RSS

Tag Archives: Martin Bosma PVV politicus

Vindt de hoofdredacteur van Trouw dat de PVV moet worden verboden?

 

 

‘ Cees van der Laan schrijft in de Trouw van zaterdag 6 februari 2021 dat (het zien van) de film Quo vadis, Aida (bij hem?) de vraag opriep of de PVV verboden moet worden.

Ik citeer Van der Laan:  << Dat ik deze week deze film zag, was niet verstandig. Het was namelijk ook de week dat de krant onder vuur lag van de PVV en zijn trollenleger op Twitter vanwege ons Commentaar, vorige week zaterdag, over de voorgenomen ‘de-islamisering’ van Nederland door deze partij.

Dat wierp de vraag op of de PVV verboden moest worden, omdat ze overduidelijk de Grondwet schendt met haar discriminerende voorstellen om moslims in Nederland mensenrechten af te nemen die voor iedereen gelden. Het was een provocerende vraag, dat valt niet te ontkennen, maar wie het verkiezingsprogramma van de PVV leest, wordt het koud om het hart. >>  ‘

 • ‘ Wat wierp nou precies “de vraag” op?: het zien van de film door Van der Laan?; de film, ook wanneer anderen dan Van der Laan de film zouden zien?; de voorgenomen de-islamisering van Nederland door de PVV?; PVV-voorstellen om moslims in Nederland mensenrechten af te nemen?’ (stelt de PVV dat inderdaad voor: moslims mensenrechten afnemen?), of het een-veel-te-grote-broek-aantrekken door Nederlandse politici, zoals in het Balkan-conflict gebeurde? Ten koste van de vermoorden dus, want die verkeerden in de waan dat ze werden beschermd door Dutchbat.
  Nog iets anders? Misschien de gewraakte tekst in de Grondwet? Dat wordt mij niet duidelijk.’

‘ Tja, dat: “Dat wierp de vraag op,” wie of wat is die “dat” hier? Laten we het erop houden dat Cees van der Laan vindt dat beschaafde politici (en dus de partijen voor wie zij op het Nederlandse politieke toneel acteren) niet met de PVV moeten willen samenwerken.’

 • ‘ Dat mag Cees van der Laan vinden. Natuurlijk. In mijn optiek wil Van der Laan dan eigenlijk dat er geen echte oppositie tegen de regerende partijen wordt gevoerd. Daar komt het zo’n beetje op neer, want de PVV is zo wat de enige partij onder die beslagen Haagse kaasstolp die bij tijd en wijle nog duidelijk tegenvuur tegen Rutte & Cie produceert en afgeeft – de incidentele witte raven daargelaten. Of de heer Van der Laan dat over de PVV in een krant, i.c. de Trouw, mag schrijven, vind ik een ander ding. Dat werpt de vraag op of Trouw (Cees van der Laan) anti-propaganda (laten we het geen hetze noemen) aan het adres van de PVV bedrijft.

‘ Ook en zelfs dat mag wat mij betreft hoor. Iedereen mag immers alles zeggen en schrijven wat zij wil? Zo vinden wij bijvoorbeeld dat beschaafde politici onze bejaarden en ouderen in verpleeg- en zorginstellingen niet moeten willen laten creperen, door hen niet maximaal te beschermen tegen het Corona-Covid19 virus. Betreffende politici hebben bloed aan hun handen. Welke beschaafde politieke partijen zouden nog met hen moeten willen samenwerken? Welke fatsoenlijk mens wil er nog op hen stemmen? Waarom hebben de verantwoordelijke politici niet as over hun hoofden gestrooid, hun kleren verscheurd en zijn zij niet afgetreden?’

 • ‘ Het lijkt er haast op of Hannah Arendt het vooral over de Nederlandse politici heeft (na het stille drama van onzen ouderen, kwam de Toeslagenaffaire uitgebreid aan de orde) met haar observatie over carrière-politici en de verdienmodellen waar politieke partijen intussen om draaien, met hun kleurloze, robotachtige, verkopers die gladjes hun zielloze, onwaarachtige, verkooppraatjes debiteren – plain salesmanship.
  Over euthanasie en abortus gaan we het hier niet hebben. Ook over die onderwerpen kunnen er plenty vragen worden opgeworpen.’

‘ In ieder geval komt het dagblad Trouw openlijk uit voor wat hij vindt, en dat is al heel wat. Vinden wij althans.’

 • ‘ Indien er stiltes zijn de nodig verbroken moeten worden, denk ik toch vooral aan onze gestorven oudjes, aan de gedupeerden van de boringen door gasgiganten in Groningen, aan degenen die geen woning kunnen krijgen omdat “ze-daar-in-DenHaag” niet ophouden met het binnenlaten van exoten, aan onszelf die onze laatste stukjes vrije natuur verpatst zien worden aan multinaltionals die vet worden van cynische verdienenmodellen rond windmolens en zonnepaneelparken. Zo kan ik nog een poosje doorgaan. De oorverdovende stiltes over die maatschappelijk klonten ellende, die stiltes moeten hoognodig worden verbroken!’

 

 

 

Discriminatiedebat – Martin Bosma (PVV) Inbreng en interrupties  •  Dec 11, 2020

Martin Bosma vlijmscherp over de linkse elite  • Sep 2, 2020

Moraalridders – Martin Bosma  • Jan 14, 2019   /     3-11-2010 – PVV-Kamerlid Martin Bosma te gast bij Andries Knevel en Thijs van den Brink

Martin Bosma over zijn nieuwe boek ‘Minderheid in eigen land‘  •  Jun 2, 2015

 

 

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Waarom zijn er zo veel roze biggen?

 

 

‘ Waarom er zoveel roze biggen zijn? Da’s een goeie vraag. Ik weet dat er ook zwarte en zwart – witte varkens zijn, maar de meeste varken zijn roze. Tja, waarom? Dat zou ik echt niet weten. Misschien omdat roze varkens elkaar in het donker beter kunnen vinden dan zwarte. Maar ja, tegenwoordig gaat veel via KI en komt er geen gescharrel meer aan te pas.
Heb je deze vraag aan je pupillen voorgelegd?’

 • ‘ Nou neen, daar kwamen ze zelf op. Mijn vraag was om commentaar en duiding te geven bij de twee foto’s die naast elkaar op de VK-site stonden.’

‘ En?’

 • ‘ Bij de tekst bij de column van Elshout was de communis opinio dat het inderdaad moest kunnen, in een democratie. Dus de immigratie bespreekbaar maken en houden. Bij de foto met de blanke dame die een roze big in de armen heeft, was de eerste opmerking over politieke correctheid – met de tong in de wang welteverstaan: was het een foto die vandaag de dag nog kon? Waarom geen zwarte vrouw met een bruine kip bijvoorbeeld. Daar moesten ze wel om lachen, toen ze het zich realiseerden. Diversiteit en inclusiviteit tot in het belachelijke doorgetrokken, plus de kwestie van haram en halal.’

‘ De jongelui hadden alleen gereageerd op, de foto’s met tekst hè, dus zonder het bijbehorende artikel te lezen?’

 • ‘ Dat klopt. Het gaat om de eerste associaties die ze krijgen bij zo’n tekst met foto. Daarna kunnen ze desgewenst het artikel alsnog lezen, maar dat doen ze eigenlijk nooit. Dat zou een andere opdracht kunnen zijn. Dat doe ik ook wel, dus: interpretatie zonder het artikel te lezen op een half A-4tje schrijven, daarna het artikel lezen en kijken of de respectieve interpretatie klopt, of dat de foto plus tekst niet kloppen met het artikel, want dat kan natuurlijk ook.’

‘ Ik vind het een originele methode. Je verleidt de jongelui tot het vormen en formuleren van een mening. Waarom deze twee foto’s’

 • ‘ De tekst bij de foto van de blanke vrouw met roze big, hoorde eigenlijk impliciet bij de opdracht met artikel lezen: voelden de jongelui, na de artikeltjes te hebben gelezen, behoefte hun eerste mening te veranderen. Daar gaat de tekst bij die foto over.’

‘ Goed, goed. Zo krijg je ze wel aan het lezen. En?’

 • ‘ Daarna heb ik deze video van Martin Bosma laten zien, die interrupties van Paternotte (D66) en Azarkan (DENK) counterde. Wat ze daar van vonden. Ik heb geen expliciet verband gelegd tussen de screenprints van de VK en de video van Bosma. Dat verband ligt er me dunkt duimendik bovenop, dus ze konden het zelf leggen. Dat hebben ze niet gedaan.’

‘ Jahaaa ….?’

 • ‘Verrassend. Martin Bosma won met glans en Paternotte en Azarkan vonden ze maar oude zeuren. De wijze waarop Bosma de vragen van Paternotte reframede vonden ze knap en zinnig. Wat Farid Azarkan betreft waren de oordelen wat harder, en die zet ik hier maar niet op de site.
  Ze waren bijna eenduidig in hun mening dat het ons veel minder moet kunnen schelen wat meneer Victor Orban in Hongarije doet, dan wat D66 (en DENK) in Nederland allemaal niet doen, of verkeerd doen. Bosma herleidde de vragen van Peternotte hier naartoe en Paternotte komt er tamelijk bekaaid vanaf: fantasieloos,  voorspelbaar, drammerig volgens het voorgekookte D66-frame te werk gaande. De aandacht afleiden middels wat er in Hongarije niet goed zou gaan gemeten aan de Europese waarden, zonder die Europese waarden te hanteren bij het beoordelen van de gang van zaken hier, in Nederland. Tamelijk doorzichtige retoriek, vonden ze dat.’

‘ Martin Bosma is ook erg goed, dat geef ik toe. Vooral in contrast met het gemiddelde Kamerlid, komt dat goed uit de verf. Ik zal een paar van dergelijke voorbeelden bij elkaar zoeken om op mijn pupillen los te laten. Je krijgt ze ermee aan het nadenken, schrijven en lezen, op een manier die zij nog leuk vinden ook. dat is heel wat.’

 • ‘ Weet jij trouwens waarom er bij biljarten een rode en twee witte ballen worden gebruikt?’

‘ Vertel.’

 • ‘Biljartballen werden ooit van ivoor gemaakt, van olifantenslagtanden, en er waren nu eenmaal meer olifanten met witte slagtanden. Vandaar.’

‘ Wat denk jij momenteel van zulke berichten, zoals die hieronder? Ze kunnen “waar” zijn, maar geloof je dat?’

 • ‘ Mwah, laat ik het zo zeggen: akelig indien Rutte inderdaad telefonisch bedreigd zou zijn ….’

‘ Maar ….?

 • ‘ Maar, dan zou ik het “nuttiger” vinden wanneer die bedreiging Ruttes hele beleid van de afgelopen tien jaar zou gelden, en niet alleen een uiting zou zijn van een gefrustreerde ziel die het niet kan verkroppen dat hij of zij vanwege een corona-lockdownniet naar een café kan, of niet op wintersport. Snap je? Ik vind een bedreiging – ook een telefonische – tamelijk serieus, dus dan toch liever ook een serieuze aanleiding.’

‘ Mmmm, dat zou deze “bedreiging” – indien die tenminste heeft plaatsgevonden – voor mij inderdaad banaler maken. Ik vind die combinatie ook sneu: een RIVM-dreigend-bericht en daarbij een telefonische bedreiging van Rutte. De zaak moet allemaal wel heel echt lijken, vind je niet? Staat de VVD zo slecht in de peilingen, of hebben ze daar een slecht geweten?’

 • ‘ Geweten? Wie? Waar? Hoe bedoel je?’

‘Hmmm, met een geweten in het spel zouden onze “kwetsbaren” meteen beschermd zijn geweest geworden toen het virus de kop opstak, zou de toeslagen-soap geen kans hebben gekregen deze draconische proporties aan te nemen en zouden de gedupeerden in Groningen tenminste voor déze Kerst effectief en afdoende zijn gecompenseerd. Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Keer op keer blijkt dat de massa met een natte vinger valt te lijmen.’

 • ‘ Laat ik advocaat van de duivel spelen en de redenatie omdraaien: indien iemand Rutte bedreigd zou hebben vanwege de lockdowns, dan wordt de aanleiding van die lockdown vanzelf zo ernstig dat ‘ie wel echt gevaarlijk móet zijn. Hoewel je altijd de kans op malloten houdt, natuurlijk.’

‘ Tja, nou, ik vind die illustratie van Hajo de Reijger bij het opinie-artikel van Hanco Jürgens in deze context heel toepasselijk: Rutte tijdens een van zijn bekende woedeaanvallen. Een vrij zinloze exercitie, want hij zou die energie veel beter, nuttiger en effectiever kunnen aanwenden. In ieder geval geloof ik dat Hajo de Reijger “de echte” Rutte afbeeldt, terwijl de persoon op de foto best een deep fake zou kunnen zijn.’

 • ‘ Bovendien zijn de Duitsers bijna altijd beter voorbereid.’

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,