Op de andere Oppenheimer-cartoon, die ik ijzersterk vind, zijn ze nog aan het studeren.’

‘ Wie weet, komen ze nog met andere duidingen voor deze. Het schijnt dat veel cartoons helemaal niet worden begrepen door de lezers. Dat vind ik doodzonde. Toch opmerkelijk hoor die affaire Fortuyn – Van der Graaf. Ik moet er weer aan denken vanwege deze cartoon. Zou dat boek definitief gesloten zijn?’

 

 

<< A large portrait of Benito Mussolini is taken out of the former fascist political headquarters in Anzio and used as target practice by passing Allied soldiers. February 7th, 1944. >>

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Pacta servanda, oftewel: afspraken dienen te worden nagekomen

 

 

‘ Aan afspraken dien je je te houden. Zo wordt de meesten van ons als kind althans geleerd. Net als dat je niet mag jokkebrokken. Maar dan gaat iemand de politiek in en geldt dat gebod niet langer. Tenzij ….’

 • ‘ Precies. Tenzij de wederpartij nakoming van de afspraak kan afdwingen, of nog beter: men het niet in haar of zijn hoofd haalt om zich niet aan de afspraak te houden, omdat men donders goed weet dat men er dan niet zonder kleerscheuren afkomt. Als het moet: fysieke averij oploopt, of wellicht het leven erbij inschiet.’

‘ Zoals politici, die zich niet aan hun beloften aan de kiezer houden, nadat ze eenmaal zijn gekozen, weten dat die kiezer weinig kan uitrichten (zeker als geen tusentijdse referenda mogelijk zijn) en geen verhaal meer kan halen. Tenzij ze afspraken maken en deals sluiten met partijen die nakoming kunnen afdwingen. Zoals de Kennedy-broers aan den lijve ondervonden nadat zij zich niet aan hun gedeelte van de deal met maffiabaas Sam Giancana (Momo) bleken te willen houden. De Kennedy’s waanden zich onaantastbaar. Naïef, want de maffia, in combinatie met de FBI en CIA (die door Robert Kennedy met opschoning en reorganisatie werden bedreigd) zijn machtiger dan de president. Dat hebben alle Amerikaanse presidenten inmiddels terdege begrepen.
Dus de kop in de Groene van 29.10.2020 of Amerika een maffiastaat wordt of is geworden, is wat mij betreft 200 procent retorisch.’

 • ‘Politici weten drommels goed dat degenen die hen gekozen hebben, niets kunnen afdwingen. Daar hebben gewone massamensen immers de middelen noch de macht toe. In ons democratische systeem kun je hooguit de volgende verkiezingen op een andere politieke partij, een ander merk, stemmen. Dat heet met een deftig woord: democratie, maar het zet steeds minder zoden aan de dijk – als het ooit al echt zoden aan de dijk gezet heeft. Politici nemen inmiddels vaker en vaker hun toevlucht tot propaganda-marketing-trucs die de kiezer met gemak een rad voor ogen draaien. Dat ligt ook aan de (gullible) kiezers hoor, maar toch ….
  Donald Trump verpersoonlijkt de politicus die nu openlijk zegt: het is allemaal poppenkasterij, waar ik mijn achterste mee afveeg. Trump veegt zijn achterste af met wat serieuzere personen (of volbloed huichelaars) “het sociaal contract” plegen te noemen.’

‘Vind jij trouwens de opstelling van het Nederlandse koningshuis erg verschillen van deze houding? Die hebben toch ook een comfortabel verdienmodel voor zichzelf opgetuigd – zeker in collaboratie en in tandem met deze VVD-premier is het voor beiden een win-winsituatie. Zij profiteren er beiden van, zowel Rutte en zijn kongsi, als de Oranjes. Ze parasiteren op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, maar die is zo gedwee en dom om zich dat te laten aanleunen en welgevallen.

Goed. Bekijk de video met Bas van Bavel nog maar eens – vanaf 00:22:33 – op het punt waar Van Bavel het specifiek over Amerika en het systeem daar heeft en het Nederlandse systeem erbij haalt – als (nog) gunstig afstekend bij het Amerikaanse. Hetgeen ik tè positief en vriendelijk vind. Dat zegt hij op pagina 438 van De onzichtbare hand (isbn 978 90 446 3436 5) trouwens ook: “machteloze woede die een uitweg zoekt in populisme” de hang naar sterke mannen en behoefte aan zondebokken. De nomenklatoera – of het systeem – werkt vormen van effectieve zelforganisatie, bijvoorbeeld middels coöperatievorming – van de massa tegen.’

‘ Extrapolerend op de geschiedenis van Amerika en de maffia, met betrekking tot de casus Donald Trump, zou het scenario weleens kunnen zijn dat de pezzonavente, de bovenbazen van de georganiseerde misdaad, Trump gaan zien als een nuisance, a pain in the ass and bad for business (denk aan hoe met John Gotti en Sam Giancano is omgesprongen) en ze hem uit de weg ruimen. De geschiedenis zal het leren.

  De cartoon van Joep Bertrams (De Groene 28.10.2020) toont een klassieke manier van het uit de weg ruimen van lastige pipo’s door de maffia: met de voeten in beton gegoten in zee dumpen. In Bertrams cartoon lijkt vooral het corona-virus Trump de das om te doen.’

 • ‘ Hetzelfde kunnen we zien aan het lot dat de Italiaanse onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino ten deel viel. Niettegenstaande de zware beveiliging door de Italiaanse staat, werden beide rechters vermoord door de maffia.
  Bij iedere triomfanteljk uitgevente miljarden-transfer naar of door “Brussel” in naam van de waardengemeenschap EU en zijn verlichtings-frame, vraag ik me automatisch af hoeveel miljard daarvan rechtstreeks naar de “maffia” (laat ik de duistere scharrelaars en anonieme sjoemelaars maar onder die noemer houden) vloeit. Dat kan niet anders. Waar zo veel geld rond klotst daar is de maffia altijd volop van de partij.’

‘ Hun laatste frame is het klimaat en het milieu. De ondergang van onze planeet. Die ze van de andere kant volop zullen mee-vernielen en -vervuilen. Toch – zo heb ik intussen bedacht – kunnen we beter meegeregeerd worden door de maffia, dan alleen door de zogenaamde onafhankelijke en democratisch gekozen politici, omdat de maffia er tenminste voor zal waken om de kip met de gouden eieren compleet te slachten of al te zeer af te knijpen, terwijl al die verheven ronkende pipo’s, bimbo’s en jojo’s, op de eerste plaats aan zichzelf denken en na-ons-de-zondvloed zowel als mentaliteit alsook als motto lijken te hebben.’

 • ‘ Nu komt bij klimaat en milieu nog eens Corona-Covid19 als bangmaker. Dus “ze” zitten voorlopig op rozen als het om ons uitmelken gaat. David Hume had de noodzaak van bepaalde normatieve kaders onder anderen ook geobserveerd, net als de samenstellers van het Chinese orakelboek de I Ching trouwens en vele, vele, andere “ouden” en “wijzen”. Zelfs struikrovers kunnen niet zonder een zeker normatief kader dat voorspelbaar gedrag afdwingt.Tenslotte: wie ik bij Van Bavel mis, is Peter Sloterdijk (2007, isbn  978 90 8506 416 9)  met zijn woedebanken, woedekapitalen, inzamelpunten van woede, investering in woede, enzovoorts.Laten we het hierbij houden. De eerste opzet was om het Groene-artikel van Caspar Thomas te relateren aan de docu over de samenwerking tussen Sam Giancana en de Kennedys. Amerika als maffiastaat is lang niet zo denkbeeldig als menigeen zich zou wensen.’

‘ Opmerkelijk trouwens dat deze video nu wèl in deze vorm op internet te zien is. Wij hadden jaren terug al het sterke vermoeden dat de Kennedy-broers door de maffia in samenwerking met de CIA en de FBI vermoord zijn. Op internet zwierven videoclips rond die fragmenten toonden en je kon het verhaal van de moord zo’n beetje bij elkaar sprokkelen (waarbij steeds de kreet “complotdenkers!” klonk), maar deze video is een geloofwaardig verhaal dat de meeste fragmenten in een aannemelijk verband zet en laat voor mij weinig meer te raden of twijfelen over.’

 • ‘Het zal qua timing vast met de aanstaande verkiezingen tussen Trump en Biden hebben te maken, maar hoe, dat zie ik momenteel nog niet helemaal. Dat komt vast nog wel. J.F. Kennedy werkte onder het label van de Democrats, net als de door Trump gehate Obama, en was een Ierse katholiek, net zoals de Italiaanse maffiosi katholiek waren. Tja, so what? That’s all there is to it.

‘Naast de eeuwige corruptie natuurlijk. In allerlei vormen en varianten.’

 

Bert Lanting in de Volkskrant van za. 31 oktober 2020: 4 jaar Trump, 4 600 boeken …

<<  James Comey:  Loyaliteit. Waarheid, leugens en leiderschap (2018)

‘Ik heb loyaliteit nodig. Ik verwacht loyaliteit.’ Met die woorden probeerde Trump zich een week na zijn aantreden te verzekeren van de trouw van FBI-directeur James Comey. Trump had Comey uitgenodigd voor een dinertje onder vier ogen in het Witte Huis en draaide er niet lang omheen. Hij liet Comey weten dat hij hem op ieder moment kon ontslaan en vroeg hem vervolgens om zijn loyaliteit.

‘Het leek wel een inwijdingsceremonie van Sammy the Bulls Cosa Nostra, met Trump in de rol van de maffiabaas die mij vroeg of ik het wel in me had om toe te treden tot de maffia’, schrijft Comey in zijn memoires Loyaliteit. De FBI-baas verzekerde Trump dat hij op zijn ‘eerlijkheid’ kon rekenen. ‘Dat is wat ik wil’, concludeerde Trump, ‘eerlijke loyaliteit.’ >>

Over Sammy the Bulls Gravano zie o.a. deze video.

 

WYNIA’s WEEK: Zijn we allemaal gek geworden, of zo? • Dec 13, 2019

Cafe Weltschmerz  Mark Rutte: 3 kabinetten is genoeg; Syp Wynia en Pim van Galen • Dec 19, 2019

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,