RSS

Tag Archives: Taco Talsma

pizza in de polder

 

 

Tom Janssen – cartoon Trouw 19 maart 2021

 

the Pizza Connection

https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-is-nog-steeds-een-van-de-grootste-belastingparadijzen~bd1666ef/

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/witwassen-doe-je-zo-1

 

 

 
Leave a comment

Posted by on maart 19, 2021 in actualiteit

 

Tags: , , , , ,

Stembiljet-verbranding

 

 

‘ Vanmiddag was ik op Senioren State op bezoek bij * * ook om er wat kleine klusjes te doen, en ik zag vijf personen hun stembiljetten verbranden. Niet uit boosheid of nijd, maar omdat ze zich dit keer van stemmen konden onthouden, zonder dat dat geboekstaafd kon worden. Ze konden hun ingevulde stembiljetten immers hebben opgestuurd, maar wat er dan verder mee gebeurde, lag buiten hun macht. Ze ervoeren het als een opluchting.’

 • ‘ Raar hè? Ik blijf het vreemd vinden dat zo veel mensen steeds opnieuw gaan stemmen en de gang naar de stembus blijkbaar nog als een dwingende verplichting ervaren, terwijl velen de hedendaagse politici helemaal niet meer zien zitten. Maar dat stemmen, dat zit er blijkbaar ingeheid, stemmen garandeert democratie. Als je vraagt of ze vinden dat ze in een democratisch staatsbestel leven, en wat democratie volgens hen betekent, dan worden ze vaag of nijdig en maken ze je uit voor negatief of erger. Heel vreemd, inderdaad.
  Zelfs deze senioren voelden zich blijkbaar schuldig omdat ze geen stem gingen uitbrengen. Nu, met dat stemmen per brief, konden ze de zaak anoniem “ondermijnen” – want zo voelt niet-stemmen voor hen blijkbaar aan. ’

‘ Dié hack zou ik na een stemronde graag zien: dat openbaar werd hoe de samenstelling van de niet-stemmers is en hoeveel mensen er daadwerkelijk niet gestemd hebben en of het percentage (hoog-/laag-) opgeleiden dat “ze” geven, echt klopt. Deze vijf senioren waren hoog tot extreem hoog opgeleid. Over de opkomst wordt altijd wel iets vermeld, maar ik geloof dat niet meer. Stel dat er krap veertig (40%) procent van de kiesgerechtigden Nederlanders een geldige stem hebben uitgebracht, zouden “ze” ons dat dan eerlijk vertellen? Bij welk percentage niet-stemmers wordt een verkiezing eigenlijk ongeldig? Dat heb ik nergens kunnen vinden. Nou ja, wat geeft het ook: niet-stemmen en dan liefst massaal niet stemmen, is momenteel de meest effectieve manier om iets in de structuur veranderd te krijgen.’

 • ‘ Zou die Commissie van Venetië, die Pieter Omtzigt wilde inschakelen, nog zijn onderzoek mogen uitvoeren, denk jij?’

‘ Misschien wel, maar wat dan nog? De nomenklatoera hoeft zich niets van zo’n lichaam aan te trekken en iemand als Rutte gaat echt niet uit zichzelf weg. De kans is levensgroot dat die man opnieuw premier wordt en dan zal hij nog driestere dingen doen, want hij heeft de smaak intussen, na tien jaar, flink te pakken en hij ziet dat hij overal mee weg komt. Arme wij.’

 • ‘Over dat per se móeten stemmen gesproken, ik keek naar een gesprek op De nieuwe wereld en inderdaad ook die mensen bleven maar in het kringetje draaien van op welke partij ze dán in vredesnaam moesten stemmen. Terwijl je zou denken dat ze voorlopig hun bekomst van politici en hun prietpraat zouden hebben en een time out zouden nemen. Maar neen hoor, ze bleven van plan om te gaan stemmen. Rare jongens hoor.’

‘ Je bedoelt dat gesprek met Paul van Liempt, Ghislen Nysten & Rick Moorman. Dat vond ik een goed gesprek, want het bood mij weer eens een inkijkje in wat er speelt in een biotoop waar wij ons door de week zelden mee bezig houden, terwijl de betreffende mensen best belangrijke bijdragen aan onze maatschappij leveren. Zet al deze info op de site, zodat de jongelui er morgen meteen mee aan de slag kunnen.’

 • ‘De Discorsi I,18 van Machiavelli moeten ze zeker lezen. Die tekst kon voor de huidige situatie in Nederland zijn geschreven.’

‘ Ik heb gevraagd of ze het eens waren met onze vertaling van virtù bij Machiavelli, als gewiekst, in combinatie met een dosis boerenslimheid en een portie agressie. Als een politicus in de huidige biotoop virtù heeft, dan is die persoon gewiekst, en dat betekent niet automatisch van een hoog politiek-bestuurlijk allooi.’

 • ‘ Wim Voermans (ISBN 978 90 446 4685 6, bladzijde 32) omschrijft virtù nog in de geest van Machiavelli en zijn tijd: “Een goede bestuurder beschikt over virtù – daadkracht, doortastendheid, moed – en doet wat nodig is. “
  Zeg, als je foto op de omslag bekijkt, waar zit dan volgens jou de meeste virtù en waar de meeste fortuna? Onder of boven de gordel?‘

‘ De succesfactoren en de karaktereigenschappen die politici succesvol doen zijn, verschillen uiteraard per tijdsperiode. Ik vind gewiekst voor nu, best een passende omschrijving van virtù. Het doet me aan de sjacherende marktkoopman denken.’

 • ‘Sjacheren en sjoemelen ja, ook met de moraal en ethische maatstaven sjoemelen. Overal hangt een prijskaartje aan en iedere medemens is een potentieel verdienmodel.’

‘ Nou ja zeg, dat gedoe met de toeslagen dat is een geval van doodordinaire kabinetsfraude. En weer een voorbeeld van opperste tegenstrijdigheid, want ze willen meer kinderen vanwege de bevolkingsaanwas, terwijl ze tegelijkertijd tienduizenden ouders de ellende in frauderen met hun absurde administratieve schrikbewind. Wat een benedenmaatse kwaliteit en wat een ethos.’

 • ‘ Het is nog erger, want je wilt kinderen die tot evenwichtige volwassenen opgroeien en dan moet je ze niet al op jonge leeftijd de naargeestige gevolgen van afgeknepen en gedemoraliseerde ouders op hun nek schuiven. Puur institutioneel sadisme.’

‘ Dit soort langetermijn denken zit er niet in. Ongelooflijk eigenlijk.’

 • ‘ O ja, ik kreeg deze link door over een optreden van Hugo de Jonge jegens Van Haga. Degene die deze link stuurde had hem weer van iemand die Rutte heeft meegemaakt tijdens vergaderingen van de ministerraad en volgens die persoon gaf De Jonge Haga een onvervalste Rutte-behandeling. De Jonge wordt zelfs rood van woede.’

‘ Echt Rutte: de nare akkevietjes delegeert hij en De Jonge is blijkbaar the most gullible guy. Het lijkt er zelfs op dat De Jonge zich met Rutte vereenzelvigt en dat hij diens manier van doen overneemt. Bully them into submission. Daar zullen we nog veel plezier van beleven.‘

 

 

Mathieu Segers: Ongekend onrecht /  in De Groene Amsterdammer 13 januari 2021, nr. 2

https://www.groene.nl/artikel/kroniek-van-een-jeune-premier

 

Over de last van coronaschade voor ondernemers. Een gesprek met Ghislen Nysten & Rick Moorman • Mar 7, 2021

www.youtube.com/watch?v=3O79N3EnMDw

 

 

 

Tags: , , , , , ,

“ Het is verboden om te verbieden ” (Parijs 1968)

 

‘ Wat in de discussie rond het al dan niet verbieden van politieke partijen – indien die zouden oproepen tot geweld – centraal staat, is het onderscheid tussen drie soorten van geweld, zoals de Sloveense filosoof Slavoj Žižek dat maakt: subjectief geweld, systemisch geweld en symbolisch geweld (vooral middels de taal).
Volgens Žižek laten we ons maar al te gretig afleiden door subjectief geweld, dat is geweld dat wordt uitgeoefend door zichtbare en herkenbare krachten, zoals bijvoorbeeld slechte individuen, repressieve apparaten en fanatieke massa’s (bladzijde 17).
De aandacht voor subjectief geweld, leidt ons af van het systemische geweld, dat anoniem en zuiver “objectief” is en dat veel griezeliger (uncanny) is dan “het directe prekapitalistische socio-ideologische geweld.” ’

 • ‘ Laten we het kort houden en alleen de hints verstrekken, zodat de jongelui zelf verder kunnen graven. Ik spring gelijk naar de column van Hans Goslinga in de Trouw van zondag 7 februari 2021, getiteld: De grondwet mag geen zelfmoordpact worden.
  Goslinga illustreert zijn betoog aan Amerikaanse casussen en hij stelt: “In Nederland is het aan het volgende kabinet de rechtsgronden te formuleren waarop een partij als ultieme remedie kan worden verboden.”
  Goslinga heeft het volgens ons over geweld dat volgens Žižek onder de noemer subjectief geweld is te subsumeren, terwijl het anonieme, systemische geweld aan de aandacht ontsnapt. Hetzij onbedoeld, onopzettelijk en wellicht zelfs onbewust, hetzij moedwillig.’

‘ Laat ik kort door de bocht stellen dat vormen van subjectief geweld als de symptomen van de kwaal, dat is het anonieme, objectieve, systemische geweld, gezien moeten worden. Door ons te richten op het subjectieve geweld, negeren wij het onzichtbare en anonieme objectieve geweld.’

 • ‘ Ik wil naar de actualiteit hier en nu, en wel naar het laten “verdampen” van de middenklasse.’

‘ Trek dit meteen door naar het laten “verdampen” van dure, onbruikbare, oude mensen in woon-zorg en verpleegcentra, zoals dat in Nederland nagenoeg onhoorbaar en onzichtbaar  is gebeurd – en nog steeds beleid lijkt te zijn. Laat het Corona-virus als objectieve agens zijn werk (voor ons) doen. Als dat geen grof geweld mag heten, weet ik het niet.’

 • ‘ Okay, de middenklasse. Vooral door de lockdowns wordt de middenklasse verdampt, opgeruimd. Bekijk en beluister hierover de video van Catherine Austin Fitts die betoogt dat het beleid dat gebruik maakt van Corona erop uit is de kleine en middenpartijen te laten opgaan in grote gehelen.’

‘ Žižek op bladzijde 34: “ De ‘middenklasse’ is een luxe die het kapitalisme zich niet meer kan permitteren. “ Welaan, die middenklasse wordt momenteel bijna geruisloos opgeruimd, uitgegumd, ausradiert, gecancelled, met behulp van het frame van het virus. Dat gebeurt ogenschijnlijk autonoom, zonder dat iemand daar blaam voor treft. Het is een zuiver objectief (natuur-) gebeuren. Zij het dat de leden van deze groep over meer stem beschikken dan de oudjes en zij zich niet stom naar het slachthuis laten leiden.’

 • ‘ Op bladzijde 33 – 34 zet Žižek ons – de Nietzscheaanse Laatste Mensen (zie o.a. Zarathustra) – tegenover “de radicale moslims die bereid zijn alles in de waagschaal te stellen” en die verwikkeld zijn in de nihilistische strijd tot het punt van zelfvernietiging. Michel Houellebecq verwoordt dit ongeveer net zo in zijn roman Onderworpen. Daarmee haalde hij zich de gram van de Franse nomenklatoera op de hals – niet de woede van de moslims.’

‘ Het is niet vreemd dat Hans Goslinga sympathiek lijkt te staan tegenover degenen die het objectieve geweld “bedrijven” (zonder moedwillig boos opzet) en die alle belang hebben bij het smoren van vormen van subjectief geweld, zoals recent in Amerika tot uitbarsting kwam in de bestorming van het Capitool. Daarover wordt in de mainstreammedia een groot nummer gemaakt, en luidkeels  o foei toch! geroepen, terwijl de mainstream media nauwelijks aandacht besteden aan degenen die door bedrijvers en plegers van objectief geweld (met name de multinationals en giga-banken) worden vermorzeld en vermalen. Of gemangeld en geplet door de NAM-Shell-Rijks-combi in Groningen.’

 • ‘ Deze houding loopt naadloos over in Goslinga’s “stille hoop” (?) dat het in Europa net zo zal gaan als in Amerika. The haves shall prevail. Dat is niet vreemd, omdat Hans Goslinga tot die groep behoort – zoals de meeste lezers van kranten als Trouw, NRC, Volkskrant en het Parool.’

‘ Goslinga: “De verwachting is dat in de verbodsgrond, net als in Amerika, een koppeling zal worden aangebracht tussen speech en geweldsdreiging.” De vraag is welke speech (acts) Goslinga bereid is onder geweldsdreiging en stille geweldpleging te laten vallen. Hopenlijk zullen de Nederlandse rechtsgeleerden verder kijken dan morgen en misschien overmorgen, al zal de neoliberale ideologie dat niet stimuleren.
Is de afkondiging van een verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd geen geweldpleging jegens degenen die afhankelijk zijn van arbeidsinkomen? Het afkondigen van pensioenkortingen en (bijna-)negatieve spaarrente? Het omkatten van vast werk naar het zzp’er-dom? Hoe staat het met de erf- en vermogensbelasting? En het geen paal en perk stellen aan de instroom van exotische immigranten? Wie dragen daar de zwaarste lasten van?
Kortom, stof tot nadenken en discussie te over, zo dunkt ons.’

 • ‘ We komen hier ongetwijfeld nog op terug, maar gooien dit vast in de groep.’

‘ Pikant aan deze invalshoek is dat juist de radicale moslims onze “redding” zouden kunnen betekenen. Alleen zouden we in ruil daarvoor bijvoorbeeld de sharia moeten invoeren – zoals CDA’er Piet Hein Donner jaren terug al leek te beseffen (dit is niet alleen als plaagstoot bedoeld). Allemaal onze eigen schuld en dus dikke bult sliep uit.’

 

 

Bron  De Saambinder   Publicatiedatum  28-09-2006 /   Auteur(s)  Capelle aan den Ijssel  ds. W. Silfhout  /   Sharia  /    Commentaar

<<  Het moet mogelijk zijn dat moslims langs democratische weg aan de macht komen; ze moeten dan zelfs ook de sharia kunnen invoeren. Dat zegt onze inmiddels oud-Minister van Justitie P. H. Donner in het boek Het land van haat en nijd. >>

 

Kamer aanvaardt uitleg Donner over sharia  /  Trouw,  14 september 2006

(Novum) – De Tweede Kamer neemt genoegen met de uitleg die minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) donderdag tijdens een spoeddebat heeft gegeven over zijn uitspraken over invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, in Vrij Nederland.

 

Catherine Austin Fitts  /   Bichute Chat  Planet Lockdown

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,