RSS

Tag Archives: Kleis Jager – Trouw

Keert het “Algemeen Belang” ooit terug in de Europese politiek?

 

 

‘Het akkevietje met Crema-Keizer, de VVD-voorzitter die zich multimiljonair grabbelde en babbelde, ligt de neoliberalen zwaar op de maag denk ik,’ zegt Siebe terwijl hij de Trouw neerlegt,’ Ik bedoel maar, dat grote stuk over VVD-minister-onderhandelaar Edith Schippers werd niet voor niets voor dit weekend ingestoken bij de NRC.’

Willemijn lacht en zegt: ‘Ik heb dat stuk van Enzo Steenbergen cursorisch gescand en er staat inderdaad niets inhoudelijks in, behalve dat mevrouw Schippers een toffe, kranige en meevoelende onderhandelaar is. Geen woord over de materie waaróver deze neoliberale beroepspolitica dan wel onderhandelt. De coalitiegenoten VVD, CDA en D66 werken keihard aan postieve beeldvorming, want ze moeten een slachtoffer vinden dat zich door hen laat inspinnen en leegzuigen in een coalitiekabinet.’

‘Je kunt sympathiek onderhandelen over onsympathieke maatregelen die de tweedeling bevorderen en bestendigen,’ zegt Semanur grinnikend, ‘Daar moet je wel neoliberaal voor zijn, maar het kàn hoor. Vraag maar aan de huisartsen hoe mevrouw E.S. probeerde hen te dwingen hun beroepseed op de schroothoop te gooien. Allemaal in het Algemeen Belang en ter voorkoming van fraude door kwaadwillende zakkenvullende dokters.’

‘Het CDA speelt het over de band van de katholieke filantropen Brenninkmeijer,’ zegt Siebe, ‘groot artikel over hun goedgeefsheid. Charitas, filantropie, via de kerk. Tja dat is net iets subtieler dan de VVD doet, maar het zijn dan ook Jezuïeten. De Brenninkmeijers hebben de oprichting van het CDA gefinancierd en stonden aan de wieg van de KRO. Ze omzeilen en ondermijnen de democratische allocatie en herverdeling van middelen door liefdadigheid. Het oogt nobel, maar het is stiekem subversief. Een democratisch gekozen regering moet de nationale koek herverdelen, via de belastingen, dus fiscale wetgeving. Daar moet een parlement over steggelen en schatrijke privé-personen, die zich bij niemand hoeven verantwoorden, moeten daar niet als cowboys tussendoor fietsen.’

Willemijn trekt haar wenkbrauwen op en zegt: ‘De tycoons Brinninkmeijer zetten een politieke partij (het CDA) op poten en een radiozender (de KRO). Hoe noem je dat? Het aanwenden van je vermogen om invloed en macht uit oefenen, toch? Me dunkt.’

‘Vermoedelijk was het Vaticaan op de een of andere manier als mede-sponsor betrokken bij deze operaties,’ poneert Siebe. ‘Vrome katholieken die zich inzetten voor Opus Dei, het Werk van God. Tja, bewijzen kun je het vast niet, maar ik vermoed toch sterk dat het Vaticaan een vinger in de pap had. Direct of indirect. Hetgeen niet betekent dat ik de familie Brenninkmeijer duivelse complottanten vind. Het zijn ongetwijfeld brave borsten die het beste voorhebben met de wereld, maar moet je eens horen en lezen hoe ze nu over Putin schrijven, in verband met het Russische netwerk van RT en de site Sputnik. Putin is de baarlijke AntiChrist. Laat zo’n vadsige VVD’er als die Hennie Keizer liever Russisch leren en enkele klassieken lezen en proberen die geestelijk te verwerken. Dan zit zo’n sneu sujet tenminste niet in z’n neus peuterend de hele dag aan vieze dingen te denken! ‘

‘Geef de Keizer wat des Keizers is …… Redde Ceasari quae sunt Ceasaris, want: Pecunia non olet, cumque crematoria ommelet pueri Petteflet,’ declameert Willemijn terwijl ze het tafelkleed in een zwaai als een toga om de schouder slaat,

* Hilariteit *

‘Gut, dát is pas pruttelend potjeslatijn zeg,’ roept Siebe bewonderend en voegt er met een geschrokken gezicht aan toe: ‘Eh, wacht even. Ik bedoel niets over potjes of lesbische nonnen …. of zo hoor. Ik denk eerder aan de kleine potjes met van die grote oren ……’

‘Die potjes die je kunt breken? Ego te absolvo a peccatis tuis,’ zegt Willemijn met een doodgraversstem, terwijl ze een kruis in omgekeerde richting en ondersteboven slaat.

* Vrolijkheid *

‘Nou, nou dat zou bijna uit James Joyce kunnen zijn gejat,’ merkt Semanur op. ‘Daarom dat iemand als Thomas Piketty vraagtekens zet bij de concentratie van steeds grotere vermogens in handen van enkelingen. Het gaat niet om afgunst op rijkdom, maar om de beschikkingsmacht die is verbonden aan groot geld. Die rijke stinkerds zijn door niemand gekozen, maar toch bepalen ze veel zaken, zonder dat er een volksvertegenwoordiging aan te pas komt. Kijk, een goede relatie met het Vaticaan zal je zakelijk gezien vast geen windeieren leggen.’

‘Daarnaast is het profijtelijk voor je zieleheil,’ zegt Willemijn grinnikend, ‘priesters verkopen weliswaar geen aflaten meer, maar toch …’

Siebe: ‘Het heugt me als de dag van gisteren dat onze tante Machteld dagenlang met buikpijn liep omdat haar ARP werd opgedoekt, verzwolgen door het CDA!  Petrus Antonius Josephus Maria (Piet) Steenkamp, zat niet zo maar bij de Jezuïeten op school.’

Willemijn: ‘Steenkamp kreeg voor elkaar wat sukkeltje Samsom niet lukte: het lubben van Groen Links en de SP om op het wrakke PvdA-schip mee te varen. Verschil in politieke kwaliteit moet er wezen en – laat ik eerlijk wezen jegens duffe Diederik – ook een beetje tijdgeest. Summa cum laude je eindexamen middelbare school doen, is blijkbaar toch niet hetzelfde als bij de Jezuïeten op college zitten.’

Semanur zegt met een brede glimlach:  ‘Steenkamp promoveert als katholiek op het proefschrift ‘De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke kring’, dus hij had zich tevoren terdege ingelezen: hoe werkt het verdienmodel van de grefo’s and what makes them tick? Hoe moet je de Weber-these lezen om misschien te snappen hoe die bij de diverse protestantse sekten werkt. Kijk, dat zijn echte politici. Met een solide strategie en een lange termijn visie. Niet deze ad-hoc-pipo’s, hap-snap-ik-improviseer-en-schmier-paljassen.’

‘Mark Kranenburg kan als spottend worden gelezen als hij schrijft dat VVD en PvdA hun collaboratiekabinet in 52 dagen in elkaar staken,’ voegt Willemijn grinnikend toe. ‘Vooral als ik lees dat M.K. de 51 dagen van PvdA’er Den Uyl afzet tegen de 40 dagen van CDA’er Van Agt en VVD’er Wiegel. Dus Samsom heeft zelfs dàt record niet kunnen breken. Nota bene, Samsom deed er 12 dagen langer over om zijn collaboratie-coöperatief met Rutte op te tuigen, door uitruil van politieke standpunten. Godbetert.’

‘Leuk hè, dat M.K. besluit met de constatering dat Groen Links almaar serieuzer genomen moet worden, omdat de club steeds langer mag mee-formeren,’ zegt Siebe.

‘Niet vomeren, maar formeren,’ corrigeert Willemijn streng. ‘Denk aan je articulatie!’

 * Vrolijkheid *

‘Nu is het wachten op de propaganda in de media voor en vanwege D66,’ zegt Semanur, ‘want het kereltje Alexander Pech. moet en zal minister worden, dus zal er nog wat aan image building gedaan worden om het kereltje als geloofwaardig ministeriabel te presenteren. Welke club is bereid daar voor veren te laten? Ben benieuwd. Bij D66-doyen Jan Terlouw hoeven ze niet aan te kloppen, want die gruwt en griezelt van wat er tegenwoordig politiek aangerommeld wordt. Wie of wat zal er voor de D66-propagandakar gespannen worden? Lukt het ze om Jesse Klaver van Groen Links in te kapselen? Met ketelmuziek en tromgeroffel over het Algemeen Belang en de Noodzaak Nederland te regeren?’

‘Vooral dat laatste argument is populair onder de pipo’s, ‘zegt Siebe grijnzend, ‘Het Land moet geregeerd! Jawel, en wie gaan dat dan doen, denkt u? Dat regeren. De Markt, samen met de Privatisering en Deregulering? Nou, dat regeert akelig stroef en voelt in toenemende mate onprettig hoor. Dat verzeker ik u.’

* Vrolijkheid *

‘Ach, weten zij veel. Zij laten zich ook maar sturen, in alle betekenissen van sturen. Maar wat las je daar in de Trouw?’ vraagt Willemijn aan Siebe.

‘Een ingezonden brief van ene Jan Verheij over de crematorium-deal van VVD-bobo Hennie Keizer, ‘ antwoordt Siebe. ‘Dat is inderdaad hemeltergend doorzichtig wat die Keizer met medeplichtigheid van al die snuiters in de toezichtraden heeft uitgehaald. Vermoedelijk is Hennie net zo’n charmante onderhandelaar als Edith. De Franse Manu Macron wordt ook al als charmante liberaal neergezet, terwijl Marine le Pen steevast de populistische kenau heet. Slangenolie-verkopers hebben het tij mee.’

Semanur: ‘Dan moet je naast de stukjes over hebberige Hennie, of Henry, dat stukje van Ingrid Weel in dezelfde Trouw lezen. Over het korten op bijstand. Genant. Het is vechten tegen de bierkaai met die gasten. Zo’n Keizer wordt gladjes multimiljonair met lijkverbranders en als je bijstandstrekker bent mag je hooguit als brandstof dienen voor Keizers crematoria.
Waar ik mijn hart voor vasthoud, is wat er nu allemaal onder de radar wordt bedisseld om ons nationale woonbestand te ontregelen en roofrijp te maken. Dat schimmige gedoe over Daeb-woningen en niet-Daeb-huizen. Daar zit VVD’er Stef Blok achter en ook zijn clubgenoot Johan Remkes, heb ik gehoord. En meneer Remkes is tevens voorzitter van de Staatscommissie die de toekomstbestendigheid van onze democratie onderzoekt, dus tel uit je winst.
Christophe Guilluy (Trouw 6.5.2017) wijst de huizenmarkt in Frankrijk aan als genadeloze sorteermachine die verliezers en winnaars feilloos en onherroepelijk scheidt. Denk aan het never ending hypotheek-circus bij ons, onze structurele woningnood en de treurnis in de sector sociale woningbouw. Neen, dat belooft weinig goeds.’

‘Ondanks de klimaatakkoorden en andere bla-bla-bla waarmee de Haagse bluf schermt,’ zegt Siebe, ‘Ze zijn óóóh zo belangrijk en ze hebben een dikke vinger in de pap van wat er wereldwijd aan belangrijks wordt beslist. Het is alleen jammer dat ze Nederland verrommelen en versjacheren en laten verloederen.’

‘Weten jullie wat ik nu zo eens zo angstaanjagend schijnheilig vind in die mantra dat de EU voorkomt dat er ooit nog een grote oorlog in Europa losbarst,’ zegt Willemijn, ‘dat een grote oorlog, op wereldschaal, waarschijnlijk een van de weinige gebeurtenissen is die vermogens- en inkomensverdeling op serieuze manier bewerkstelligt. De Franse econoom Tom Piketty zegt en onderbouwt het in zijn Capital en nu schrijft de Amerikaanse historicus Walter Scheidel het ook. Wrang, nietwaar?’

‘Cynisch, als je het zo leest,’ zegt Siebe terneergeslagen, ‘nooit meer oorlog betekent dan doodordinair: aan onze vermogens wordt zonder grote oorlog tenminste niet getornd. Onze gelden zijn veilig. Super hypocriet ook.’

‘Denk aan Roosevelts New Deal. En wie draait de Glass Steagall-wet terug? Jawel, de Democraat slick Bill Clinton. Over hypocriet gesproken. Maarre, een wereldoorlog? Dat is toch niet meer dan een draconische vorm van globalisatie?’ merkt Semanur op. ‘Bij een serieuze nucleaire wereldoorlog zijn er hoogstwaarschijnlijk helemaal geen verliezers en winnaars. Behalve de kakkerlakken, want die schijnen alles te overleven.’

‘Krijgen de Fransen als eerste EU-land officieel een bankier als president?’ vraagt Siebe zich af. ‘Dan is het demasqué der beroepspolitiek volledig: we werden al geregeerd door Goldman Sachs en nu schuift Rothschild daar openlijk bij aan.’

‘Was het niet een van de foundig fathers van Rothschild, Nathan, die zei: ze mogen premier van Engeland maken wie ze willen, desnoods een aangeklede aap, maar ik heb de koorden van de beurs in handen, dus ik bestier het Britse Empire? Wie weet,’ grinnikt Semanur, ‘misschien wordt VVD’er Hennie Keizer op den duur wel president van Nederland?’

‘Ach,’ zegt Willemijn, ‘de meeste politici hebben toch al niets in de melk te brokkelen als het om grote beslissingen gaat. Die worden genomen door de financiers, Denk aan de paniekbenoemingen van Draghi, Monti en Papademos, onder EU-president, graaf Herman van Rompuy. Toen werd de EU echt de facto uitgeleverd aan de grote bankiers en wanneer die eenmaal hun klauwen in een prooi hebben, laten ze die niet meer gaan. Van Rompuy zat overigens ook bij de Jezuïeten op school. Net als Mario Draghi – Instituto Massimo, Rome. Mario Monti idem dito, meen ik. Laten we het er maar op houden dat de Jezuïeten gewoon goed onderwijs geven. Manu Macron zat in Amiens op een particulier Jezuïeten college.
Het middenechelon van de benedenmaatse politci fungeert als waterdragers voor de grote bazen, de pezzonavanti, en moeten  hun respectieve landen plunder- en roofrijp maken. Iedere carrièrepoliticus probeert via de EU of een soortgelijke club, hogerop te komen. Denk aan een Neelie Kroes, of een Guy Verhofstadt, en Mark Rutte zal ongetwijfeld ook die richting op waaien. Kijk naar “onze” Posterijen en “onze” warenhuisketens. Zelfs ons onderwijs! Alles in de uitverkoop. Nu zijn ze bezig met onze woonruimte. Dus waarom niet handelen en financieel scoren met onze doden, overledenen? Alles wordt versjacherd en wij, wij, blijven het voor zoete koek slikken! Blijkbaar willen we zelf dat onze maatschappij dit karakter krijgt. Anoniem en zonder of met vage morele oriëntatiepunten.’

‘Dat laatste lijkt me sterk,’ merkt Semanur op, ‘maar wij zien de verbanden en causaliteiten niet. De grote massa maakt geen onderdeel uit van de netwerken die het voor zeggen hebben. In die biotopen geldt wel degelijk een soort van morele code. Die is alleen particulier en niet universeel. Ondanks het gekwezel over de universele waarden van De Verlichting. We zijn ook óóó zo makkelijk af te leiden. Denk aan de recente soap rond Tayyep Erdogan: de Turk stond met zijn kromzwaard op de drempel. Wie kan ons dan beter leiden dan de regelende ritselaar, de VVD’er Mark Rutte?
Daarom dat referenda door het establishment worden gekarikaturaliseerd, geblokkeerd en gesaboteerd waar maar mogelijk. Want referenda – zoals in Zwitserland, geen karikaturen zoals bij ons referenda worden genoemd – houden zowel de bevolking als de politiek bij de les: waar ging het ook alweer over, is deze maatregel dan wel bevordelijk voor het gestelde doel? Dat is niet wat dit slag politici wil.’

‘Kakkerlakken zijn slimme schepsels,’ merkt Siebe op. ‘Je kunt er vergif op innemen dat meneer Keizer de business verder ontwikkelt en daarbij meelift met de globalisering van “het zakendoen.” We hebben op dit onderwerp doorgeborduurd met enkele visionairs onder ons en voorzien dat te zijner tijd lijken, cadavers, zullen worden getransporteerd naar plekken waar crematie het goedkoopste is. En dat bedrijven lijken importeren en daar allerlei modaliteiten voor verzinnen.’

‘Outsourcing van lijkverbranding,’ zegt Willemijn, ‘dat is een logisch vervolg op de industrialisering van het proces zoals dat nu al plaatsgrijpt: Fordism in the disposal of the dead. VVD’er Henry Keizer zou zijn handel intusen met grote winst kunnen verkopen aan een Indiase of Chinese of Australische cremagigant. Vermoedelijk worden crematoria – al dan niet in combinatie met de totale uitvaartarrangementen – nu al op de beurs genoteerd en versjacherd.
Ik ben intussen weer bij enkele uitvaarten geweest, verzorgd door de zaak met de naam die met een Y begint en die aan de weg timmert. Tot op de minuut ingepland en zelfs de koffie en cake komen van dezelfde leverancier want smaken identiek. De sprekers moeten tevoren worden opgegeven en mogen niet uitlopen, want er komt een usher van Y binnen die ostentatief op het horloge gaat staan kijken. Enfin, je kunt je de ontwikkeling voor geest halen. Die kant gaan we op. Over de psychische en morele impact die het op onze maatschappij zal hebben, denken deze politici niet na. Ze zien wel en improviseren al doende. De externaliteiten van hun gedrag, krijgen wij op onze bordjes. Zoals te doen gebruikelijk.’

‘Intussen ronken en wauwelen de politici over “het Project Europa” dat tot een eensgezinde federatie moet worden gesmeed en Alle Menschen werden Brüder als volkshymne heeft,’ zegt Siebe grinnikend, ‘hoe schizofreen moeten we worden?”

‘Lees de monografie van antropoloog Colin Turnbull: The Mountain People, zegt Semanur en bedenk wat ons voorland zou kunnen zijn.’

 

 

Roel Kuiper (2014) : De terugkeer van het algemeen belang  / ISBN: 97 8946 1642622

Pim Fortuyn (2002): De verweesde samenleving  / ISBN: 90 6112 931 1

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Donald Trump en de Weber-these. Christenfundamentalisme in Amerika toen en nu

bijbelcitaten_2

“Trump is niet vroom en toch is hij rijk,” dat had er eigenlijk boven de column van James Kennedy (Trouw 21.02.2016) moeten staan,” zegt Ilham. “Dus kan Donald Trump nooit een echte christen zijn, want volgens Max Weber zijn ware christenen rijk, omdat ze leven volgens de christelijke voorschriften en vanuit het christelijke ethos. Ik heb het natuurlijk over protestantse christenen. Die waren (zijn?) volgens de katholieken geen echte christenen, maar ketters. Daarom werden ze in Europa vervolgd en daarom emigreerden ze naar Amerika. Trump is nota bene van Duitse oorsprong, dus mooier kan het bijna niet.”

”Het is een compact maar verhelderend verhaal geworden, zoals we dat bij onze Hagenpreek (!) Academie uiteindelijk in elkaar hebben gestoken,” vindt Taecke. ”De Duitse immigrantenzoon Trump, wil zijn nieuwe Heimatland Amerika, moslimvrij houden. Stel je eens voor dat de autochtone Amerikanen – de Noord-Amerikaanse indianen dus, die vooral onder de presidenten Andrew Jackson (1829-1837) en Martin/Maarten van Buren (1837-1841) genocidaal zijn uitgeroeid – stel je voor dat die indianen Amerika van vreemde smetten vrij hadden willen houden. Dan zou Trump nooit zijn Trump tower hebben kunnen oprichten – vergelijkbaar met de toren van Babel, dezelfde hybris.” immigratieprobleem

Marieke is van mening dat indien de Amerikaanse indianen de Europese immigranten en hun bootjes terug de zee op hadden geduwd, in plaats van ze gastvrij en hartelijk op kalkoen en cranberry’s te vergasten (Thanksgiving), ze veel beter af waren geweest. “Weet je dat ik de Weber-these pas snap nadat het me hier op onze Hagenpreek-Academie is uitgelegd, aan de hand van Max Webers essay over die gristenfundi sekten in Amerika? Ik begreep nooit hoe je rijkdom als teken van je uitverkiezing kon zien. Er zit echter niets bovennatuurlijks bij, maar het is gewoon logisch.

Immers: het gaat je voor de wind en naar den vleze, wanneer je in die biotoop van Nederduitse gristenfundi-sekten een solide reputatie had opgebouwd en wist te behouden door je levenswandel. Naar hun maatstaven was je een voorbeeldig gristen en maakte je grote kans om het paradijs te betreden. Geen zekerheid, maar een gerede kans. Het Opperwezen bepaalde in laatste instantie of je al dan niet was uitverkoren en werd binnengelaten of in de diepste duisternis geworpen, waar geween is en gekners van tanden. Enfin, de haarkloverijen rond predestinatie en zo verder.
Lidmaatschap van zo’n sekte was het bewijs van je christelijke leefwijze, dus was je betrouwbaar, dus was je kredietwaardig en dus kon je een bank openen waar je mede-sektariërs hun geld gerust konden deponeren, zonder te hoeven vrezen dat jij er met hun centen vandoor ging (waar moest je toen, in die tijd, trouwens heen?, je zat in de wildernis) of dat je die centen er in de kroeg, aan speeltafel of in bordelen verpatste.”

“Die gristensekten uit Webers verhaal fungeerden in feite als moral rating agencies,” zegt Ilham, “je werd beoordeeld op je morele kredietwaardigheid. Om als lidmaat aangenomen te worden, werd je doopceel grondig gelicht, vaak tot in het derde geslacht terug, of verder. Reputatie, was toen nog een betekenisvol begrip.
Nu zijn de ratings van Standard & Poor, Moody’s en de rest van de reut, gebaseerd op economische info en rendementsverwachtingen (en maken de kredietbeoordelaars zelfs deel uit van de roversbende), toen was de morele dimensie doorslaggevend. Je kunt stellen dat ook de moraal en de ethiek zijn gecommodificeerd, tot marktwaar getransformeerd. Je kunt er een prijskaartje aan hangen, zoals bij het overnemen van de ‘Goodwill’ als je een bedrijf kocht. Daarom dat een Trump zo’n furore maakt. Precies omdat hij – ik zeg het kort door de bocht – een soort anti-christ-personage neerzet. Bizar eigenlijk, een Umwertung aller Werte.”

“Die rijkdommen die je destijds als ware christen vergaarde, omdat je een solide en betrouwbare zakenpartner was, die investeerde je weer in de samenleving waar je deel van uitmaakte. Dat was een morele gemeenschap, een Gemeinschaft, een moral community. Daar kende men elkaar en waren de familie-netwerken nog van belang. Leden van een sekte, zo vertelt Weber, droegen een lintje in hun knoopsgat  of een rozet op de revers, waaraan men kon zien dat je lid was en door de ballotage was gekomen. Bijna zo als bij de ware moslims van tegenwoordig, tenminste bij het hawala-systeem. Het wordt almaar bizarder.”

“Die Umwertung betekent inmiddels letterlijk: een op-de-kop-stellen van waarden, inclusief het Nietzschiaanse nihilisme,” zegt Marieke peinzend. “In Webers tijd was rijkdom en vermogen een teken, een bewijs, van je deugzaamheid, je betrouwbaarheid. Je had dat vermogen vergaard doordat je had bewezen een betrouwbare persoon met een solide reputatie te zijn en er een degelijke levenswandel op nahield. Bovendien hoorde bij je christelijke levenswandel dat je bescheiden bleef en je nooddruftige medemens bijstond. Je was je er immers van bewust dat je je rijkdom dankte aan de goedertierendheid van het opperwezen. Denk maar aan het bijbelverhaal Job.
Tegenwoordig is het precies andersom (umgewertet): een miljardair heeft haar vermogen of geërfd of verkregen door anderen te bedonderen en de keel af te snijden, of door een combinatie van beide. Kort door de bocht gezegd: als je nu schatrijk bent dan zit er een luchtje aan je. Je hoort tot die 10% die 99% van alle vermogen op aarde, op de een of andere manier onder controle heeft. Bovendien dringen veel van die rijken zich op de voorgrond. Kijk naar een Bill Gates, George Soros en een Marc Zuckerman, die via allerlei charitatieve initiatieven voortdurend in het nieuws zijn. In Nederland lijkt een familie van nieuwe superrijken met dit gedrag te beginnen. Je koopt je een (merk-)naam, je verdient die niet langer, maar je koopt ‘m gewoon.
Donald Trump vertegenwoordigt een extremum qua exhibitionisme, maar is toch ook weer niet zó uitzonderlijk, zeker in Amerika niet. Kijk maar naar al die geëxalteerde tv-evangelisten, die met het schuim op de lippen het Woord versjacheren en in klinkende munt omzetten, letterlijk umwerten.”

gemengde huwelijken

“In Amerika lijkt rijkdom nog steeds de belangrijkste graadmeter voor ‘deugen’, merkt Ilham op, “maar de morele dimensie is weg. Het begrip is uitgehold, alleen de buitenkant bleef. Je bent rijk dús deug je, en niet: je deugt en dáárom ben je vermogend. Sterker nog: als je deugt, kun je nooit schatrijk worden! Behalve misschien als je erft of een mega-jackpot wint in de loterij, maar in het tweede geval gaat het nooit om miljarden. Niemand kan trouwens nog achterhalen op welke manier je die rijkdom hebt verkregen, indien je die althans niet grotendeels hebt geërfd, zoals bij Trump het geval is. En men schijnt te vinden dat iedereen met haar geld mag doen wat haar goeddunkt (zie Thomas Piketty). Dat maakt dat element van ondersteboven-kieperen dubbel gevaarlijk, want een paar criminelen kunnen bij wijze van spreken een oorlog beginnen, een land binnenvallen en platbombarderen, domweg omdat zij over de financiële middelen (de leverage) daartoe beschikken.”

Taecke merkt grinnikend op dat de beroepseed die onlangs werd ingevoerd voor bankiers en hun personeel, wat hem betreft een aanfluiting is, die precies andersom werkt. Wat gebeurt er als zo’n bankier naast het potje piest, wordt hij dan vervolgd wegens meineed? Of geldt die eed enkel voor het voetvolk? “Als ik nu bijvoorbeeld dat geschreeuw over een gristelijke radiozender hoor, met reclame voor de bank die de Jeroen Bosch tentoonstelling sponsort, dan krommen mijn tenen zich. Zo vreselijk plat en stupide het allemaal toch in razend tempo is geworden! Echt, een razendsnelle verloedering.
Donald Trump lijkt mij niet zo’n brave gristen die zijn rijkdommen vergaarde door te opereren vanuit het christelijke ethos dat Weber beschrijft en James Kennedy voorstaat. Dat Trump nationalistisch zou zijn, of voor mijn part patriotisch, vind ik niet zijn grootste zonde. Als de man maar een oprechte nationalistische patriot zou wezen.”

Ilham merkt op dat ze het toch cynisch-humoristisch vindt dat uitgerekend de roomse paus Donald Trump kapittelt, terwijl diezelfde paus CEO is van een multinational (het Vaticaans consortium, of imperium) die/dat in de schijnwerpers staat wegens kindermisbruik en nu, opnieuw, financiële malversaties en corruptie. Zie het interview met de Italiaanse onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi door Stijn Fens in de Trouw van 20.02.16: ‘De paus danst op een slap koord’, over corruptie en wanbeheer in het Vaticaan. Niet zo vreemd dat Trump toiletpapier gebruikt met het Vaticaans logo erop. corruptie Vaticaan MichelAngelo

“Kennedy verbindt Trumps nationalisme en anti-islam-populisme met identity politics,” zegt Marieke “en Kennedy koppelt dat nationalisme aan ‘verwording van het Amerikaanse christendom.’ Volgens mij doet Trump niet anders dan alle populisten overal op aarde: hij speelt op onzekerheid en angst en focust die op moslims. Senator McCarthy nam destijds de communisten voor dat doel. Altijd een enge vreemdeling en outsider die als boeman en zondebok wordt gebruikt. Logisch, want de eigenlijke vijand van de Amerikanen (en van ons) die zit op Wall Street, in de City van Londen, misschien wel in Frankfurt, bij de ECB, maar ja, die zijn niet te pakken en ze lijken qua uiterlijk meestal ook nog op ons. Tegen die boeven weten we ons machteloos.”

“Boeiend dat twee Amerikanen in deze Trouw hun opinies ventileren,” zegt Ilham. “Bij Caldwell zag ik dat hij geen idee heeft van de Franse koloniale erfenis die volgens mij meespeelt bij de wrijvingen rond de mis-integratie van Maghrebi en dan met name de jongeren. Amerika was zelf ooit kolonie en heeft na de oorlog met Spanje de Spaanse koloniën (zoals de Filippijnen en Cuba) er min of meer vanzelf bij gekregen. Amerika heeft ook geen deel gehad aan de Sykes-Picot-koehandel.
Waarschijnlijk daarom dat Caldwell schrijft: ‘In mijn boek uit 2009 concludeerde ik nog dat Frankrijk het meest kans had zijn burgers op een Amerikaanse manier te assimileren. Maar de omvang en de jeugd van de immigrantenbevolking hier maakt dat niet waarschijnlijk.’
Hij weidt niet uit over wat hij van die Mahgreb-Franse jeugd vindt. Hoe ziet hij de rellen in Keulen rond de afgelopen jaarwisseling bijvoorbeeld? Zijn dat geen gefrustreerde tweede en derde-generatie Mahgrebi, die met lede ogen aanzien hoe met de instroom van die tienduizenden nieuwkomers die spoeling voor hen nog dunner wordt?

thanksgiving_60prct

“Daar heb je gelijk in”, zegt Taecke grijnzend, “maar desalniettemin speelt Amerika nu duvelstoejager, de Gofer, voor de kalief van Saoedi-Arabië om de concurrerende kalief van de IS in Syrië uit te schakelen. Alles vanwege de olie en omdat de Saoedi inmiddels de bankiers van de Amerikanen zijn vanwege het vele schatkistpapier (government bonds) dat ze voor hun oliedollars hebben moeten kopen. Wij hobbelen achter Amerika aan zijn proxy-in-commisie van de Saoedi kalief. Dat vindt ons militaire establishment alleen maar goed, want die willen gewoon lekker bombarderen en het dondert niet wie of wat.
Syrië met ooit 18 miljoen inwoners, produceert ongeveer 74 miljoen vaten olie van 56 liter/vat per dag en heeft een geschatte oliereserve van 2,5 miljard vaten. Zet daar Saoedi-Arabië tegenover: rond de 30 miljoen inwoners, olieproductie van 11.500 miljoen vaten per dag en een geschatte reserve van 268 miljard vaten.”

“En onze schattige koudegrond-politici, willen de ‘salafisten’ aanpakken, natuurlijk niet de brave moslims, maar de salafisten, terwijl ze tegelijkerijd tienduizenden moslims binnen willen laten komen,“ schatert Marieke, “ze kunnen die salafisten natuurlijk ruiken, daar hebben die kaasstolpers een fijne neus voor en dan pikken ze de salafisten er bij de grens meteen uit! Ik vind dat gewoon van een aandoenlijk schattige oubolligheid, anders kan ik het niet meer noemen en ik ben al lang opgehouden met ze serieus te nemen.”

“Daar wil VVD-kanjer Halbe Zijlstra een wet voor wrochten,” lacht Taecke, “een symbolische exercitie waarschijnlijk, want je kunt nu al criminele organisaties, religieus of niet, vervolgen. En VVD’er Klaas Dijkhoff heeft weer een gewichtige en heel serieuze brief afgescheiden. Nou moe, dat zal ze imponeren. Misschien, een heel klein beetje, als Klaas zijn baard echt helemaal laat staan…?”

“Die politieke kippendrift moet ergens naartoe, dat testosteron moet op iets worden gericht,” denkt Ilham. “Op Europees niveau hebben de Nederlandse politici weinig meer in de melk te brokkelen op  het grote wereldtoneel al helemaal niets, dus gaan ze binnenlands aan het knutselen. Huppetee! Nog maar een wet. Weer een nieuw politiek product in de markt gezet. Eentje die onze maatschappij nog verder zal atomiseren, meer ver-individualiseren en die calculerende echtgenoten in de markt zet. Huwelijkse-voorwaarden_90prct_ txt

De atomisering van onze maatschappij wordt van overheidswege extra gestimuleerd door het nieuwste wetsontwerp (VVD, D66 en PvdA!) voor standaardisatie van het huwelijk op huwelijkse voorwaarden. Kortom: deze sneue broodpolitici wrijven het ons in en dringen het ons 24/7/366 op dat we individualistische ondernemers zijn, tot aan de echtelijke slaapkamer en tot in het huwelijksbed en de doodkist toe. Wedijveren, renderen, individualiseren en winst maximaliseren zul je! Dag en nacht! En verhip: de PvdA doet weer volop mee in de persoon van de kaasstolper Jeroen Recourt. Die visieloosheid van VVD’er Mark Rutte is besmettelijker dan de pokken, de cholera, de tyfus en de builenpest tesamen. celibacy_70 prct
Je kon altijd al via de notaris huwelijks voorwaarden laten opstellen, maar nu moet dat de norm worden. Je bent default ondernemer!
De gevolgen voor het maatschappelijke ethos en de gedeelde mentaliteit (voor zover daar nog sprake van is), daar breken deze brood- en carrière-politici zich het hoofd niet over. Tegelijkertijd laten diezelfde paljassen tienduizenden vreemde cultuurdragers, met een compleet andere mind set en vaak diametraal contrair cultureel waarden- en normenpalet, binnenstromen.
Ik zie het nu al gebeuren dat straks moslimechtparen die hier huwen, ontdekken dat ze bij echtscheiding, enzovoorts. Dat wordt vast weer ontzettend lachûh! Nooit voorzien! Wie had dat kunnen denken! Zie je wel: ze vertikken het zich aan te passen! Het zijn geen ondernemers!”

“Dit soort politieke knutselpartijen komt voort uit de toenemende machteloosheid bij politici. Ze kunnen op wezenlijke ontwikkelingen geen invloed meer uitoefenen (gebrek aan macht in combinatie met gebrek aan kennis en intelligentie), dus gaan ze op nationaal niveau met hun kippendrift aan de slag. Wat die kippendrift moet ergens een uitlaatklep hebben, nietwaar?”

“Jongens, dat interview van Jager met Caldwell trapt weliswaar open deuren in als het om de huidige vloed van immigranten gaat, maar is toch de moeite van het lezen waard,” roept Taecke. “Al was het alleen maar om te vernemen hoe een buitenlander, een Amerikaanse schrijver, tegen het Europese gestuntel aankijkt.

O ja, de immigranten-lobby, die Caldwell ook noemt. Die moet tamelijk machtig zijn getuige de aandacht hier op azc’s en grensbewaking, in plaats van op het wegnemen van de oorzaken van de vluchtelingenstromen. Kleis  Jager schrijft: ‘Wat immigratiepessimist Caldwell nog somberder stemt is de kracht van de ‘immigratielobby’ – niet alleen van vluchtelingenorganisaties en filantropen als George Soros. Ook Duitse werkgeversorganisaties pleiten voor ruimhartige toelating en de Nederlandse VNO-NCV-voorman Hans de Boer zag vluchtelingen al lastige vacatures vervullen.’

Hier zie ik de werkgevers bobo’s precies dezelfde opstelling innemen die ze met de vorige lichtingen goedkope arbeidskrachten innamen: laat zo veel mogelijk laaggeschoolden binnen, want die doen het vuile werk zonder morren en dank ze af, schuif ze af op de maatschappij, zodra ze te oud, te duur en te mondig worden. Dan is het ordinair afdanken geblazen. Staat die C bij NCV trouwens voor gristelijk? Dat is niet zo best dan.
We zitten nog met die vorige erfenis van voornamelijk Mahgrebi-berber-Marokkanen, die nu weer gepakt gaan worden. Er komen ten eerste nieuwkomers binnen die druk op de uitkeringen leggen en bovendien zijn hun uitkeringen in Marokko door PvdA’er Asscher verlaagd, dat wil zeggen dat het Marokkaanse establishment (meest Arabieren) een deel van die verlaagde uitkeringen opstrijkt, opdat Asscher hier kon scoren. Zo wordt mij althans door betrouwbare zegslieden verteld.

Caldwell meldt dat Amerikaanse moslims na 9/11 een extra stap deden om te laten zien dat ze ‘aan de goede kant stonden’ en eerst Amerikaan waren. Kan dat samenhangen met het gegeven dat Amerika nooit een Arabisch land, echt en generaties lang, heeft gekoloniseerd? Dat daarom dat ressentiment onder Amerikaanse moslims minder diep zit, of niet bestaat? Dat immigranten in Amerika misschien toch net ietsje minder op hun naam en uiterlijk worden gediscrimineerd dan in Frankrijk?” Colonialisation_Maroc_France

“Met name in Frankrijk, vanwege het koloniale verleden van het land en de koloniale erfenis. Terecht of niet als zodanig gepercipieerd.”

“Bedenk wel dat 9/11 niet tegen een kerk was gericht maar tegen het militair-financiële complex in de gedaante van het WTC en Pentagon,” merkt Ilham op, “en dat al Qaeda net zo gekant is tegen het Saoedi-kalifaat vanwege zijn corruptie en het binnenhalen van Amerikaanse kafir-militairen. Alweer, vanwege de oliebelangen.

In Kennedy’s column van 06.02.16 staat een interessante observatie, die ik drie keer moest lezen voor ik hem doorzag. Pas op, want Kennedy geeft niet aan 40% van hoeveel. Hij schrijft: ‘[D]e Amerikaanse politieke standpunten over de vraag of moslims en islam een bedreiging vormen voor de Amerikaanse samenleving, zijn de laatste tijd verhard, blijkt uit onderzoek door de Pew Research Center. Het anti-moslimsentiment onder de bevolking is niet per se gegroeid (wel een beetje), maar wel meer verbonden aan politieke voorkeuren. In 2002 meende ongeveer 40 procent van beide politieke partijen dat er maar weinig anti-Amerikaanse moslims in hun land waren. Nu is een ruime meerderheid van de Democraten en minder dan 30 procent van de Republikeinen die mening toegedaan. Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat Amerikanen die persoonlijke contacten hebben met hun islamitische landgenoten, geneigd zijn om te denken dat maar weinig moslims anti-Amerikaans zijn.’

Ik vraag me onder andere af: betekent dit dat onder de Democraten meer empathische Amerikanen zijn te vinden? Komen Democraten meer met moslims in contact dan Republikeinen? Zijn de Reps gristenfundischer? Dat kan leuk worden als Trump wint, maar ook wanneer Sanders wint. Hoewel ik geloof dat uiteindelijk toch de poppenspelers achter de schermen aan de touwtjes zullen blijven trekken. Of Sanders nou wint of Trump.”

enrico_bertuccioli

 

 * * *

James Kennedy: ‘Trump is niet vroom, maar nationalistisch’ ; column in dagblad Trouw, 20 februari 2016

James Kennedy: ‘Ook in Amerika is het islamdebat verhard’ ; column in dagblad Trouw, 06 februari 2016

Kleis Jager: ‘Europa kan deze immigratie niet aan’ ; interview met schrijver-journalist Christopher Caldwell in Trouw, 20 februari 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4248723/2016/02/21/Europa-kan-deze-immigratie-niet-aan.dhtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Caldwell

Stijn Fens: ‘De paus danst op een slap koord’ inteview met onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi in dagblad Trouw, 20 februari 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4248572/2016/02/20/De-paus-danst-op-een-slap-koord.dhtml

Tim Parks:  ‘The Passion of the Bureaucrats’ (de lijken in de kast van het Vaticaan)
http://www.lrb.co.uk/v38/n04/tim-parks/the-passion-of-the-bureaucrats


Philip Huff
: ‘Trouwen onder huwelijkse voorwaarden’ ; in NRC, 20 februari 2016
http://www.nrc.nl/next/2016/02/20/trouwen-dan-deel-je-je-liefde-en-je-bezit-1593166

https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber_(socioloog)

Max Weber: ISBN 9789461055804 | paperback | 2012 | 2e druk |  uitgeverij Boom
https://www.boomfilosofie.nl/product/46/De-protestantse-ethiek-en-de-geest-van-het-kapitalisme

http://www.worldcat.org/title/protestantse-ethiek-en-de-geest-van-het-kapitalisme-gevolgd-door-de-protestantse-sekten-en-de-geest-van-het-kapitalisme/oclc/65633172?referer=di&ht=edition

Thanksgiving Day
“De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht (zie Plymouth Colony): na de barre tocht met de Mayflower vanuit Europa mislukte de oogst. Toen er, volgens deze theorie, dankzij de hulp van indianen van de Wampanoag-stam en na een Indian Summer, in november alsnog geoogst kon worden, volgde de eerste viering van Thanksgiving Day. eerlijk delen_30prct
Voor de vorm zou teruggegrepen zijn op het voorbeeld van de viering van Leidens Ontzet, zoals men dat tijdens het verblijf in Leiden van 1609 tot 1621 jaarlijks had meegemaakt: de dankdienst in de Pieterskerk en de maaltijd.[1] Nog steeds wordt in de Thanksgiving Service de Engelse versie van Wilt heden nu treden gezongen, op dezelfde melodie.”


Anthony B. Atkinson
: ‘How to Spread the Wealth’ in Foreign Affairs; nr. 1, vol. 95, 2016: 29-33

François Bourguignon: ‘Inequality and Globalization. How the Rich Get Richer as the Poor Catch UP’ in Foreign Affairs; nr. 1, vol. 95, 2016:11-15

Het Sykes-Picotverdrag (1916)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picotverdrag

Fouad Larouie: ’Die kwestie van verraden en vertrapte Arabieren, geen ver verhaal uit de woestijn’ in De Morgen, 2016 januari 02
http://www.demorgen.be/buitenland/die-kwestie-van-verraden-en-vertrapte-arabieren-geen-ver-verhaal-uit-de-woestijn-b31c612e/

Richard Falk: ‘A New World Order? ISIS and the Sykes-Picot Backlash’ /  Foreign Policy Journal  2015 december 26
http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/12/26/a-new-world-order-isis-and-the-sykes-picot-backlash/

 

combi Dangerous McCarthy

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,