RSS

Tag Archives: Racisme

“Zwartjes,” als merk-, winkel- of soortnaam, dat kan toch echt niet meer ?

 

 

‘ Mijn beide grootvaders kochten altijd kwaliteitsschoenen en daar waren ook Zwartjes bij, herinner ik mij. Ik geloof niet dat zij anti- of pro-joods waren. Ze waren gewoon gesteld op comfortabel schoeisel en kwaliteitsschoenen kon je oneindig vaak laten verzolen, zodat ze altijd ingelopen schoenen hadden. Meer zat er geloof ik niet achter. Was meneer Zwartjes een joodse man? Was de familie Zwartjes joods? Dat weet ik eigenlijk niet. Is dat van belang om te weten? Toch is het bijna een godswonder dat die winkel van Zwartjes in Amsterdam nog niet is beklad of gevandaliseerd, want “zwartjes” dat is tegenwoordig in Nederland toch net zo erg als negers? Stel je voor: op negers lopen, nou moe, daar zeg je me wat. Zwartjes als familienaam hebben, is vandaag de dag ook niet echt comfortabel, dunkt me. Godbewaarme. De ene bigotterie volgt de andere op. Eindeloos gezeik, gezemel en gezever.’

 • Kick out Zwartjes! Behalve de zwarte Pieten natuurlijk. Nou, als dát zou kunnen! De halve zolen. Maarre, in de betreffende column van Max Pam (VK 29 december 2020) staat: “Nog niet zo heel lang geleden stelden de erfgenamen van de Amsterdamse schoenenzaak Zwartjes in Het Parool voor het verleden te begraven, omdat zij nog steeds last hebben van het predicaat ‘foute winkel’. Afwijzende reacties stroomden binnen.” In de context van de rest van Pam’s column geplaatst, vermoed ik dat de familie Zwartjes tot de “foute Nederlanders” gerekend werden. Onwaarschijnlijk dus dat ze joods waren. Het gaat ook niet om Zwartjes begrijp ik. Hoewel …. bestaan er geen joodse anti-joden? Wat een gezeur is dit toch. Identiteitspolitiek. Alsof er geen dringender dingen op de agenda zouden staan.
  Vanwaar dit onderwerp?’

‘ Vanwege het verschijnsel lijstduwerschap. Advocaat Theo Hiddema wil lijstduwer zijn of worden voor Forum voor Democratie. Ik citeer uit het interview met Ariejan Korteweg uit de VK van donderdag 24 december 2020:  <<  Korteweg:  U wordt weer nummer twee?

Hiddema: ‘Nee. Ik wil het op eigen kracht doen, als lijstduwer. Word ik gekozen, dan weet ik niet wat ik doe.’

Korteweg: Mocht u genoeg voorkeurstemmen krijgen, beschaamt u dan het vertrouwen van de kiezer door geen Kamerlid te worden?

Hiddema: ‘Krijg ik een overweldigende duw, dan moet ik. Misschien denken ze: er moet toch iemand die Baudet in de gaten houden.’  >>

Ik had nooit stilgestaan bij het verschijnsel lijstduwerschap, totdat wij via het stuk van Joop van Holsteyn erover gingen discussiëren en tot de slotsom kwamen dat het lijstduwerschap neerkwam op politieke ladenlichterij; electorale flessentrekkerij. Hiddema maakt dat nog eens expliciet: als lijstduwer is hij verkiesbaar en tegelijk ook weer niet. Geen vis en ook geen vlees. Net als Kajsa Ollongren van D66 en alle andere lijstduwers – ook die uit het verleden. Lijstduwers fungeren als lokeend, in net Nederlands: decoy. Ik had het nog nooit op deze manier bekeken.’

 • ‘ In het geval van Hiddema werkt zo’n lijstduwerschap extra ongustig, hij zou nog onbetrouwbaarder overkomen, dan hij al zou zijn, vanwege de relatie met de partij FvD en Baudet.’

‘ Onbetrouwbaar vanwege het NSB’er-schap van zijn vader en broer, bedoel je? Daar wist ik overigens niets van.’

 • ‘Ik ook niet. Ik las het bij Max Pam. Vooral onbetrouwbaar vanwege het feit dat hij dat niet noemt in dit VK-interview met Korteweg, terwijl hij op z’n klompen (niet van Zwartjes denk ik) had kunnen aanvoelen dat dit ooit, eens, ter sprake zou worden gebracht. Dat is opgelegd pandoer. Daar is het klimaat tegenwoordig naar. Een kwestie van slecht gevoel voor pr en propaganda. Hiddema kan hebben gedacht: waarom zou ik mijn ouders en broer er bij de haren bijslepen? Ja, ik suggereer maar wat hoor.’

‘ Met dat laatste ben ik het eens. Daar kan ik inkomen. Theo Hiddema is tenslotte geen lid van de NSB geweest en of hij ooit pap heeft gelust van anti-joodsheid (ik blijf anti-semitisme een vreemde term vinden) dat weten we niet. Het lijkt mij echter moeilijk, zo niet onmogelijk, om je als racist beroepshalve in de kringen te moeten bewegen waarin Hiddema zich bewoog en beweegt. Waarmee niet gezegd wil zijn dat ik denk dat alle criminelen automatisch een kleurtje hebben en niet-kaukasiër zijn. ( Hiddema: << Als je veertig jaar in de onderwereld hebt vertoefd, moet je opnieuw geboren worden om een bakvis te kunnen zijn.>>). ’

 • ‘ Dat laatste citaat vind ik hier niet erg gelukkig gekozen, maar ik snap dat je het plaatst en niet ieder woord op een goudschaaltje wilt wegen. Men moet het interview dan maar zelf lezen.’

‘ Precies. Weet je, wat mij uit de discussies, afgelopen week, met de jongelui, bij is gebleven – in het kader van ons frame-iconoclasme bedoel ik.’

 • ‘Nou?’

‘ De suggestie dat de waas, de zweem, van racisme en antisemitisme een politieke partij heden ten dage juist voordeel zou kunnen opleveren. Ik breng het in verband met een gevoel waarvan ik vermoed dat het mensen behept die naar snuff movies kijken. Tenslotte staat het niet op iemands voorhoofd gebrand dat zij of hij anti-joodse sentimenten koestert. Er gaan geen horens uit je voorhoofd groeien als je anti-joods bent, of vanuit een racistische grondhouding leeft. Wanneer je op de PVV of FvD stemt vanuit een anti-joodse grondhouding, dan ziet en weet niemand dat. Ook het partijmanagement van de PVV of FvD hoeft dat niet te weten. Misschien vind jij dat een politieke partij bij je past vanwege je racistische voorkeuren, maar zo lang die partij dat niet expliciet onderschrijft en uitdraagt, kraait en geen haan naar. Het blijft een raar fenomeen waar moeilijk de vinger achter te krijgen is, vind ik tenminste.’

 • ‘ Okay, okay. Anti-joods of soms anti Israël, als het om landjepik van de Palestijnen gaat? De term “populist” is bijna even erg. Anders is er altijd nog de kreet: fascist! Laten we nu niet weer aan die discussie beginnen. Het gaat om het bizarre politieke marketing-instrument van lijstduwerschap.’

‘ In deze speciale combinatie Theo Hiddema en FvD. En slordige pr. Hiddema zou de link met zijn vader en broer zelf hebben kunnen leggen via die beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van Baudet en FvD. In de trant van: “Mijn vader en broer waren weliswaar lid van de NSB, maar daarom waren ze nog geen antisemiet, en ik ben dat zeker niet.”
Zijn verwijzingen naar zijn relatie met Max Moszkowicz senior had hij als tweede verdediginslinie kunnen bewaren. Ik citeer uit het VK-interview: <<  ‘Veel mensen lopen met de antiracistische borst vooruit, op zoek naar racistische zeepbellen. Het is een heel schraal leven als je daar je identiteit aan moet ontlenen. Bij mij zijn ze aan het verkeerde adres. Ik heb zes jaar gewerkt bij een patroon die slachtoffer was van echt antisemitisme en een fijne antenne had voor mensen met die tendensen: Max Moszkowicz senior. ‘ >> ‘

 • ‘ Ik zie het hier in de krant staan, ja. En meteen daarna komt de zin met de paplepel waarover Max Pam het heeft: <<  ‘ Ik weet nog hoe bang mijn ouders waren dat Israël bij de oorlogen van 1956 en 1967 van de kaart zou worden geveegd. Liefde voor het Joodse volk is mij met de paplepel ingegoten. Als FvD hebben we alle moties gesteund die het Israëlische belang raakten.’ >>  Hoewel Max Pam het allemaal neutraal en zakelijk brengt, zal het bij sommige mensen toch bepaalde snaren raken. Welke snaren, dat blijft gissen.
  Degene die opmerkte dat de smaak van racisme (want dat vind ik antisemitisme net zo goed: racisme) die een politieke partij wordt aangewreven, die partij vandaag de dag electoraal weleens geen windeieren zou kunnen leggen, zegt helaas waarschijnlijk iets dat best waar kan zijn. Dat kun je naargeestig, treurig en deerniswekkend vinden, er iets aan doen, dat is heel wat anders.’

‘Als ik in de buurt ben, ga ik toch eens bij Zwartjes in Utrechtsestraat kijken. Die reclame heeft Pam in ieder geval neergezet. Ik vraag me af of hij op Zwartjes loopt. Misschien vanaf heden?’

 • ‘ Gratis? Het zijn nog steeds kwaliteitsschoenen, dus duur.’

 

 

<<  Nog steeds wordt met enige regelmaat gevraagd: ‘Waar komt de naam Zwartjes vandaan?’ of ‘Is meneer Zwartjes aanwezig?’. Voor het antwoord op deze vragen gaan we terug in de tijd en wel naar het jaar 1883. >>

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/hoogleraar-kraakt-valse-kandidatuur-lijstduwers.9580711.lynkx

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/28/lijstduwers-bedriegen-de-kiezers-a4025368

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Natuurlijk zijn “anti-semieten” pro Israel

 

‘ Anti-semiet (dus anti-joods) heeft namelijk niks met racisme te maken, maar betekent naar mijn overtuiging doodeenvoudig, dat men tégen het narratief van het nieuwe testament (NT) van de bijbel is en pró het OT. Dat spoort perfect met de heersende ideologie van het neoliberalisme: ieder voor zich en pakken wat je te pakken kunt krijgen. Oog om oog en tand om tand and the winner takes all. Dat heeft helemaal niets met racisme te maken, maar alles met het recht van de sterkste.’

 • ‘ Dus niet het credo van: hebt uw naasten lief enzovoorts, maar verdelg het zwakke. Of laat dat zwakke eenvoudigweg af- en uitsterven. Weg met de slavenmoraal en leve de heersers-/heren-moraal (denk aan Nietzsche) …?’

‘ Daar komt het op neer, ja. De assertieve Israëli lijken qua mentaliteit op de joden uit het OT die van zich af bijten, en meer dan dat. In onze kerken hangt echter een andere jood aan een kruis, de man die zich geweldloos naar de slachtbank liet voeren. Dat is niet (meer) een business model dat vandaag de dag aanspreekt. Ondanks alle vrome praatjes en de lippendienst. Waag het niet om me op de ene wang te slaan, want ik keer je heus de andere niet toe. Dat heeft Saddam Hussein van Irak aan de lijve ervaren, toen hij meende de olievelden van Koeweit te kunnen inpikken. Die olievelden waren en zijn toevallig van Amerikaanse oliebaronnen en hun multinationals en dus kreeg Saddam de operatie Desert Storm – kàn het Oud-Testamentischer?! – over zich heen en werd compleet verdelgd. Inclusief zijn zoons. Hoewel Saddam geen chemische WMD’s bleek te hebben.

Vandaar ook dat de bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen met hun verzorgenden, tijdens de eerste weken van Corona-Covid19 haast moedwillig aan hun lot werden overgelaten. Dat is heel recent. Alle aandacht ging uit naar de jongeren en de sterken – die het minste risico lopen wat betreft het virus. Alleen is “men” zich dit nog niet bewust en daarom dat de maatschappij in verwarring is. Wij zitten nog met vele draadjes vast aan een ethos dat niet het heersende en leidende is. Dat veroorzaakt cognitieve dissonantie, bijna een permanente schizofrenie – al klinkt dat laatste misschien te sterk.’

 • ‘ Hm, je las dit stukje in de Trouw en net als ik werd je opnieuw getroffen door die schijnbare paradox van Israël-lover zijn en toch anti joods. Dus vanzelf tégen immigratie-van-have-nots-and-know-nothings en tegen genereuze toeslagen. It makes sense. Ik moet nog even wennen aan het frame, maar het lost de dissonantie wel op. Curieus. ’

‘ Indien je het paradigma van OT en NT in de gaten houdt, is het niet zo heel erg curieus hoor. Israël en zijn Bedrijfsbewakingsdienst de Mossad, werken niet met teksten uit Romeinen 12 als mission statement. Daar staat:  <<  Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. >>  Nou, dat hale je de koekoek, denken ze in Tel Aviv, wij hebben daar andere ideëen over.
Denk maar eens wat er met Adolf Eichmann is gebeurd – al het Internationale Recht ten spijt – en met de gijzelnemers van München 1972  en vlak daarna met de gijzelnemers die naar Entebbe – Oeganda (1976) uitweken. Die zijn allen vakkundig door de Mossad geneutraliseerd, terwijl de rest van de wereld met de armen over elkaar toekeek. De Mossad jaagt nog steeds op eventuele overlevende nazi’s die zich tot nogtoe schuil kunnen houden. Dat worden er steeds minder, maar de vasthoudendheid van de Israëli en de reputatie van de Mossad werkt als probaat preventief afschrikkingsmiddel.
De boodschap is helder en duidelijk en wordt niet misverstaan: Don’t f**k with Israel. ‘

 • ‘ Je hebt gelijk. Israël heeft teksten uit Richteren 7 als motto, en de operatie München droeg als codenaam: “Zwaard van Gideon.”  /  Bijbeltekst: “Dit is niet anders, dan het zwaard van Gideon, den zoon van Joas, den Israëlietischen man  (…..)  Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen, en braken de kruiken; en zij hielden met de linkerhand de fakkelen, en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen; en zij riepen: Het zwaard van den HEERE, en van Gideon! ”
  Ik kan de Israëli geen ongelijk geven, want alle geneuzel over het Internationale Strafhof ten spijt: daar komen alleen booswichten uit Derde Wereld-landen voor. De grote vissen laat men ongemoeid.’

‘ Ik heb het gesprek tussen Obama en Wieringa net bekeken – ik kan het iedereen aanraden, want vooral Obama is ijzersterk – ik vroeg me af waarom Obama over zijn memoires alleen door schrijvers wilden worden geïnterviewd. Dat had ik hem graag horen uitleggen.’

 • ‘ Dat vraagt Wieringa hem niet hè? Ben jij erachter waarom? Ik denk het wel, tenminste ten dele. Obama zegt zoiets in zijn opmerking over het onderscheid tussen journalisten en fictie-schrijvers. Romanschrijvers verbeelden de werkelijkheid beter dan “eerlijke” journalisten. Een goede romanschrijver toont mij een authentieker werkelijkheid dan een goede journalist kan. Is mijn overtuiging tenminste.’

‘ Jij vindt goede fictie-auteurs ook beter dan zogenaamde waarheidsgetrouwe inktkoelies, ik weet het, en ik kan daarin een flink end met je meegaan. Ik herlees momenteel Houellebecqs roman Onderworpen voor de vierde keer en mijn bewondering voor de man neemt nog steeds toe. Houellebecq schrijft als het ware een scenario dat zich deels heeft verwerkelijkt en voltrokken en deels nog bezig is met het zich verwerkelijken, en dat laatste is geen opwekkende gedachte. Helaas lezen de meeste politici niet of niet de goede boeken.’

 • ‘Obama wel. Denk ik tenminste. Ik snap ook wel dat Wieringa niet alles kan vragen in veertig minuten, maar ik had – achteraf bezien natuurlijk – gevraagd of Obama het boek Het complot regen Amerika van Philip Roth had gelezen. Bijvoorbeeld. Dat behandelt racisme in het frame van anti-joodsheid beter dan racisme jegens Amerikaanse negers. Het gaat om het racisme (geperverteerde discriminatie) en juist omdat de meeste Amerikaanse joden blank zijn, kun je racisme in dat frame loskoppelen van anti-joodsheid. Het gaat om dat pernicieuze racisme dat er bij ons allemaal in zit. Anti-joodsheid (foutief anti-semitisme genoemd) is daar hoogstens een afgeleide van. Weliswaar een belangrijke.’

‘ Mee eens. Roth behandelt fascisme er ook nog bij. Het blanke racisme kreeg de eerste stem in dit narratief en daarom dat racisme automatisch wordt verbonden met geperverteerde discriminatie van blanken jegens negers en dat zwart racisme anti-racisme ging heten. Dat was niet meer dan logisch, want de blanken hadden het concept racisme met de terminologie, als eerste gekaapt, dus belijden negers automatisch anti-racisme, dat net zo nefast is als “gewoon” racisme. Blank en zwart zijn in dat opzicht elkaars evenknie.’

 • ‘ Jij zegt dat er blank en zwart racisme bestaat en dat beide de keerzijden van dezelfde munt zijn?’

‘Ja. Antisemitisme, dus anti-joodsheid, fietst daar te vaak als stoorzender tussendoor. Anti-joodsheid heeft niet zo veel met racisme te maken, vind ik. Dat is meer het domein van geloof en godsdienst, en sociale status-nijd en -afgunst. Dat lees je bijvoorbeeld ook in de roman van Roth (zie bijvoorbeeld bladzijde 293 / ISBN  978 90 234 2643 1).
Een zijstapje, als je me toestaat: Wieringa vraagt of Obama zich een Amerika zonder democratie kan voorstellen, zonder dat ik weet – ik denk het wel enigszins te weten – wat beide heren zich ieder bij het begrip democratie voorstellen, en dat is vast niet hetzelfde. Dit is maar een detail hoor.’

 • ‘Wel een belangrijk detail.  Obama zegt dat Amerika dat merkwaardige tweepartijenstelsel kent: je stemt of Democraat of Republikeins. Andere smaken zijn er niet. Neen, dan Nederland, hier hebben we tig politieke merken, maar wat je ook stemt, je krijgt neoliberaal – dus VVD – beleid over je uitgestort.
  We zullen hier nog op kauwen, dat weet ik zeker, maar ik ga eerst dat gesprek tussen Obama en Wieringa bekijken, want daar ben je tamelijk enthousiast over en dat is meestal een goede indicator voor kwaliteit.’

‘ Dankjewel voor het compliment. Obama treft me vooral als zeer knowledgeable als het om de toestand-in-de-wereld gaat. Waren er maar politici in zo’n positie als hij. Weet je, ik ben bijna “bang” om te bekennen dat ik de man sympathiek vind, want presidenten zijn niet sympathiek – ook Amerikaanse niet. Kijk naar Obama’s opvolger en zijn voorgangers. Ik vond Tommy Wieringa trouwens een goede keuze. Naar een persoon als Barack Obama moet je geen van-dik-hout-zaagt-men-planken-type sturen.’

 • ‘ Obama had niet voor niets om schrijvers gevraagd. Een wijs man.’


*

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/18/ook-bij-tommy-wieringa-gaat-obama-niet-all-the-way-a4020465

 

 

Tags: , , , , , , ,

De uil en de fenix, van smaad en racisme

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/01/cliteur-onder-vuur-op-universiteit-a4022270

https://www.trouw.nl/politiek/paul-cliteur-ik-ben-solidair-met-baudet-en-zijn-ideologische-lijn~ba6c9c96/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

‘  “ Wat ik nog het jammerste vind, is dat de Forum-uil hoogstwaarschijnlijk geen fenix zal blijken en dat de club FvD definitief finito is. “  Dat zei ze dus, de roodharige mevrouw, in het OV.‘

 • ‘ Was ze van plan op de FvD te stemmen, of was ze misschien zelfs lid van de FvD?’

‘Nou, neen, dat niet, maar de FvD zou heel wat stemmers – let wel: stemmers en geen kiezers – bij de kliek van Rutte en kompanen weg houden, dacht zij. Ze hield haar hart vast, zo zei ze, dat de VVD de grootste wordt en Rutte met trawanten doodgemoedereerd door kunnen gaan met Nederland verkwanselen en slopen. Onder de trawanten rekent ze alle andere partijen. Er waren volgens haar maar twee Kamerleden die ze min of meer “normaal te vertrouwen” achtte: Martin Bosma en Pieter Omtzigt. Maar daar ging ze natuurlijk niet op stemmen, omdat ze dan op de PVV of het CDA moest stemmen en dat deed ze voor geen goud: “Dan stem je meteen een hele sliert uitvreters, neuspeuteraars, ladenlichters en zakkenvullers op het pluche onder die kaasstolp, en daar bedank ik feestelijk voor.” ’

 • ‘ Tja, zo werkt dat in onze democratie nog steeds. Ik vind het ook een verouderd systeem dat al lang niet meer past bij de huidige maatschappij en haar ethos van verdienmodellen. Dit systeem van om de vier jaar op een partij stemmen, is de kat op het spek binden. Geen wonder dat “ze” niet wisten hoe snel ze de mogelijkheden om referenda op te tuigen, in beton gegoten, diep moesten begraven en dat ze het kiesgedrag van de Kamerleden niet inzichtelijk maken middels Kamerlid-volgsystemen, zoals bij leerlingvolgsystemen in het onderwijs gebeurt.’

‘ Juist ja, en wat ik ook opmerkelijk vond, was dat deze roodharige dame haar ergernis en afschuw voor de VVD-met-de-rest, steeds meer leek te koppelen, te projecteren, op Thierry Baudet, want die had FvD tenslotte naar de Filistijnen geholpen, vond ze.’

 • ‘ Hmm, een vorm van het afweermechanisme dat in de psychoanalyse “verschuiving” wordt genoemd: de boosheid en frustratie jegens Rutte en zijn trawanten, richt zich op, verschuift naar, Baudet. Tegen Rutte & kumpenie kan ze weinig tot niets uitrichten. Indien veel Nederlanders op het merk VVD stemmen, geven ze hoogstwaarschijnlijk via die club, mandaat aan Rutte. Rutte behartigt bepaalde belangen nu eenmaal het beste en Unilever, Shell, de NAM en andere toko’s varen daar wel bij. En dus profiteren de aandeelhouders van die bedrijven. Heel simpel. Het heet democratie.
  Baudet is nu de zielepoot die niet alleen onderligt, maar die er ook nog eens voor heeft gezorgd dat zoveel mensen die anders op FvD gestemd hadden, straks op Rutte stemmen. Logisch dat ze zo denkt. Zo zullen er meer redeneren, vermoed ik.Baudet staat inmiddels voor een chaotische ondergang, voor grillige onberekenbaarheid, terwijl Rutte tenminste een geleidelijke ondergang, middels gestage aftakeling en ondermijning, belooft en belichaamt. Een onafwendbare ondergang maar ook dat verschaft een gevoel van zekerheid. Dat laatste proces berokkent minder pijn, en wanneer je je realiseert dat je het moeras in verdwijnt, ben je eigenlijk al dood en dan is het niet meer zo heel erg. Je kunt er aan wennen.’

‘ Zo kun je het wel samenvatten, denk ik. Interessant vind ik een uitstapje naar “haten en haatzaaien.” De roodharige dame kan op een gegeven moment besluiten, of zich realiseren, dat ze Rutte als VVD-voorman háát, zonder dat ze strafbaar is. Echter, wanneer ze die haat operationeel maakt en vanuit die haat gaat aanzetten tot geweld, dan wordt ze wel strafbaar. Bekijk dit thema eens aan de hand van een gesprek onder leiding van Floris van den Berg,  tussen Paul Cliteur en Meindert Fennema maar eens.’

 • ‘ Dat kan ik een ieder aanraden. Dit levert een bruggetje naar het strafrecht op. Zou die mevrouw Lieke Smits – docent kunstgeschiedenis universiteit Leiden – kunnen worden vervolgd vanwege smaad die zij Paul Cliteur aandoet, met haar oproep – zover ik begrijp beschuldigt zij Cliteur niet van racisme, maar roept zij op tot onderzoek – om Cliteur te onderzoeken op racistische opvattingen, uitingen en wellicht ook sympathieën.’

‘ Nou ja, ik vind het eerder naar reputatieschade-berokkenen neigen en in Amerika zou deze dame weleens van een hele dure koude kermis kunnen zijn thuisgekomen. Ik kan me echter voorstellen dat Cliteur het niet over deze band speelt, omdat hij daarmee zijn eigen principe van grote ruimte willen laten aan alle vormen van meningsuiting, geweld zou aandoen. Als deze dame, genaamd Lieke Smits,  oprecht vindt dat zij Cliteurs vermeende racisme aan de kaak moet stellen in het algemeen belang – zie art. 262, lid 3 wetboek van Strafrecht – dan gaat ze vrijuit. Maar, tja, de geur van onwelvoegelijkheid blijft Cliteur wel aankleven. Vind ik. Ik vraag me af hoe zij schilders als Manet, Rubens en Israëls, om er maar enkelen te noemen, bespreekt en behandelt. Vermoedelijk slaat ze die gewoon over. Overigens werd de roodharige dame eerder bevangen door een grondige afkeer van Rutte c.s., dan door haat, geloof ik.’

 • ‘ Mooi. Dat is beter voor haar. Zeg, wat is racisme precies? Cliteur en Fennema zetten de zaak al grotendeels op een rijtje, maar ik zou racisme samenvattend benopt omschrijven als ”geperverteerde discriminatie.” Discrimineren, onderscheid maken, is onvermijdelijk en dat doen we de hele dag. Ook discrimineren op huidkleur en andere soort-/raskenmerken, maar je kunt niet een normale discriminatie doortrekken en perverteren naar achterstellen of voortrekken van bepaalde groepen of individuen op basis van die kenmerken, attributen. Dat is geperverteerde discriminatie en nefast racisme. Indien je het op basis van godsdienst of levensovertuiging doet, zou je het ****fobie kunnen noemen: islamofobie, katholiefobie, refofobie, boeddahahahafobie en ga zo voort.’

‘ In het geval van professor Meijer van de Cleveringa-lezing, wordt “ras” (joods) verbonden aan geloofsovertuiging (misschien? Was Meijer een praktiserende joodse professor? Wat doet het ertoe, nietwaar?). Je kunt hier een eindeloze haarkloof- en spijkers-op-laag-water-zoeken-discussie van maken, maar laten we dat niet doen.
De onderliggende redenen bij deze Cliteuritis-Baudetiade is volgens mij het thema van de natiestaat. Dat wordt door sommige “geleerden” meteen hijgerig en hitsig gerelateerd aan “nationalisme.” En wat veel erger is: EU-scepsis en anti-immigratie-wens. Nou en, nationalisme? So what. Noem het desnoods patriottisme of whatever you care to call it …’

 • ‘ Ja, de natiestaat, zeker, maar vergeet de potentiële stemmentrekker Baudet niet hè. Het moest alleen fatsoenlijk geframed worden, en dat is met de enthousiaste medewerking van Baudet himself prima gelukt. Dat gevaar is nu voor de kartelclubs geëlimineerd, denk ik. De uil zal hoogstwaarschijnlijk geen fenix blijken. FvD is finito en volgens de peilingen krijgt Rutte veel stemmen. De frustratie daar om van de roodharige mevrouw – en niet van haar alleen – vind ik alleszins begrijpelijk.’

 ‘ Kijk eens hier, twee echte Oppenheimer-cartoons. Deze mijter-cartoons van Ruben Oppenheimer relateren onder andere distantie aan afstand tussen blank en zwart, maar dan via de smoes van Corona-besmettingsgevaar, waarbij het Sinterklaas-zwarte-Piet-gedoe impliciet wordt meegegeven. Blank Nederland vierde Sinterklaas, zonder enige (bij-)gedachte aan racisme. Toen kwamen er exotische negers naar Nederland en was de boot aan. Standbeelden werden omvergetrokken en zwarte Piet werd gekruisigd, want wij blanken zijn nakomelingen van slavenhouders. Zwarte en neger mag niet meer gebruikt worden en moet voortaan tot-slaaf-gemaakte gaan heten. Vrouwen zijn intussen personen-met-een-baarmoeder gaan heten. Nou ga daar maar aanstaan: een tot slaaf gemaakte persoon met een baarmoeder. Is dat wat? Behalve kolderieke koddige kromme kletskoek.’

 • ‘ Nou, die afstand is intussen er bij sommige mensen wel degelijk ingeslopen; die willen geen trammelant en daarom houden ze afstand van negers. Niet omdat ze racist zijn, maar uit voorzorg – zo beweren ze tenminste.
  Bij de Oppenheimercartoons speelt wat mij betreft tevens het thema van ontucht met kinderen door katholieke geestelijken mee, vandaar die bisschopsmijter en zwarte Piet aan het kruis. De zwart-gele bies representeert het geïnstitutionaliseerde karakter en staat voor de handhaafpolitie. De Sint gepersifleerd als kleffe kindervriend met een zwarte knecht die voor de aanvoer moet zorgen – stoute kinderen gaan in de zak en Pieterbaas neemt ze mee naar ******** voor het letterlijke kruis-verhoor, als-u-begrijpt-wat-ik-bedoel.
  Dat vind ik bij elkaar een knap ingewikkelde symboliek. Een onschuldige, zwarte, Jezus gekruisigd als zwarte Piet. Je zou het als dubbelop-racisme kunnen zien, immers: Jezus is èn jood èn hier getekend als neger. Of Jezus ooit bestaan heeft is trouwens de vraag, want onomstotelijke bewijs is er niet voor.
  Wat fijn dat er geen katholieken (of anderssoortige christenen) met messen of zagen komen opdraven om mensen te onthoofden vanwege het tekenen en vertonen van zulke cartoons! Is dat nou een teken van beschaving en verlichte emancipatie? Nou, dan zijn we toch een flink eind opgeschoten hoor.’

‘O ja, deze zinsnede viel me ook op (zie Philip de Witt Wijnen): “  Critici noemen het wel een broedplaats voor radicaal, conservatief gedachtegoed, waar studenten niet alleen worden beoordeeld op juridische kennis of redeneringen maar ook opvattingen krijgen ingeprent.”
Bij iedere studie krijg je opvattingen ingeprent. Zeker bij een degelijke rechtenopleiding. Wat is rechtvaardig en wat niet, bijvoorbeeld. Sommige opvattingen neem je al dan niet gemodificeerd (tijdelijk) over en andere verwerp je meteen of naderhand. Dat is nu juist de clou van vrije kennisverwerving, dunkt mij. Curieus hoor, zo’n frasering.’

 • ‘ Zullen we het hier maar bij laten? Er zal vast nog een staartje aan het gedoe komen, en ik ben toch benieuwd hoe het mevrouw Lieke Smits zal vergaan: wordt het smaad en laster, pek-met-veren, of zinkt het pruttelend als een losse flodder in de zomp? Racisme onder het mom van Kunst is tenslotte ook niet niks.’

‘ O ja, er was nog iets wat die rode mevrouw opmerkte dat me als behartenswaardige observatie trof. Ze zei: “Wie zou er zo gek zijn om Rutte te willen opvolgen? Diegene moet tenminste tien jaar rotzooi opruimen. Daarbij gaat het vooral om een verwrongen mentaliteit, en een mentaliteit is hardnekkig en taai. Wie is er zo gek? Neen, degene die na Rutte premier wordt, die gaat gewoon verder in dezelfde augiusstal, die gaat geen puinruimen, maar dobbert met de stroom mee en vult al dobberend haar of zijn zakken.”  Dat vond ik helemaal geen dom scenario.’

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,