RSS

Tag Archives: Taecke

Hoe dekken leden van het Nederlandse politiek-bestuurlijke establishment zich in tegen gevolgen van hun beleid?

 

if-you-cant-beat-them

‘Onze pensioenleeftijd gaat gestaag omhoog, onze pensioenpotten verdampen en onze pensioenen worden gekort en onze AOW-leeftijd gaat gestaag omhoog’ zegt Taecke, ’dan is het toch heel begrijpelijk dat degenen die zich daartegen kunnen indekken dat ook doen?’

‘Ook als ze daartoe de rest van ons bestelen?’ vraagt Semanur.

‘Het gebeurt grotendeels legaal,’ antwoordt Taecke, ‘dus kun je moeilijk van bestelen spreken.’

Marieke begrijpt dat Taecke het nu heeft over het gesjoemel van de ‘Noorse Broeders’ / ‘de Christelijke Gemeenschap Nederland’ (CGN). ‘Daar werken Nederlandse rijksambtenaren aan mee, die met name worden genoemd in de NRC-artikelen van Joep Dohhmen. Onder anderen ene Jan Rengers, een senior medewerker van de auditdienst van het ministerie van Financiën en ene Bert Kobes, de coördinator Melddesk Datalekken van de Belastingdienst. Zijn deze heren nog steeds in overheidsdienst? Zo ja, dan doen ze blijkbaar niets onwettigs en kan meneer Dohmen een aanklacht wegens laster en smaad tegemoet zien. Ook een oud-FIOD ambtenaar blijkt voor de Noren te werken. Waarom ook niet, want tegenwoordig verhuur je je aan de meest-biedende. Dat is het wonderschone van de publiek-private samenwerking: het doet ethische grenzen vervagen en laat normatieve kaders verdampen. Anything goes as long as it pays.’

‘Toch frappant dat het in korte tijd wéér over de Belastingdienst gaat,’  zegt Taecke. ‘Net kwam VVD’er Eric Wiebes en zijn gulle generaal Hans Leijtens in het nieuws vanwege riante afvloeiingsregelingen van ambtenaren van de Belastingdienst en nu blijken ambtenaren van de Belastingdienst bij deze Noorse Broeders betrokken als adviseurs en handlangers bij belastingontduiking. Als ik aan iemand als Leo Stevens denk, weet ik niet of ik moet huilen of schaterlachen!’

kamagurka-_uw-geld

‘O ja,’ herinnert Marieke zich, ‘Stevens pleitte voor een geloofwaardig belastingstelsel, maar deze jongens zijn Stevens lichtjaren vooruit wat betreft het ondermijnen van de geloofwaardigheid van onze Belastingdienst! We leven op andere planeten. Stevens is van de oude stempel en heeft het over officiële wetten en regels die onrechtvaardig uitwerken, over gewetensvol handelen, terwijl deze jongens de kantjes van ons maatschappelijk systeem er openlijk af lopen.’

Semanur vat samen waar het om gaat: ‘Degenen die weten hoe ze de neoliberale deregulering in naam van de marktwerking kunnen misbruiken en/of omzeilen, en die in de posities verkeren waarin ze dat kunnen, doen dat ongeremd en de rest staat er bij en kijkt ernaar.
Nu zijn de Noorse broeders in het nieuws. Daar wordt het principe van ANBI misbruikt (oneigenlijk gebruikt) in combinatie met vermogen stallen in belastingparadijzen (Cyprus). Bij de belastingdienst wordt een vertrekregeling voor 700 miljoen euro wettig misbruikt, bij de politie mag een OR voor 1,8 miljoen feest vieren en dan kijken de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer de andere kant op, want die hebben bergen boter op het hoofd en doen als het even kan hetzelfde via wachtgeldregelingen. Over de belastingparadijzen was even commotie – de Panama-papers – maar iedereen wist dat er niets aan gedaan zou worden en nu hoor je daar niks meer over.’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Marieke, ‘er was ooit een tijd dat bijvoorbeeld een parlementaire enquête nog iets groots was. Nu haalt de burger er zijn schouders over op. Het zal wel. De hoge dames en heren stelen zichzelf rijk en wij kunnen er toch niks tegen doen. De tweedeling tussen degenen die legaal kunnen plunderen en de rest, is inmiddels fundamenteel. Het maakt niet uit waar het gebeurt, en wie het doen, het principe is hetzelfde. Die het dichtst bij het vuur zitten, warmen zichzelf het allerbeste. En die muur wordt steeds dikker, zodat degenen op de achterste rijen er steeds meer bij inschieten. Dan gooien de nobo’s de pensioenleeftijd maar omhoog en korten ze op pensioenbetalingen. ’

‘Nobo’s vond ik een goeie,’ zegt Semanur grinnikend: ‘bobo’s die in feite nobodies zijn. De eeuwig naar geld en status hongerende geesten en spoken die in ons midden verkeren.’

‘Precies,’ zegt Taecke, ‘of het nu CEO’s van verzelfstandigde woningcorporaties zijn die de grote meneer uithangen met publieke gelden, of politici en ambtenaren, zoals in het geval Wiebes – Leijtens en de politiebaas Bouman, of CEO’s van sekten als de Noorse broeders, het principe is onveranderd: de roofdieren vergrijpen zich ongestraft aan de prooidieren, want ze doen dat vreemd genoeg binnen wettelijke kaders. Kijk naar die vertrekregelingen van Eric Wiebes. Wat moet ik daar nou mee? Wiebes zegt sorry en daarmee is de kous af. De miljoenen blijven weg, wettelijk verdampt.’

Semanur: ‘Eigenlijk vreemd dat de Scientology kerk nog geen proces tegen de Noorse broeders heeft aangespannen wegens plagiaat en diefstal van een idee. De Noorse broeders hanteren namelijk precies dezelfde methode, vanuit dezelfde formule, als Scientology en – en daar heeft ook niemand het over – de IS. Al deze clubs verkopen een gevoel van “erbij horen en ertoe doen”. De IS gebruikt goedgelovigen als kanonnenvlees in een jihad waarvan vooral de top profiteert (materieel en immaterieel) en hetzelfde doen de Scientology-pipo’s en de Noorse broeders.

ernstig-bedrog-boek_water

Godsdienst is nog altijd iets waarmee je de meeste mensen kunt lijmen en lubben. Per cultuur en per geloof is er een format voorhanden. Hard werken en in het zweet uws aanschijns uw opdrachtgevers rijk maken bij de gristenen en sneuvelen in een jihad bij de verdwaasde moslims. De schaapachtige volgelingen offeren zichzelf op en voelen zich daardoor deel van iets groters, hogers en nobelers.’

‘Die managers van het Derde Rijk deden het erg knap,’ zegt Taecke, ‘die hadden er een heel circus omheen gebouwd. Compleet met operette uniformen, ijzeren kruizen, medailles in soorten maten, je kon zo gek niet verzinnen of ze hadden het tot op het bot uitgebaat. Sneuvelen voor het vaderland was voor velen het summum. En ziet waartoe ze de massa’s konden brengen. Huiveringwekkend, maar het kan morgen zo maar opnieuw gebeuren.’

‘Tja, bankdirecteuren die weten dat ze toch worden gered met belastinggeld, stelen zichzelf ook rijk,’ zegt Marieke. ‘Ik zie geen principieel verschil tussen de Noorse broeders, Scientology, het duo Wiebes-Leijtens en korpschef Bouman. Allen misbruiken wettelijke regels en kaders door er oneigenlijk gebruik van te maken. Daar kun je glad over babbelen, maar het is en blijft diefstal. Over zo’n generaal Leijtens zul je niks meer horen. Die man valt zoals te doen gebruikelijk gewoon omhoog en de volgende staat al in de coulissen om op een andere plek dezelfde ladenlichterij te bedrijven en haar slag te slaan.’

Taecke: ‘PvdA-mevrouw Evelien Herfkens, bijvoorbeeld, die is ook iedereen al lang vergeten. Die leeft royaal ergens in New York van een vet salaris-wachtgeld of zoiets en van VVD-mevrouw Neelie Kroes weet niemand meer wat ze allemaal voor onoorbaars heeft uitgespookt. En dan zijn dit er nog maar de enkelingen die me te binnen schieten. Zou je de hele mikmak uitkammen, dan zou je op miljarden structureel gestolen geld uitkomen. Al die dik betaalde baasjes en mevrouwen van die prestigieuze pseudogeprivatiseerde instellingen, waarvan niemand precies weet wat ze eigenlijk doen en voortbrengen. Zo eroderen ze systematisch de laatste restjes vertrouwen die de brave burger eventueel nog heeft in de democratische rechtsstaat. Ach wat, we weten inmiddels niet beter.’

geschiedenis-van-de-godsdienst

‘Het maakt het nog beroerder, omdat dit slag lieden zich niet alleen onttrekken aan beleid en wettelijke kaders die ze vaak zelf in elkaar hebben helpen steken,’ zegt Semanur, ‘maar met en door het zich onttrekken berokkenen ze naast financiële ook nog eens mentale en morele schade. Ze rauzen er dus dubbel op los. Maar Taecke heeft gelijk: de meesten van ons talen er niet meer naar.’

‘Daarom dat Zwarte Piet en de nominale allochtoon maar van stal worden gehaald,’ zegt Taecke, ‘dan kan de meute zich daar druk over maken. Dat haalt namelijk net zo weinig uit als je opwinden over legale roof en wettelijk gedekte plunder door de Nobo’s. Als je maar enigszins in de gelegenheid bent, dan zorg je dat je zo snel als mogelijk aan de kant van de rovers en uitbuiters komt te staan. Dat is vandaag de dag het devies.’

‘Ook bizar, vinden jullie niet?’ vraagt Marieke, ‘er staan drie keer lappen van artikelen over een frauduleuze godsdienstige sekte in de NRC en wij lezen het verhaal eigenlijk alleen om te kijken welke formule ze precies hanteren (hier maken ze vooral gebruik van ANBI’s en is het format dat van Scientology) en wie er aan Nobo’s bij zijn betrokken. Voor de rest zal het allemaal wel. Je gaat je niet verdiepen in alle variëteiten van list en bedrog, want dat helpt je toch geen ene steek. Net als bij die schreeuwerige stukken over de Panama papers. Het zal wel. So what?

Bij de enquête over de Bouwfraude keken mijn ouders bijna iedere keer dat het op tv was. De klokkenluider Ad Bos werd nota bene gestraft. Toen hadden ze het wel gehad en hadden ze de zaak echt helemaal door. Nu negeren ze parlementaire enquêtes totaal. Het enige wat ze zeggen is: zonde van het geld, maar er moest zeker weer een stel aan de bak voor een extra zakcentje en gratis reclame met het oog op de carrière.’

chappatte3-wijzen-in-gekkenhuis

Enkele voorbeelden van de verspilling / oneigenlijk gebruik van publiek geld:

Jelle Brandsma: ‘Wegwezen bij de Belastingdienst’ / Trouw 01/06/2016

‘De reorganisatie bij de Belastingdienst loopt uit de hand. Er moeten in zeven jaar 5000 van de 30.000 medewerkers weg en nu hebben zich al 4000 mensen gemeld. De ambtelijke top schat dat dit aantal de komende jaren oploopt naar 8000 en dan blijven er te weinig handen over om het werk te doen. “Dit vraagt om ingrijpen”, zei staatssecretaris Eric Wiebes [VVD] van financiën vandaag tegen de Tweede Kamer.

Van de 30.000 medewerkers bij de Belastingsdienst moeten tot 1 januari 2023 5000 mensen weg. Hoeveel geld iemand meekrijgt is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de loonschaal waarin iemand zit. Twee voorbeelden: iemand met 21 dienstjaren en een brutosalaris van 4350 euro per maand krijgt 52.000 euro mee. Een medewerker met 29 dienstjaren en 3200 euro als brutoloon krijgt bij een vrijwillig vertrek 38.000 euro. De opstappremie is maximaal 75.000 euro, behalve voor, volgens de Belastingdienst ‘een hele kleine groep’ mensen met hoge salarissen.’

Marechausseebaas stapt over naar fiscus‘ /  de Telegraaf 28 AUG 2015

‘DEN HAAG – De commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, wordt de nieuwe hoogste baas bij de Belastingdienst. Leijtens volgt daar Peter Veld op, die sinds 2009 directeur-generaal Belastingdienst was.
Leijtens (52) is vrijdag door de ministerraad benoemd, op voorspraak van de ministers Stef Blok (Rijksdienst) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën).’

Onderwijs & Woningcorporaties / vastgoed

ROC-Leiden. De Leidse gemeenteraadsleden gaan de boot in met vastgoedspeculatie en zadelen de Leienaren op met 17 miljoen euro verlies.

Hans Schuurman: Het ROC-debacle kent alleen maar verliezers  /  Leids Nieuwblad do. 22 sept. 2016

LEIDEN – ‘De gemeenteraad debatteerde vorige week over de complete mislukking van het ROC Leiden waarbij zij zelf met onroerendgoedtransacties voor 17 miljoen ‘in ‘t schip’ gingen.

De gemeente kocht indertijd vier (oude) schoollocaties en rekende zich rijk als  projectontwikkelaar. Met de kredietcrisis rond 2008 stortte hun luchtkasteel in. “We hebben ervan geleerd”, zeggen raadsleden dan altijd, maar deze grondtransacties kwamen niet hen maar alle Leidenaren op een verlies van € 17 miljoen te staan. ‘

ROC Leiden debacle kost Leiden 17 miljoen euro’  / NU.nl /  14 september 2016

Tjerk Gualthérie van Weezel: ‘In hoeverre was ABN Amro betrokken bij het Vestia-debacle? Onbeantwoorde vragen na eindrapport parlementaire enquêtecommissie’ / Volkskrant, 1 december 2014

‘De voormalige Vestia-directeur Erik Staal heeft naar nu blijkt de dramatische situatie bij corporatie Vestia voor de eigen commissarissen verzwegen.’  Vastgoed Journaal, 27 maart 2012

 

Woningcorporaties en cruiseschepen: de SS Rotterdam-affaire ‘  / Follow the Money,   6 JUNI 2014

Debacle ss Rotterdam: 230 miljoen’ /  NOS nieuws 21-06-2012

redactie Algemeen Dagblad (05-06-2014), ‘Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft ‘spijt’ van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningincorporaties zijn excuses voor aan.’

Bodegraafse Krant (03-06-2014:  ‘Wethouder Martien Kromwijkdonderdag voor enquêtecommissie Woningcorporaties’

Parlementaire enquête naar de Woningcorporaties (2013 – 2014)

Spoorwegen: Parlementaire enquête Fyra (Fyra-enquête) over de geruchtmakende aanbesteding van die Italiaanse hogesnelheidstrein (2016 – …. ), Follow the Money

 

 

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 6, 2016 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

WTC 9/11/2001, Kredietcrisis 2008 en omgekeerde kolonisatie

Latuff_New World Order

“Het wachten is dus op een terroristen-brein als dat achter de WTC, Pentagon en Witte Huis aanslagen, of lees ik de blog over ‘Terreur onder Panamese vlag’ niet op de juiste manier?”

“Het verhaal over de Panama-terreur gaat over losers versus winners. Wij versus zij. Degenen die in de PP voorkomen – althans: degenen van wie de namen openbaar gemaakt worden – horen bij de losers. De winners blijven onder de radar, buiten zicht. De winners zijn te groot to reveal. Net zoals de veroorzakers van de financiële Meltdown in 2008 too big to fail waren, bovendien hadden veel politici bij 2008 bergen boter op het hoofd, dus alle belang bij de doofpot. Bekijk de video’s zoals Inside job en de Frontline docu’s maar.”

“En wat is het verband tussen WTC 2001 en ‘Kredietcrisis’ 2008?”

“Het WTC stond symbool voor het Westers financieel-politiek complex dat vanuit Wallstreet, de Londense City, Frankfurt, Tokio enzovoorts opereert. De laatste zijn virtuele centra, loci (meervoud van locus), die kun je dus niet fysiek treffen. Net zo min als je flitsgeld kunt lokaliseren. Dus kozen Osama & Cie je een tastbaar symbool, een icoon. Niet het Amerikaanse vrijheidsbeeld, of een godsdienstig symbool zoals een kathedraal of kerktoren, maar een icoon dat voor immorele (moreel-religieus neutraal) geldproductie staat. Perfect gekozen. Met het Pentagon en het Witte Huis als gerelateerde doelen.”

“Het financieel-politiek-militair complex. De Onzalige schijnheilige Drie-eenheid.”

* VROLIJKHEID *

“Vanuit dat frame bekeken: inderdaad briljant!”

“En in 2008 stortte met Lehman Bros en de rest, een veel groter financieel kaartenhuis in elkaar, met veel meer slachtoffers. Het lijkt bijna een verhaal van Michel Houellebecq!”

“Die slachtoffers van de crash in 2008 blijven merendeels onzichtbaar. Daar was geen rondspattend bloed en vielen er geen rondslingerende ledematen bijeen te zoeken. Dus geen camera’s met halfgare half hysterische reporters die niet verder dan een millimeter diep gingen wat oorzaken en verbanden betreft. Kijk naar de berichtgeving over de huidige migrantenstroom: informeer het publiek vooral niet op een degelijke en solide manier, maar focus op zichtbare human interest en platte sensatie. Versla rellen rond azc’s en schilder de protesterende burgers af als halve fascisten en dolle honden, maar ga vooral niet in op de oorzaken en de gammele nationale infrastructuur die geacht wordt al die (moslim!) migranten te absorberen. ”

Tj.Royaards Fingangsters_5

“Bizar, inderdaad. Moslims hebben een afkeer van de laïcité, de seculariteit, en uitgerekend de seculieren – de visieloze platte profiteurs en hap-snap-opportunisten – verbieden middels zelfcensuur over de godsdienstige dimensie te praten! Bizar en zelf saboterend! Wat leven we in feite in een buitenaards systeem!”

“Dus 2008 gebeurde in feite al in 2001! Alleen zagen we het niet zo. Dat heeft blijkbaar tijd nodig om in te dalen. De daders van die vliegtuigaanslagen waren bereid hun leven te geven voor een zaak waar ze in geloofden. De stiekeme schoften die de Kredietcrisis 2008 op hun kerfstok (ik had bijna ‘geweten’ gezegd, maar ze hebben geen geweten) hebben, kwamen er rijker uit dan ze voor de crisis waren.”

“Klopt. De aanslagplegers uit 2001 zijn tot on-mensen gemaakt, maar van de criminelen die achter de Meltdown in 2008 zaten, is niemand de gevangenis ingedraaid. Het werd nota bene nog bizarder, want bijna iedereen van die financiële gangsters kwam er vele malen rijker en vermogender uit! Doordat de slachtoffers hun belastinggeld moesten offeren om de schurken-banken overeind te houden. Inmiddels zijn dezelfde pipo’s nijver in de weer met de volgende heist. De EU en de eurozoneclub vormen een winstgevend project voor precies dezelfde gangsters. Het is opnieuw een financieel-politiek conglomeraat, met een militaire poot, zoals je kunt zien aan het intimideren van Rusland door de NAVOlanden en het bombarderen in Syrië en Irak.”

“En ze leiden onze aandacht af middels ‘terreurverdachten’. Het derde garnituur welteverstaan. Niet het formaat dat de WTCaanslagen bedacht en organiseerde. Deze dinkey toy terroristen uit de kansarme strata in negorijen als Molenbeek en de Parijse banlieues behoren tot de losers. De jongens van al Qaeda, destijds, dat was een elite: hoogopgeleid, vermogend, gemotiveerd en effectief. Alleen ontbrak het ze aan de juiste PR en hadden ze geen lobby-firma’s in de arm genomen. Te ideologisch-idealistisch, bijna te puur, kun je zeggen.” Tjeerd Royaards sept11_5

“Wat nu gebeurt met de dinkey toy terroristen is wel hinderlijk hoor; ze verstoren de dagelijkse routines van de massamensen.”

“Helemaal waar, maar ze spelen hun tegenstander – het politiek-financieel-complex – er ook mee in de kaart, want dat establishment verschuift de tegenstelling wij/zij van publiek/politici, naar publiek/terreurverdachten. Dus het zijn de losers die elkaar afmaken, terwijl de aanstichters van alle narigheid lachende derde zijn.”

“Klopt. De tegenstellingen die in een volwassen democratie in de politieke arena’s zouden moeten worden uitgevochten, worden verschoven naar tegenstellingen daarbuiten. De ‘terreurverdachten’ tot de bedreigende vijand maken, kun je zien als een productinnovatie van de marketingbureaus die het beleid in feite de facto al lang maken. Politieke merken bieden geen aangrijpingspunten voor emotionele identificatie en investeringen meer. Politieke partijen worden gemarket als dozen wasmiddel, middels reclame en productdifferentiatie en de kiezer voelt dat natuurlijk. Voetbal kan de tribale behoeften enigszins kanaliseren, net als tv-wedstrijden als ‘the Voice’ en nu oorlogen tussen motorclubs, maar je wilt toch iets van ‘het Echte’ want plastic gaat op den duur tegenstaan. Dus wordt nu ‘de terreurverdachte’ gepromoot als de gevaarlijke Ander. Nog even en de slachtoffers, of hun nabestaanden, van de meest dramatische aanslag krijgen van Talpa een prijs! Dat wil zeggen, als de lijkcijfers – zei ik lijkcijfers? Dat is freudiaans. Als de lijkcijfers tenminste hoog genoeg zijn.”

* VROLIJKHEID *

“Je kunt het proces reconstrueren aan de hand van deel III van Houellebecq’s roman ‘Onderworpen.’ Het stuk dat loopt van ‘maandag 30 mei tot en met ‘dinsdag 31 mei.’  Waarin de net-geschorste AIVD-man Alain Tanneur aan het woord is. Tanneur ventileert interessante zienswijzen, die je eventueel vastgeroeste denkraam kunnen kantelen. Wij hebben daar de theorie van inverse neo-kolonisatie op geënt.”

De nieuwe kolonisatoren

“Wij worden al lang geregeerd door ‘de’ oliestaat-bobo’s, want die hebben de koorden van de beurs met oliedollars in handen. Wij zijn met ons allen koloniën van de vermogenden (d.w.z. geld-bezitter en geldmaker inéén), maar die regeren ons via onze eigen respectieve establishments. Precies zoals ‘wij’ dat vroeger deden in onze koloniën. Wat Nederland betreft in Nederlands-Indië en in India als het om Engeland gaat. Toen domineerden christenen de heidenen en nu trekt de islamitische kalief aan de touwtjes en laat ons via onze establishments doen wat hij wil. Houellebecq laat de grootste collaborateurs zich bekeren tot de islam, net zoals vroeger de fanatiekste inheemse collaborateurs in de koloniën christen werden. Dat was goed voor hun carrière.

Soms gaan de huidige establishment-zetbazen wat ruw te werk, zoals met het afknijpen van de Grieken bijvoorbeeld en waarschijnlijk ook met de massale roof en plunder van onze pensioenkassen, maar tot nog toe heeft bijna niemand dat narratief in de gaten. De meerderheid verkeert nog steeds in de waan dat het via democratische verkiezingen zijn eigen lot bepaalt. Met David Van Reybrouck als grote uitzondering! Op den duur moeten ook hen de schellen van de ogen vallen, want er valt politiek helemaal niets meer te kiezen: alles is moreel-neutraal, ideologisch hol en leeg, totaal gelubt en uitgebeend. Alleen geld scoren geldt. Zonder dat er veel tastbare toegevoegde waarde of aanwijsbaar nut gegenereerd wordt. De echte losers moeten het noodzakelijke handwerk blijven doen.”

“Houellebecq schetst die kolonisatie verbazend subtiel. Het gebeurt hoofdzakelijk door het verder corrumperen van het toch al corrupte establishment, zoals de ruggegraatloze opportunist Robert Rediger. Een prachtige karikatuur, die toch soms schrijnende waarheden debiteert. Kijk naar die lieden bij ons die momenteel pleiten voor onbeperkt toelaten van moslims die straks zouden kunnen dienen als nieuwe bestuurders van de kalief, zoals de Tunesiër Ben Abbes bij Houellebecq. Tegelijk zorgen ze voor de complete pervertering van het asielrecht. Dus verdere uitholling van onze waarden.”

* VROLIJKHEID *

“Houellebecq is een complotdenker! Maar, inderdaad, kolonisatoren lijmen het establishment en kunnen zo de kolonie op afstand met hun pink besturen, dat wil zeggen uitbuiten en leegzuigen. Nu kan dat zelfs digitaal, nog veel kostenneutraler dus.” Godsdienst

“Je zou bijna gaan denken dat ze hier op de universiteiten net als in Houellebecq’s roman al worden betaald door de Saoedi en de Qatari.”

“Is dat dan nog niet zo? Waarom zijn Nederlandse universiteitsmanagers zo tuk op het stichten van franchise-ondernemingen in die regio’s. Ook in China trouwens. Denk je dat ze daar mogen onderwijzen wat ze hier (nog) mogen? Ik denk het niet. Bij Houellebecq moet collega-flapdrol-docent Steve, na de democratische machtsovername door Mohamed Ben Abbes, zijn studenten voortaan wijsmaken dat Arthur Rimbaud zich tot de islam had bekeerd. Is dat eigenlijk nog satire? Ik denk dat het hier en daar al praktijk is hoor. Als ik bijvoorbeeld Mister One Percent beluister, met zijn migrantenverhaal, dan denk ik ook al: nou nou, wat stelt het vak geschiedenis eigenlijk nog voor?”

“Zou Talpa in China geen Talpa-universiteit stichten met Talpa bobo als Hoofdprofessor?”

* VROLIJKHEID *

“Weet je, ik vind het steeds verontrustender dat het establishment in Frankrijk Houellebecq’s roman ‘Onderworpen’ zo vijandig ontving. Alsof ze door een adder werden gebeten: betrapt en met een heel kwaad geweten. Zou het zo zijn dat ze de gang van zaken die Houellebcq schetst in de praktijk al faciliteren?”

“Voor dat establishment schetst Houellebecq’s roman een verboden, geheime, utopie en geen dystopie. Dat is echter niet politiek correct, sus schreeuwen ze om het hardst dat Houellebcq een smerige lasteraar is en een nestbevuiler. Het establishment laat zich maar wat graag omkopen door de Saoedi. In ruil houden zij de diverse inheemse populaties onder de duim. De terroristen uit de banlieues zijn voor het establishment hinderlijk wanneer die zich via de IS – zonder dat de meeste dinkey toys daar stil bij zullen staan – tegen de Saoedi kalief keren. Precies wat Osama ook deed: tegen de Saoedi en hun lakeien en proxy’s: de Amerikanen. De leden van de establishments vervullen voor de nieuwe kolonisatoren dezelfde functie en rol als de inlandse establishments destijds. Niet eens zo’n heel onaannemelijk scenario.”

“Je moet er even aan wennen, want we zijn geïndoctrineerd met andere verhalen, maar uiteindelijk draait het vandaag de dag om business modellen en hoe je die ‘in de markt zet’. Politieke overtuigingen hebben daar niets mee te maken. Hoe verneuk en til je het klootjesvolk, bij voorkeur zonder dat die het in de gaten hebben en hoe hou je er zelf het meeste aan over. Daar ga je tegenwoordig de politiek voor in.”

“Dat is het mission statement van de meeste beroeps- en carrièrepolitici.”

“De kolonisatie kan tegenwoordig makkelijker worden verdoezeld, omdat alles via het geld en financieringsconstructies loopt. Dus niet met zichtbare en herkenbare militaire macht. De botte militaire methode heeft bewezen niet effectief te werken. Laatst nog in Irak en Afghanistan, en nu in Syrië, hoewel dat via bombarderen gaat. Helemaal zonder militaire inzet gaat het niet, al was het alleen maar omdat nieuwe technologieën het beste op levende mensen getest kunnen worden.”

Off shoes_60

“Voorlopig zullen we helaas nog veelvuldig worden vergast op duffe ‘berichten’ over schlemielige terreurverdachten en zou je haast geneigd zijn je af te vragen wanneer er nou eindelijk weer een echte intelligente en spectaculaire terreuraanslag van formaat plaastvindt. Die de juiste slachtoffers maakt. Als je dat tenminste zo kunt stellen, de juiste slachtoffers.”

“Waar wij trouwens bijna nooit bij stilstaan, is dat het kalifaat van Saoedi-Arabië helemaal geen verkiezingen kent. Dat is een familiebedrijf met godsdienst als belangrijkste marketing-instrument en wanneer iemand het volgens de kalief te bont maakt, gaat z’n kop er simpelweg af. Zoals bij Alice in Wonderland: off with his head! Dus wanneer je in en aan dat bestel iets wilt veranderen of wijzigen ben je haast automatisch aangewezen op gewelddaden. Dat zou je een regio- en cultuurgebonden methode kunnen noemen. Geen terrorisme. We noemen Saoedi-Arabië geloof ik officieel een staat en het heeft allerlei zetels in wereldgremia, maar op basis waarvan? Geld. Onnoemelijk veel geld en onuitputtelijke voorraden olie. Dan mag je alles en praat iedereen je naar de mond.“

“Ik ga ‘Onderworpen’ van Houellebecq weer eens herlezen. Gisteren stuitte ik bij bladeren op de passage over het distributivisme: ‘Het distributivisme, zou Ben Abbes later preciseren, was volledig verenigbaar met de lessen van de islam.’ Natuurlijk. Dat wordt me steeds duidelijker. Prachtig, hoe allerlei establishment-deskundologen doodserieus gingen uitleggen wat het distributivisme betekent, terwijl Houellebecq gewoon de hedendaagse praktijken van gelegaliseerde roof door het establishment bedoelt! Satire van hoge kwaliteit. En even verderop: ‘Op vergelijkbare wijze stelde Da Silva dat de gezinsband, met name de vader-zoonband, onmogelijk gebaseerd kon zijn op liefde, maar alleen op de overdracht van een ervaring en een erfgoed.’ Alsof Thomas Piketty aan het woord is.”

“Je moet ‘Onderworpen’ blijven herlezen, want de ontwikkelingen in de actualiteit voegen zich steeds levensechter naar de roman! Knap van de realiteit, nietwaar?”

“Wie is er eigenlijk benieuwd naar de evaluatie door de Regering (uiterlijk in september 2016) van de referendum-uitslag van het 06 april OekraÍne-referendum? “

* Uitbundige VROLIJKHEID  en de zon schijnt gelukkig …. *

Citaten Houellebecq

Michel Houellebecq (2015): Onderworpen / De Arbeiderspers / 978 90 295 3861 9 vertaling van Soumission

Jan Techau: Het Westen zal zich vooral onderwerpen aan zijn kleinzielige zelf  /  Volkskrant 29 januari 2015

Michel Houellebecq (2011): De wereld als markt en strijd / Arbeiderspers / 978 90 295 7547 8

 

Cartoons van Tjeerd Royaards  –   http://www.tjeerdroyaards.com/

 

PvStraaten_privatis_5

 

Inside Job

Frontline documentaires

Breaking the Bank

Inside the Meltdown

The Warning

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Donald Trump en de Weber-these. Christenfundamentalisme in Amerika toen en nu

bijbelcitaten_2

“Trump is niet vroom en toch is hij rijk,” dat had er eigenlijk boven de column van James Kennedy (Trouw 21.02.2016) moeten staan,” zegt Ilham. “Dus kan Donald Trump nooit een echte christen zijn, want volgens Max Weber zijn ware christenen rijk, omdat ze leven volgens de christelijke voorschriften en vanuit het christelijke ethos. Ik heb het natuurlijk over protestantse christenen. Die waren (zijn?) volgens de katholieken geen echte christenen, maar ketters. Daarom werden ze in Europa vervolgd en daarom emigreerden ze naar Amerika. Trump is nota bene van Duitse oorsprong, dus mooier kan het bijna niet.”

”Het is een compact maar verhelderend verhaal geworden, zoals we dat bij onze Hagenpreek (!) Academie uiteindelijk in elkaar hebben gestoken,” vindt Taecke. ”De Duitse immigrantenzoon Trump, wil zijn nieuwe Heimatland Amerika, moslimvrij houden. Stel je eens voor dat de autochtone Amerikanen – de Noord-Amerikaanse indianen dus, die vooral onder de presidenten Andrew Jackson (1829-1837) en Martin/Maarten van Buren (1837-1841) genocidaal zijn uitgeroeid – stel je voor dat die indianen Amerika van vreemde smetten vrij hadden willen houden. Dan zou Trump nooit zijn Trump tower hebben kunnen oprichten – vergelijkbaar met de toren van Babel, dezelfde hybris.” immigratieprobleem

Marieke is van mening dat indien de Amerikaanse indianen de Europese immigranten en hun bootjes terug de zee op hadden geduwd, in plaats van ze gastvrij en hartelijk op kalkoen en cranberry’s te vergasten (Thanksgiving), ze veel beter af waren geweest. “Weet je dat ik de Weber-these pas snap nadat het me hier op onze Hagenpreek-Academie is uitgelegd, aan de hand van Max Webers essay over die gristenfundi sekten in Amerika? Ik begreep nooit hoe je rijkdom als teken van je uitverkiezing kon zien. Er zit echter niets bovennatuurlijks bij, maar het is gewoon logisch.

Immers: het gaat je voor de wind en naar den vleze, wanneer je in die biotoop van Nederduitse gristenfundi-sekten een solide reputatie had opgebouwd en wist te behouden door je levenswandel. Naar hun maatstaven was je een voorbeeldig gristen en maakte je grote kans om het paradijs te betreden. Geen zekerheid, maar een gerede kans. Het Opperwezen bepaalde in laatste instantie of je al dan niet was uitverkoren en werd binnengelaten of in de diepste duisternis geworpen, waar geween is en gekners van tanden. Enfin, de haarkloverijen rond predestinatie en zo verder.
Lidmaatschap van zo’n sekte was het bewijs van je christelijke leefwijze, dus was je betrouwbaar, dus was je kredietwaardig en dus kon je een bank openen waar je mede-sektariërs hun geld gerust konden deponeren, zonder te hoeven vrezen dat jij er met hun centen vandoor ging (waar moest je toen, in die tijd, trouwens heen?, je zat in de wildernis) of dat je die centen er in de kroeg, aan speeltafel of in bordelen verpatste.”

“Die gristensekten uit Webers verhaal fungeerden in feite als moral rating agencies,” zegt Ilham, “je werd beoordeeld op je morele kredietwaardigheid. Om als lidmaat aangenomen te worden, werd je doopceel grondig gelicht, vaak tot in het derde geslacht terug, of verder. Reputatie, was toen nog een betekenisvol begrip.
Nu zijn de ratings van Standard & Poor, Moody’s en de rest van de reut, gebaseerd op economische info en rendementsverwachtingen (en maken de kredietbeoordelaars zelfs deel uit van de roversbende), toen was de morele dimensie doorslaggevend. Je kunt stellen dat ook de moraal en de ethiek zijn gecommodificeerd, tot marktwaar getransformeerd. Je kunt er een prijskaartje aan hangen, zoals bij het overnemen van de ‘Goodwill’ als je een bedrijf kocht. Daarom dat een Trump zo’n furore maakt. Precies omdat hij – ik zeg het kort door de bocht – een soort anti-christ-personage neerzet. Bizar eigenlijk, een Umwertung aller Werte.”

“Die rijkdommen die je destijds als ware christen vergaarde, omdat je een solide en betrouwbare zakenpartner was, die investeerde je weer in de samenleving waar je deel van uitmaakte. Dat was een morele gemeenschap, een Gemeinschaft, een moral community. Daar kende men elkaar en waren de familie-netwerken nog van belang. Leden van een sekte, zo vertelt Weber, droegen een lintje in hun knoopsgat  of een rozet op de revers, waaraan men kon zien dat je lid was en door de ballotage was gekomen. Bijna zo als bij de ware moslims van tegenwoordig, tenminste bij het hawala-systeem. Het wordt almaar bizarder.”

“Die Umwertung betekent inmiddels letterlijk: een op-de-kop-stellen van waarden, inclusief het Nietzschiaanse nihilisme,” zegt Marieke peinzend. “In Webers tijd was rijkdom en vermogen een teken, een bewijs, van je deugzaamheid, je betrouwbaarheid. Je had dat vermogen vergaard doordat je had bewezen een betrouwbare persoon met een solide reputatie te zijn en er een degelijke levenswandel op nahield. Bovendien hoorde bij je christelijke levenswandel dat je bescheiden bleef en je nooddruftige medemens bijstond. Je was je er immers van bewust dat je je rijkdom dankte aan de goedertierendheid van het opperwezen. Denk maar aan het bijbelverhaal Job.
Tegenwoordig is het precies andersom (umgewertet): een miljardair heeft haar vermogen of geërfd of verkregen door anderen te bedonderen en de keel af te snijden, of door een combinatie van beide. Kort door de bocht gezegd: als je nu schatrijk bent dan zit er een luchtje aan je. Je hoort tot die 10% die 99% van alle vermogen op aarde, op de een of andere manier onder controle heeft. Bovendien dringen veel van die rijken zich op de voorgrond. Kijk naar een Bill Gates, George Soros en een Marc Zuckerman, die via allerlei charitatieve initiatieven voortdurend in het nieuws zijn. In Nederland lijkt een familie van nieuwe superrijken met dit gedrag te beginnen. Je koopt je een (merk-)naam, je verdient die niet langer, maar je koopt ‘m gewoon.
Donald Trump vertegenwoordigt een extremum qua exhibitionisme, maar is toch ook weer niet zó uitzonderlijk, zeker in Amerika niet. Kijk maar naar al die geëxalteerde tv-evangelisten, die met het schuim op de lippen het Woord versjacheren en in klinkende munt omzetten, letterlijk umwerten.”

gemengde huwelijken

“In Amerika lijkt rijkdom nog steeds de belangrijkste graadmeter voor ‘deugen’, merkt Ilham op, “maar de morele dimensie is weg. Het begrip is uitgehold, alleen de buitenkant bleef. Je bent rijk dús deug je, en niet: je deugt en dáárom ben je vermogend. Sterker nog: als je deugt, kun je nooit schatrijk worden! Behalve misschien als je erft of een mega-jackpot wint in de loterij, maar in het tweede geval gaat het nooit om miljarden. Niemand kan trouwens nog achterhalen op welke manier je die rijkdom hebt verkregen, indien je die althans niet grotendeels hebt geërfd, zoals bij Trump het geval is. En men schijnt te vinden dat iedereen met haar geld mag doen wat haar goeddunkt (zie Thomas Piketty). Dat maakt dat element van ondersteboven-kieperen dubbel gevaarlijk, want een paar criminelen kunnen bij wijze van spreken een oorlog beginnen, een land binnenvallen en platbombarderen, domweg omdat zij over de financiële middelen (de leverage) daartoe beschikken.”

Taecke merkt grinnikend op dat de beroepseed die onlangs werd ingevoerd voor bankiers en hun personeel, wat hem betreft een aanfluiting is, die precies andersom werkt. Wat gebeurt er als zo’n bankier naast het potje piest, wordt hij dan vervolgd wegens meineed? Of geldt die eed enkel voor het voetvolk? “Als ik nu bijvoorbeeld dat geschreeuw over een gristelijke radiozender hoor, met reclame voor de bank die de Jeroen Bosch tentoonstelling sponsort, dan krommen mijn tenen zich. Zo vreselijk plat en stupide het allemaal toch in razend tempo is geworden! Echt, een razendsnelle verloedering.
Donald Trump lijkt mij niet zo’n brave gristen die zijn rijkdommen vergaarde door te opereren vanuit het christelijke ethos dat Weber beschrijft en James Kennedy voorstaat. Dat Trump nationalistisch zou zijn, of voor mijn part patriotisch, vind ik niet zijn grootste zonde. Als de man maar een oprechte nationalistische patriot zou wezen.”

Ilham merkt op dat ze het toch cynisch-humoristisch vindt dat uitgerekend de roomse paus Donald Trump kapittelt, terwijl diezelfde paus CEO is van een multinational (het Vaticaans consortium, of imperium) die/dat in de schijnwerpers staat wegens kindermisbruik en nu, opnieuw, financiële malversaties en corruptie. Zie het interview met de Italiaanse onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi door Stijn Fens in de Trouw van 20.02.16: ‘De paus danst op een slap koord’, over corruptie en wanbeheer in het Vaticaan. Niet zo vreemd dat Trump toiletpapier gebruikt met het Vaticaans logo erop. corruptie Vaticaan MichelAngelo

“Kennedy verbindt Trumps nationalisme en anti-islam-populisme met identity politics,” zegt Marieke “en Kennedy koppelt dat nationalisme aan ‘verwording van het Amerikaanse christendom.’ Volgens mij doet Trump niet anders dan alle populisten overal op aarde: hij speelt op onzekerheid en angst en focust die op moslims. Senator McCarthy nam destijds de communisten voor dat doel. Altijd een enge vreemdeling en outsider die als boeman en zondebok wordt gebruikt. Logisch, want de eigenlijke vijand van de Amerikanen (en van ons) die zit op Wall Street, in de City van Londen, misschien wel in Frankfurt, bij de ECB, maar ja, die zijn niet te pakken en ze lijken qua uiterlijk meestal ook nog op ons. Tegen die boeven weten we ons machteloos.”

“Boeiend dat twee Amerikanen in deze Trouw hun opinies ventileren,” zegt Ilham. “Bij Caldwell zag ik dat hij geen idee heeft van de Franse koloniale erfenis die volgens mij meespeelt bij de wrijvingen rond de mis-integratie van Maghrebi en dan met name de jongeren. Amerika was zelf ooit kolonie en heeft na de oorlog met Spanje de Spaanse koloniën (zoals de Filippijnen en Cuba) er min of meer vanzelf bij gekregen. Amerika heeft ook geen deel gehad aan de Sykes-Picot-koehandel.
Waarschijnlijk daarom dat Caldwell schrijft: ‘In mijn boek uit 2009 concludeerde ik nog dat Frankrijk het meest kans had zijn burgers op een Amerikaanse manier te assimileren. Maar de omvang en de jeugd van de immigrantenbevolking hier maakt dat niet waarschijnlijk.’
Hij weidt niet uit over wat hij van die Mahgreb-Franse jeugd vindt. Hoe ziet hij de rellen in Keulen rond de afgelopen jaarwisseling bijvoorbeeld? Zijn dat geen gefrustreerde tweede en derde-generatie Mahgrebi, die met lede ogen aanzien hoe met de instroom van die tienduizenden nieuwkomers die spoeling voor hen nog dunner wordt?

thanksgiving_60prct

“Daar heb je gelijk in”, zegt Taecke grijnzend, “maar desalniettemin speelt Amerika nu duvelstoejager, de Gofer, voor de kalief van Saoedi-Arabië om de concurrerende kalief van de IS in Syrië uit te schakelen. Alles vanwege de olie en omdat de Saoedi inmiddels de bankiers van de Amerikanen zijn vanwege het vele schatkistpapier (government bonds) dat ze voor hun oliedollars hebben moeten kopen. Wij hobbelen achter Amerika aan zijn proxy-in-commisie van de Saoedi kalief. Dat vindt ons militaire establishment alleen maar goed, want die willen gewoon lekker bombarderen en het dondert niet wie of wat.
Syrië met ooit 18 miljoen inwoners, produceert ongeveer 74 miljoen vaten olie van 56 liter/vat per dag en heeft een geschatte oliereserve van 2,5 miljard vaten. Zet daar Saoedi-Arabië tegenover: rond de 30 miljoen inwoners, olieproductie van 11.500 miljoen vaten per dag en een geschatte reserve van 268 miljard vaten.”

“En onze schattige koudegrond-politici, willen de ‘salafisten’ aanpakken, natuurlijk niet de brave moslims, maar de salafisten, terwijl ze tegelijkerijd tienduizenden moslims binnen willen laten komen,“ schatert Marieke, “ze kunnen die salafisten natuurlijk ruiken, daar hebben die kaasstolpers een fijne neus voor en dan pikken ze de salafisten er bij de grens meteen uit! Ik vind dat gewoon van een aandoenlijk schattige oubolligheid, anders kan ik het niet meer noemen en ik ben al lang opgehouden met ze serieus te nemen.”

“Daar wil VVD-kanjer Halbe Zijlstra een wet voor wrochten,” lacht Taecke, “een symbolische exercitie waarschijnlijk, want je kunt nu al criminele organisaties, religieus of niet, vervolgen. En VVD’er Klaas Dijkhoff heeft weer een gewichtige en heel serieuze brief afgescheiden. Nou moe, dat zal ze imponeren. Misschien, een heel klein beetje, als Klaas zijn baard echt helemaal laat staan…?”

“Die politieke kippendrift moet ergens naartoe, dat testosteron moet op iets worden gericht,” denkt Ilham. “Op Europees niveau hebben de Nederlandse politici weinig meer in de melk te brokkelen op  het grote wereldtoneel al helemaal niets, dus gaan ze binnenlands aan het knutselen. Huppetee! Nog maar een wet. Weer een nieuw politiek product in de markt gezet. Eentje die onze maatschappij nog verder zal atomiseren, meer ver-individualiseren en die calculerende echtgenoten in de markt zet. Huwelijkse-voorwaarden_90prct_ txt

De atomisering van onze maatschappij wordt van overheidswege extra gestimuleerd door het nieuwste wetsontwerp (VVD, D66 en PvdA!) voor standaardisatie van het huwelijk op huwelijkse voorwaarden. Kortom: deze sneue broodpolitici wrijven het ons in en dringen het ons 24/7/366 op dat we individualistische ondernemers zijn, tot aan de echtelijke slaapkamer en tot in het huwelijksbed en de doodkist toe. Wedijveren, renderen, individualiseren en winst maximaliseren zul je! Dag en nacht! En verhip: de PvdA doet weer volop mee in de persoon van de kaasstolper Jeroen Recourt. Die visieloosheid van VVD’er Mark Rutte is besmettelijker dan de pokken, de cholera, de tyfus en de builenpest tesamen. celibacy_70 prct
Je kon altijd al via de notaris huwelijks voorwaarden laten opstellen, maar nu moet dat de norm worden. Je bent default ondernemer!
De gevolgen voor het maatschappelijke ethos en de gedeelde mentaliteit (voor zover daar nog sprake van is), daar breken deze brood- en carrière-politici zich het hoofd niet over. Tegelijkertijd laten diezelfde paljassen tienduizenden vreemde cultuurdragers, met een compleet andere mind set en vaak diametraal contrair cultureel waarden- en normenpalet, binnenstromen.
Ik zie het nu al gebeuren dat straks moslimechtparen die hier huwen, ontdekken dat ze bij echtscheiding, enzovoorts. Dat wordt vast weer ontzettend lachûh! Nooit voorzien! Wie had dat kunnen denken! Zie je wel: ze vertikken het zich aan te passen! Het zijn geen ondernemers!”

“Dit soort politieke knutselpartijen komt voort uit de toenemende machteloosheid bij politici. Ze kunnen op wezenlijke ontwikkelingen geen invloed meer uitoefenen (gebrek aan macht in combinatie met gebrek aan kennis en intelligentie), dus gaan ze op nationaal niveau met hun kippendrift aan de slag. Wat die kippendrift moet ergens een uitlaatklep hebben, nietwaar?”

“Jongens, dat interview van Jager met Caldwell trapt weliswaar open deuren in als het om de huidige vloed van immigranten gaat, maar is toch de moeite van het lezen waard,” roept Taecke. “Al was het alleen maar om te vernemen hoe een buitenlander, een Amerikaanse schrijver, tegen het Europese gestuntel aankijkt.

O ja, de immigranten-lobby, die Caldwell ook noemt. Die moet tamelijk machtig zijn getuige de aandacht hier op azc’s en grensbewaking, in plaats van op het wegnemen van de oorzaken van de vluchtelingenstromen. Kleis  Jager schrijft: ‘Wat immigratiepessimist Caldwell nog somberder stemt is de kracht van de ‘immigratielobby’ – niet alleen van vluchtelingenorganisaties en filantropen als George Soros. Ook Duitse werkgeversorganisaties pleiten voor ruimhartige toelating en de Nederlandse VNO-NCV-voorman Hans de Boer zag vluchtelingen al lastige vacatures vervullen.’

Hier zie ik de werkgevers bobo’s precies dezelfde opstelling innemen die ze met de vorige lichtingen goedkope arbeidskrachten innamen: laat zo veel mogelijk laaggeschoolden binnen, want die doen het vuile werk zonder morren en dank ze af, schuif ze af op de maatschappij, zodra ze te oud, te duur en te mondig worden. Dan is het ordinair afdanken geblazen. Staat die C bij NCV trouwens voor gristelijk? Dat is niet zo best dan.
We zitten nog met die vorige erfenis van voornamelijk Mahgrebi-berber-Marokkanen, die nu weer gepakt gaan worden. Er komen ten eerste nieuwkomers binnen die druk op de uitkeringen leggen en bovendien zijn hun uitkeringen in Marokko door PvdA’er Asscher verlaagd, dat wil zeggen dat het Marokkaanse establishment (meest Arabieren) een deel van die verlaagde uitkeringen opstrijkt, opdat Asscher hier kon scoren. Zo wordt mij althans door betrouwbare zegslieden verteld.

Caldwell meldt dat Amerikaanse moslims na 9/11 een extra stap deden om te laten zien dat ze ‘aan de goede kant stonden’ en eerst Amerikaan waren. Kan dat samenhangen met het gegeven dat Amerika nooit een Arabisch land, echt en generaties lang, heeft gekoloniseerd? Dat daarom dat ressentiment onder Amerikaanse moslims minder diep zit, of niet bestaat? Dat immigranten in Amerika misschien toch net ietsje minder op hun naam en uiterlijk worden gediscrimineerd dan in Frankrijk?” Colonialisation_Maroc_France

“Met name in Frankrijk, vanwege het koloniale verleden van het land en de koloniale erfenis. Terecht of niet als zodanig gepercipieerd.”

“Bedenk wel dat 9/11 niet tegen een kerk was gericht maar tegen het militair-financiële complex in de gedaante van het WTC en Pentagon,” merkt Ilham op, “en dat al Qaeda net zo gekant is tegen het Saoedi-kalifaat vanwege zijn corruptie en het binnenhalen van Amerikaanse kafir-militairen. Alweer, vanwege de oliebelangen.

In Kennedy’s column van 06.02.16 staat een interessante observatie, die ik drie keer moest lezen voor ik hem doorzag. Pas op, want Kennedy geeft niet aan 40% van hoeveel. Hij schrijft: ‘[D]e Amerikaanse politieke standpunten over de vraag of moslims en islam een bedreiging vormen voor de Amerikaanse samenleving, zijn de laatste tijd verhard, blijkt uit onderzoek door de Pew Research Center. Het anti-moslimsentiment onder de bevolking is niet per se gegroeid (wel een beetje), maar wel meer verbonden aan politieke voorkeuren. In 2002 meende ongeveer 40 procent van beide politieke partijen dat er maar weinig anti-Amerikaanse moslims in hun land waren. Nu is een ruime meerderheid van de Democraten en minder dan 30 procent van de Republikeinen die mening toegedaan. Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat Amerikanen die persoonlijke contacten hebben met hun islamitische landgenoten, geneigd zijn om te denken dat maar weinig moslims anti-Amerikaans zijn.’

Ik vraag me onder andere af: betekent dit dat onder de Democraten meer empathische Amerikanen zijn te vinden? Komen Democraten meer met moslims in contact dan Republikeinen? Zijn de Reps gristenfundischer? Dat kan leuk worden als Trump wint, maar ook wanneer Sanders wint. Hoewel ik geloof dat uiteindelijk toch de poppenspelers achter de schermen aan de touwtjes zullen blijven trekken. Of Sanders nou wint of Trump.”

enrico_bertuccioli

 

 * * *

James Kennedy: ‘Trump is niet vroom, maar nationalistisch’ ; column in dagblad Trouw, 20 februari 2016

James Kennedy: ‘Ook in Amerika is het islamdebat verhard’ ; column in dagblad Trouw, 06 februari 2016

Kleis Jager: ‘Europa kan deze immigratie niet aan’ ; interview met schrijver-journalist Christopher Caldwell in Trouw, 20 februari 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4248723/2016/02/21/Europa-kan-deze-immigratie-niet-aan.dhtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Caldwell

Stijn Fens: ‘De paus danst op een slap koord’ inteview met onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi in dagblad Trouw, 20 februari 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4248572/2016/02/20/De-paus-danst-op-een-slap-koord.dhtml

Tim Parks:  ‘The Passion of the Bureaucrats’ (de lijken in de kast van het Vaticaan)
http://www.lrb.co.uk/v38/n04/tim-parks/the-passion-of-the-bureaucrats


Philip Huff
: ‘Trouwen onder huwelijkse voorwaarden’ ; in NRC, 20 februari 2016
http://www.nrc.nl/next/2016/02/20/trouwen-dan-deel-je-je-liefde-en-je-bezit-1593166

https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber_(socioloog)

Max Weber: ISBN 9789461055804 | paperback | 2012 | 2e druk |  uitgeverij Boom
https://www.boomfilosofie.nl/product/46/De-protestantse-ethiek-en-de-geest-van-het-kapitalisme

http://www.worldcat.org/title/protestantse-ethiek-en-de-geest-van-het-kapitalisme-gevolgd-door-de-protestantse-sekten-en-de-geest-van-het-kapitalisme/oclc/65633172?referer=di&ht=edition

Thanksgiving Day
“De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht (zie Plymouth Colony): na de barre tocht met de Mayflower vanuit Europa mislukte de oogst. Toen er, volgens deze theorie, dankzij de hulp van indianen van de Wampanoag-stam en na een Indian Summer, in november alsnog geoogst kon worden, volgde de eerste viering van Thanksgiving Day. eerlijk delen_30prct
Voor de vorm zou teruggegrepen zijn op het voorbeeld van de viering van Leidens Ontzet, zoals men dat tijdens het verblijf in Leiden van 1609 tot 1621 jaarlijks had meegemaakt: de dankdienst in de Pieterskerk en de maaltijd.[1] Nog steeds wordt in de Thanksgiving Service de Engelse versie van Wilt heden nu treden gezongen, op dezelfde melodie.”


Anthony B. Atkinson
: ‘How to Spread the Wealth’ in Foreign Affairs; nr. 1, vol. 95, 2016: 29-33

François Bourguignon: ‘Inequality and Globalization. How the Rich Get Richer as the Poor Catch UP’ in Foreign Affairs; nr. 1, vol. 95, 2016:11-15

Het Sykes-Picotverdrag (1916)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picotverdrag

Fouad Larouie: ’Die kwestie van verraden en vertrapte Arabieren, geen ver verhaal uit de woestijn’ in De Morgen, 2016 januari 02
http://www.demorgen.be/buitenland/die-kwestie-van-verraden-en-vertrapte-arabieren-geen-ver-verhaal-uit-de-woestijn-b31c612e/

Richard Falk: ‘A New World Order? ISIS and the Sykes-Picot Backlash’ /  Foreign Policy Journal  2015 december 26
http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/12/26/a-new-world-order-isis-and-the-sykes-picot-backlash/

 

combi Dangerous McCarthy

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,