RSS

Tag Archives: Patrick Chappatte cartoonist

Aristoteles en Afghanistan

 

‘ Donald Trump heeft een akkoord met de Afghaanse president Ghani gesloten en bedongen dat 5000 Taliban worden vrijgelaten. Zo las ik op enkele plekken. De Taliban laten in ruil 1000 gevangenen vrij. Er staat niet bij wie dat zijn, maar het zullen wel 1000 Amerikanen zijn inclusief mensen die voor de Amerikanen hebben gewerkt en tegen de Taliban. Dus Ghani zal dan wel geen Pashtun zijn, want de Taliban zijn Pashtun van de wahabi-denominatie en Ghani zal niet zijn eigen stamgenoten opsluiten. Denk je ook niet?’

–  ‘ Weet Trump (of zijn paardenfluisteraars) met wie hij precies een akkoord heeft gesloten? Heeft hij een idee van het aantal ethnieën, stammen, in Afghanistan? De Pashto zijn de grootste, maar dan, en toen? Toen dachten Trump en zijn kornuiten (d.w.z. de mede-belanghebbenden bij het presidentschap van Trump) aan de komende verkiezingen en sloten ze een akkoord – min of meer in het wilde weg en geblinddoekt. Net als Rutte c.s. in de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen het MH17-proces in Den Haag timen en orkestreren – de apotheose moet vlak voor de verkiezingen plaastvinden en liefst Putin als schurk aan de paal nagelen. Rutte, die zich nooit iets aan Groningen gelegen heeft laten liggen, toont zich nu ostentatief begaan en 250% betrokken bij Groningen, ja, ja, dat zal wel. Wie betaalt trouwens de rekening voor de herstelbetalingen aan de Groningers? Betalen wij dat via onze belastingen voor de Shell en de NAM?’

‘ Tja politici zijn (beleefd gezegd) opportunisten, na ons de zondvloed, wie dan leeft dan zorgt. De Trumpianen moeten eerst hun verdienmodellen veilig stellen. We hebben onlangs naar een video over de mujahideen en taliban gekeken. Dat geeft een leek enig beeld van een gedeelte van het Afgaanse labyrint, maar een klein gedeelte hoor. Ik stel voorlopig kort door de bocht vast dat de taliban (= studenten; enkelvoud = talib) de zonen (en intussen wellicht ook kleinzonen) van de mujahideen zijn. Kinderen die destijds naar Pakistan vluchtten. Zie de docu. De determinatie van de precieze samenstelling en herkomst van de luitjes laat ik graag aan experts en deskundologen over. Tot welke etnie hoort president Ghani eigenlijk? Hij zal wel soeni zijn, vermoed ik, maar ook dat weet ik niet.
Waarom nemen ze daar in Afghanistan niet een voorbeeld aan “ons” CDA? ’

–  ‘Vanwaar de relatie met het CDA? O, wacht even, jullie hebben naar de aflevernig van Andere Tijden gekeken (ik kan de VPRO video-castte “Politiek in Nederland” / 2008,  ISBN  8 71797 3 7500 24, warm aanbevelen!) en de oprichting van het CDA laat de stammenstrijd tussen ARP (grefo’s), CHU (hervormden) en KVP (katholieken) goed zien.’

‘ Precies. Als je nu terugrekent naar die fusie, dan snap je de ideologische drijfveren van een Segers (CU) en een Staaij (SGP) misschien iets beter. Vind ik tenminste. Vul in plaats van etnieën en stammen, bloedgroepen in et voilà. Ik zie in principe weinig tot geen verschil met een negorij als Afghanistan. Het/wij zijn allemaal net mensen. Dus stuur een Nederlandse formateur van het kaliber Piet Steenkamp (een van de hoofdarchitecten van het CDA) naar Kaboel om de boel er op orde te brengen en een (confessionele) coalitieregering in elkaar te steken.’

–  ‘ Goed idee! Bekeer ze eerst tot …  ja tot wat eigenlijk? Ik denk dat het neoliberalisme vandaag de dag in het Westen de godsdienst met de meeste leden is. Een interne paradox van jewelste, maar daarom juist zo goed, want geloven begint met niet alles willen begrijpen. Toch?
Maar dan is dat wat Afghanistan aangaat nog maar één dimensie. Wat en wie er verder achter deze laatste Trumpdeal zitten, weten we niet. Welke belangen vertegenwoordigen bijvoorbeeld de Russen en de Pakistani hier in? Hoe lopen die lijntjes? Hoe zitten wij – nou ja: de EU/Duitsland dus – in deze Gordiaanse knoop? Weten we waarom bepaalde dingen ons overkomen en wie, welke partijen en actoren, daar achter zit(-ten)?’

‘ Wat mij onlangs opviel waren deze passages in de column van Rob de Wijk in Trouw: “ Vlak na het verdrijven van de Taliban uit Kaboel door de Noordelijke Alliantie in november 2001, bezocht ik het Ghazi-stadion. De geest van dood en verderf was nog duidelijk voelbaar. Hier voerden de Taliban hun executies uit. Mensen werden opgeroepen om in groten getale naar het amputeren van handen en voeten en het doodschieten van mannen of het stenigen van vrouwen te komen kijken.

De winst van de afgelopen decennia zit niet in de wederopbouw van het land, maar in het verdrijven van een extremistisch regime dat de bevolking op barbaarse wijze onderdrukte. Als Trump de terugkeer naar die barbarij weet te voorkomen, heeft hij wat bereikt. “

Het trof mij dat deze passages ook op Saudi-Arabië zouden kunnen slaan. Maar over dat land en dat regime mogen de opiniemakers en de mainstream media hoogstwaarschijnlijk alleen bepaalde frames gebruiken, want daar komt onze olie vandaan.’

–  ‘ Die laatste opmerking van De Wijk (“Als Trump de terugkeer naar die barbarij weet te voorkomen, heeft hij wat bereikt”) vind ik zo typisch Nederlands. Vooral de barbarij dient afgeschaft en de Verlichting, de euro en het neoliberalisme ingevoerd, dan komt alles vanzelf goed. Het ligt in het verlengde van het gezever en gemekker over “onze” zo broodnodige excuses aan Indonesië. De sentimentele zelfhaat van bepaalde gremia in de biotoop van Nederlandse opiniemakers kent geen grenzen. Ik heb het hier niet over De Wijk hoor. Nou ja, iedereen heeft recht op haar eigen mening, alleen kan niet iedereen regelmatig een column in een serieus-te-nemen-krant schrijven.’

‘ Die toevoeging “serieus-te-nemen” moet je wel serieus nemen, natuurlijk. Dat is moeilijk, omdat De Wijk totaal niet-ironisch is met zijn geuite geloof in uitgerekend Trump om barbarij af te schaffen. Dat is natuurlijk hilarisch. Trump? Tja, ik weet niet of het zelfhaat is. Ik vind het meer op een hypocriete zelfverloochening lijken. Het doet me aan Uriah Heep denken, uit David Copperfield van Dickens: een achterbakse slijmjurk die het flink achter de ellebogen heeft. Het door bepaalde kringen hier, bepleite Nederlandse berouw wordt er bijna ironisch door. Indonesiërs snappen er niks van en veel jongere Indonesiërs denken inmiddels dat Nederland met zijn opdringerige excuses  Indonesië alsnog uitlacht en bespot.’

–  ‘Geen misverstand: ik wijs niet elk krantenbericht bij ons meteen af als fake nieuws, maar ik neem tegenwoordig bijna altijd even een pauze om bij bepaalde berichten na te denken en me af te vragen waarom het zo staat opgeschreven.
Bijvoorbeeld bij die burgemeesters van steden die aanbieden om migrantenkinderen op te nemen. Dan stel ik bijna automatisch de vraag: hoe staan die gemeenten er financieel voor? Hoeveel inwoners telt zo’n gemeente? De burgemeester en wethouders krijgen namelijk betaald naar rato van het aantal ingeschreven inwoners,en daar kan een perverse prikkel van uitgaan, om te “verdichten” (prop er maar mensen bij). Hoeveel goede scholen staan er, over hoeveel woningen beschikt de gemeente, aan zijn hoeveelste termijn is de betreffende burgervader of – moeder bezig en wil zij er wellicht nog eentje aan vastplakken, en tegenwoordig last but not least: welk bureau behartigt de city marketing en pr van zo’n gemeente.’

Me too. Het went, maar ik ervaar het als toch nog als hinderlijk en onaangenaam, dat ik niet meer zoals vroeger spontaan aan kan nemen dat nobele en medemenselijke motieven de drijfveer vormen. Verdienmodellen veronderstellen, is rationalistischer en realistischer. Zij het slopend demoraliserend’

–  ‘Hedendaagser vooral. Helaas.’

‘ In de Ethica Nicomachea (boek VIII;13-7) zegt Aristoteles dat alle, of in ieder geval de meeste, mensen weliswaar streven naar wat moreel juist is, maar dat ze toch kiezen voor wat in hun belang, voor henzelf profijtelijk, is.’

–  ‘Logisch toch? Aristoteles was de mentor en leermeester van Alexander de Grote en Alexander heeft zelfs Afghanistan veroverd. Bovendien hakte hij minstens een keer per week Gordiaanse knopen door. Donald Trump máákt ze.’

‘ Jawel, jawel, helemaal tot je dienst hoor, maarre, zou een Donald Trump dat allemaal weten  ……? Ik denk dat Trump maar wat aanrommelt en er op rekent dat de buitenwereld iets verstaanbaars van zijn gedaas maakt. Nog niet eens zo’n gekke strategie trouwens.’

 

 

Taking On The Taliban (Modern Warfare Documentary) | Real Stories  • Nov 8, 2017

Reza photographer – Afghan Warrior  • Apr 6, 2016

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

De minst overschatte president, van de meest overschatte democratie, neutraliseert de meest overschatte generaal van Perzië

 

‘ Ja, wacht even, de Pers (nu heten ze Iraniërs) Qassem Soleimani is “misschien wel de grootste stommeling van Iran en de meest overschatte strateeg van het Midden-Oosten” volgens columnist Thomas Friedman. Donald Trump, een impeached USA-president, schakelt deze meneer Soleimani per drone uit. Dat kan, want Amerika is nog steeds de baas van de Wereld. Dat Trump dat in strijd met onder andere de Amerikaanse grondwet, de EU-voorschriften en het EVRM doet, maakt zijn baas-van-de-wereldschap alleen maar overtuigender.’

–  ‘ Logisch dat Trump generaal Soleimani om zeep liet brengen, want Donald Trump wil in alles de Grootste zijn. Ook in stommiteit en ondemocratische gezindheid (indien Trump al zou weten wat dat inhoudt en het in een tweet past), en Soleimani stak hem naar de kroon als grootse stommeling. Dat kan iemand als Trump niet over zijn kant laten gaan. Dat had Qassem Soleimani kunnen weten – als hij niet zo stom was geweest.

Meneer Friedman trekt een bijna-parallel tussen het primitieve Perzië/Iran en het verlichte Amerika als hij beweert: “Ten eerste is het tegenovergestelde van ‘slecht’ in het Midden-Oosten meestal niet ‘goed’. Het tegenovergestelde van slecht is vaak ‘chaos’. Als je een slecht mens als Soleimani uitschakelt, komt daar niet per se een goed mens, of een goed beleid, voor in de plaats. “


Namelijk: in Perzië spreken de mensen een compleet andere taal. Neen, ik bedoel niet het Farsi, Dari, Pashto of welke andere exotische lingo, maar een andere morele taal, ze houden er daar compleet andere morele maatstaven op na. Eigenlijk hebben ze geen moraal, want de Perzen (lees het maar na bij Aischylos uit 472 v.Chr) kennen volgens Friedman geen onderscheid tussen goed en kwaad zoals wij dat er sinds jaar en dag op na houden, neen, bij de Perzen staat tegenover ‘slecht’ veelal ‘chaos’ en dus niet zoals bij ons ‘goed’, dus geen-chaos. Nou ja, geen chaos, met een enkele verwaarloosbaar kleine uitzondering, zoals bijvoorbeeld bij ons onderwijs, onze chaotische belastingdienst, de rampzalige gasboringen in Groningen, onze ongecontroleerde instroom van exoten, ons mankerende stikstofbeleid en bij onze rammelende gezondheidszorg, maar dat is allemaal peanuts en het is een kniesoor die op zulke slakken zout legt, want waar gehakt wordt vallen nou eenmaal spaanders.’

‘ Dus volgens Thomas Friedman zou een slechte Amerikaanse president niet door een chaotische president worden vervangen, maar door een goede. Toch? Ik moet er even aan wennen hoor, aan deze Umwertung aller Werte. Aber wir schaffen das bestimmt en je maintiendrai tegen de klippen op. Luctor et emergo, carpe diem enzovoorts etcetera.
Maarre als je het goed bekijkt heeft Donald Trump de Perzen in feite een enorme dienst bewezen door deze oerstomme en overschatte generaal Soleimani voor ze uit de weg te ruimen, want anders had Soleimani heel Perzië misschien naar de Filistijnen (die schijnen in de buurt van het huidige Israël te wonen) geholpen.’

–  ‘ Zeg, zou dat vliegtuig waarin Friedman deze colum schreef op de thermiek van die Australische bosbranden zweven? Dus fossiele-brandstof-vrij? Of zou Friedman als lobbyist de aardbol overvliegen om windmolens en warmtepompen tegen de opwarming van de aarde te promoten, te pitchen en te pushen?’

‘ Misschien heeft meneer Friedman een koala-familie geadopteerd? Koala’s schijnen een hogere aaibaarheidsfactor te hebben dan zo’n wicht als Greta Thunberg.’

–  ‘ En ze eten vooral of uitsluitend eucalyptusbladeren. Of is dat juist klimaatverandering-onvriendelijk? Je zegt het maar hoor.’

‘ Volgens de laatste berichten uit Australië hebben ze orkaan die er momenteel huishoudt naar de Britse dichter William Blake vernoemd. Dat kun je op verschillende manieren uitleggen, laten we maar positief denken aan Blakes gedicht bij Miltons epos: “And did the Countenance Divine, / Shine forth upon our clouded hills? / And was Jerusalem builded here, / Among these dark Satanic Mills?”

Met deze regels hebben we Jerusalem, de City on the Hill, en de duivelse Mill (John Stuart) meteen bij elkaar.’

 

 

WATCH: Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says ‘nothing is inevitable’ with U.S. and Iran   •  PBS Newshour  19 jul. 2019

In an interview with PBS NewsHour anchor and managing editor Judy Woodruff, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif denied the United States had shot down an Iranian drone in the Strait of Hormuz on Thursday, and said ‘nothing is inevitable’ when asked about a military conflict between the United States and Iran.

Iran: Minister of Foreign Affairs Mohammad Javad Zarif    •   25 apr. 2019

 

Shields and Brooks on Iran general’s killing, 2020 Democrats’ fundraising   3 jan. 2020

 

Is Trump taking US into a new Gulf War? | Inside Story  /al Jazeera •Jan 4, 2020

 

US assassinates Qasem Soleimani, Iran slams ‘cowardly US bombing’

“The American and Israeli enemy is responsible for killing the mujahideen Abu Mahdi al-Muhandis and Qasem Soleimani,” said Iraqi PMF spokesman Ahmed al-Assadi.

By Jerusalem Post Staff, Reuters, Omri Nahmias –  January 4, 2020

 

Iran’s foreign minister: Trump prepared to commit war crimes   • 7 jan. 2020

CNN’s Frederik Pleitgen spoke with Iranian Foreign Minister Javad Zarif, who called US President Donald Trump’s decision to order the drone strike that killed the country’s top military commander Qasem Soleimani an act of “state terrorism.”

 

Pompeo questioned about strike that killed Iranian general Soleimani   •  7 jan. 2020

Secretary of State Mike Pompeo was questioned by reporters at the State Department Tuesday about the U.S. airstrike that killed top Iranian military commander Qassem Soleimani last week. Watch his remarks.

 

Amanpour presses defense secretary: Are you ready to refuse Trump’s order?  • 7 jan. 2020

US Defense Secretary Mark Esper tells CNN’s Christiane Amanpour that the US would “not violate the laws of armed conflict” regarding cultural sites in Iran.

 

Soleimani’s Death Could Galvanize Shia Coalitions Against One “Foreign Aggressor” — The U.S.  •   6 jan. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on januari 7, 2020 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,